Slujirea interesului public prin competență și responsabilitate

Slujirea interesului public prin competență și responsabilitate

Numărul 13, 21 iunie - 4 iulie 2016  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu ec. Matei Daniel, președintele Filialei CECCAR Argeș

Alexandra Rizea: Vă propunem, pentru început, să identificați principalele momente care definesc parcursul dvs. profesional. Ce anume se cere menționat pentru a face legătura între experiența personală și exigențele profesiei de contabil?

Matei Daniel: Pentru început vă spun „bună ziua!”. Cred că este clar că fiecare moment sau, mai bine spus, fiecare schimbare în carieră reprezintă trepte ale unei deveniri pe care o sintetizează foarte bine conceptul de dezvoltare profesională. În ceea ce mă privește, primul moment a fost marcat de intrarea mea în sistemul public de finanțe, în anul 1990. Aveam, pe atunci, doar 23 ani. Ne aflam în perioada imediat următoare Revoluției, respectiv la începutul tranziției, când interveneau schimbări de fond, inclusiv în sfera responsabilităților, a obligațiilor Fiscului. Am avut privilegiul, aș spune chiar onoarea, să lucrez alături de profesioniști remarcabili, ceea ce mi-a permis – cum se spune – să „fur” meserie. Nu a fost simplu și nici ușor, deoarece a fost necesar să mă adaptez permanent la schimbările din sistem.

Sigur, în acea perioadă continua să fie dominant sectorul public, dar apăreau și cele dintâi nuclee ale capitalului privat autohton. Cum s-a făcut „joncțiunea” între cele două procese în cariera dvs.? Inevitabil, au apărut și pentru Fisc relații tot mai extinse cu sectorul privat.

Am fost, desigur, „parte” a acestor raporturi, iar aceasta a creat premisele apariției unui al doilea moment important în cariera mea. În anul 2000 am decis să practic profesia de expert contabil și, împreună cu câțiva parteneri, am pus bazele unei firme de contabilitate și audit. Această firmă există și astăzi; este una dintre cele mai bine văzute în piața de profil, în ciuda dimensiunilor relativ reduse. Am preferat să mizăm pe „cartea” siguranței și ne-am selectat cu atenție clienții.

Bănuiesc că n-a fost ușor să demarați o activitate de sine stătătoare, sensibil diferită de cea din sectorul public.

Evident, dar, asemenea multor colegi, am învățat „din mers”, ceea ce ne-a permis să marcăm, în anul 2004, un alt moment: am decis înființarea unei o a doua firme, cu servicii de contabilitate. Și aceasta își desfășoară activitatea în prezent și – după cum o atestă numeroase fapte și date – este una dintre cele mai apreciate firme din județ, în domeniul nostru de activitate.

Fără îndoială, toate aceste momente au facilitat acumularea unor experiențe care definesc, în prezent, profilul dvs. profesional. Cum se situează aceste momente în prezent și în obiectivele pe care vi le-ați propus pentru perioada următoare?

Aș putea spune că au reprezentat premisele unei alte „joncțiuni”, cea între obiectivele individuale și angajarea civică. Astfel, în 2015, am decis să particip la alegerile pentru președinția Filialei CECCAR Argeș. Cu siguranță, dacă parcursul meu profesional nu era așa cum am menționat, nu ajungeam în postura de a reprezenta organizația noastră profesională la nivel județean.

Dacă ar fi să „extrageți” din tot ceea ce ați menționat până acum câteva „lecții de viață”, cum s-ar situa acestea în raport cu sintagma „poveste de succes”?

Incontestabil, cea mai importantă „lecție de viață” care îmi vine acum în minte este aceea că am fost foarte atent nu numai la ansamblul activității mele, ci și la detalii, ceea ce s-a reflectat și se reflectă și în refuzul de a face compromisuri atât în selecția clienților, cât și în „tratamentul” profesional aplicat în cele mai diverse situații, unele destul de complicate, date fiind condițiile concrete în care s-a desfășurat și se desfășoară tranziția la economia de piață. Am acționat astfel încât să nu mă compromit și, cum se spune, să „pun capul liniștit pe pernă”. Aceasta este cea mai importantă lecție. O altă lecție este aceea că poți să le știi pe toate și că totdeauna trebuie să-ți îmbogățești cunoștințele, să te informezi continuu, să sesizezi din timp tendințele, să fii cu un pas înainte – așa cum a procedat și procedează cu consecvență CECCAR – în însușirea și promovarea de soluții care să fie în concordanță cu schimbările care au loc în profesia noastră. Sigur, sunt și numeroase alte lecții, dar, în mod deosebit, țin să subliniez că este vorba și despre comportament, și despre mentalitate. Așa că o lecție esențială este aceea că dacă tu nu te respecți pe tine însuți, nu te vei bucura de respectul celor din jur.

În strânsă legătură cu cele afirmate de dvs. se situează și următoarea întrebare pe care doresc să v-o adresez: din multitudinea de cerințe care se află în prezent și în viitorul previzibil în fața experților contabili și contabililor autorizați, care ar fi, după opinia dvs., prioritățile?

Ținând cont de evoluțiile economice și sociale din ultimii ani, o prioritate a expertului contabil și contabilului autorizat este – și pe măsura trecerii timpului trebuie să fie mult mai accentuată – dezvoltarea, perfecționarea competențelor, a abilităților profesionale în ceea ce privește utilizarea tehnologiei informatice, care reprezintă principalul mod de comunicare și prezentare în întreaga noastră activitate. Totodată, prioritară este îmbunătățirea calității și acurateței informațiilor destinate beneficiarilor direcți și altor utilizatori ai acestora. De asemenea, în rândul priorităților se înscriu cunoașterea și aplicarea legislației, a modificărilor și completărilor, deloc puține, care intervin în actele normative de interes pentru expertul contabil și contabilul autorizat. Sunt, în fond, instrumentele noastre de lucru cu caracter permanent și tocmai de aceea trebuie să le stăpânim într-o manieră ireproșabilă.

În lumina tuturor considerațiilor pe care le-ați expus până acum, vă rugăm să vă referiți la obiectivele Filialei CECCAR Argeș, pornind de la ceea ce reprezintă, la nivel teritorial, o autentică dezvoltare durabilă.

Avem în vedere crearea unei legături permanente cu mediul academic: „prezentul” de azi este și va fi mereu „viitorul” de mâine. O importanță deosebită am acordat și acordăm colaborării cu mediul universitar, în vederea informării studenților cu privire la organismul profesional, la rolul lui extrem de important în economia națională, beneficiile și prestigiul profesiei contabile, dar și cu privire la rolul nostru, al profesioniștilor contabili, la nivel național – prin activitatea conducerii centrale a CECCAR – într-un mediu economic în continuă schimbare. Așa cum a rezultat și din cele afirmate în răspunsurile la întrebările anterioare, este foarte importantă pregătirea profesională a membrilor filialei, în ajutorul cărora sunt organizate cursuri, seminare, întruniri cu reprezentanți ai diferitelor instituții de specialitate. Analizăm sistematic, la nivel de filială, spețele economice și fiscale cu care ne confruntăm în vederea obținerii de către membrii noștri a unor rezultate cât mai bune. Se cunoaște că întâmpinăm, în multe situații, dificultăți nu numai legate de meseria noastră, ci și de activitățile economice în ansamblu, ceea ce a impus și impune extinderea colaborării cu alte organizații de profil, așa cum acționează CECCAR la nivel regional, european și mondial.

Este vorba, deci, de cerințe, de exigențe care situează profesionistul contabil în centrul mediului economico-social actual. Vă rog să concretizați acest aspect în activitatea Filialei CECCAR Argeș.

Cu plăcere. În primul rând, țin să menționez acțiunile la nivel teritorial care au în vedere îmbunătățirea relațiilor cu mediul economic, de afaceri, cu organele administrației locale. Asigurăm menținerea unor bune relații de colaborare, de dialog cu principalele instituții județene, dinamizarea acțiunilor prevăzute în protocoalele încheiate cu ITM Argeș, Primăria Pitești, Uniunea Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din Județul Argeș, Facultatea de Științe Economice – Universitatea din Pitești și Fundația Măreție și Talent, Corpul Profesional al Mediatorilor din Județul Argeș etc. Vom continua să încheiem acorduri de colaborare și cu alte organizații și instituții din județ în vederea organizării unor acțiuni de interes comun pentru membrii noștri și pentru comunitățile locale de afaceri. În același context menționez preocupările noastre menite să determine extinderea și îmbunătățirea colaborării cu beneficiarii expertizelor contabile judiciare.

În încheiere, vă adresez rugămintea de a contura câteva dintre preocupările dvs., precum și la nivel de filială, potrivit conceptului de dezvoltare personală.

Este, într-adevăr, o temă de cel mai larg interes și, în consecință, îi acordăm atenția cuvenită pornind de la ideea că numai prin fapte putem să beneficiem de respect față de expertul contabil și contabilul autorizat, de o recunoaștere reală a importanței serviciilor pe care le oferim. Personal, am avut și am ca obiectiv să acționez astfel încât să mă bucur de respectul colegilor, al clienților, al colaboratorilor, inclusiv prin respectul pe care eu însumi îl manifest față de oamenii de calitate. Nu a fost și nu este ușor să atingi un asemenea obiectiv, dar merită eforturile, deoarece este vorba aici despre „nucleul” procesului de dezvoltare profesională.

Accentul pe care îl puneți pe importanța respectului și căile prin care poate fi obținut și consolidat mă determină să vă solicit o detaliere în sensul în care se manifestă în practică.

Este de la sine înțeles că rolul esențial îl are asigurarea unei calități superioare a serviciilor oferite, prin pregătirea profesională, prin veridicitatea și legalitatea informațiilor asigurate, prin interesul real și sincer manifestat pentru rezolvarea problemelor clienților, propunând soluții care să eficientizeze modalitățile de gestionare a afacerilor. O importanță deosebită în câștigarea și menținerea respectului o au unitatea și solidaritatea de breaslă. Sunt deziderate și realități condiționate de respectul față de profesie, de respectul reciproc, de conștiința faptului că avem interese comune și trebuie să le slujim tot în comun.

În ce manieră?

Prin tot ceea ce definește o atitudine profesională și morală adecvată, prin colaborare și consultare, prin respectarea strictă a standardelor, a normelor, a legislației, prin împărtășirea experienței acumulate, prin sprijinirea tinerilor, prin îmbogățirea continuă a cunoștințelor pentru a face față – așa cum am mai menționat – schimbărilor, provocărilor de pe piața de profil. Toate acestea sunt componente ale codului etic valabil în toate împrejurările, în profesie, în viața de familie, în organizația noastră județeană.

În fond, este vorba despre îngemănarea competenței cu responsabilitatea...

Adică despre conștientizarea faptului că trebuie să ne pregătim continuu, să creștem nivelul autoexigenței și să ne respectăm necondiționat cuvântul dat. Orice eveniment, orice modificare, orice evoluție din viața socială, politică, economică, financiară, care interacționează cu activitatea desfășurată de profesionistul contabil, constituie, pentru noi, o provocare, și nu o sursă de îngrijorare. Și aceasta pentru că profesionistul contabil – aflat în permanență în centrul activității unei întreprinderi – este apreciat în măsura în care slujește interesele acționarilor, clienților, furnizorilor, ale angajaților contribuind la armonizarea pozițiilor, uneori divergente, prin calitatea prestațiilor sale, pe baza situațiilor financiare reale, corecte, menite să ofere o imagine sintetică a activității, transpusă în cifre, ca sursă a deciziilor manageriale eficiente.

Cred că, astfel, ați definit și asumarea responsabilității de a acționa în interes public.

Bineînțeles, responsabilitatea unui profesionist contabil nu constă numai în satisfacerea nevoilor unui client, ale unui angajator individual, ci și într-o sumă de acțiuni concrete în interes public. Am în vedere mai ales contribuțiile concrete pe care trebuie și putem să le aducem la bunăstarea comunităților din care facem parte. Revin, astfel, la ceea ce reprezintă obligația de a presta servicii la un nivel calitativ tot mai înalt, care să fundamenteze încrederea publicului și, implicit, respectul față de sine și de „celălalt”.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.