Sprijin extins pentru creșterea ocupării pe piața muncii

Sprijin extins pentru creșterea ocupării pe piața muncii

Numărul 27, 4-10 octombrie 2016  »  Curier legislativ

Guvernul a adoptat noi măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă, acestea vizând persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatorii, dar și românii din diaspora. „Noul pachet reprezintă concretizarea demersurilor, asumate la începutul mandatului, prin care fonduri europene și cele de la bugetul de stat sunt îmbinate și direcționate, în mod coerent, pentru susținerea măsurilor active de ocupare. Practic, aceste măsuri au fost regândite și includ mai multe categorii de beneficiari, astfel încât să aibă efecte reale în piață. Noile prevederi încurajează în mod real atât persoanele neocupate, cât și angajatorii prin diferite forme de stimulare a creării de noi locuri de muncă”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Astfel, prin modificările legislative este inclusă în rândul beneficiarilor de măsuri active de ocupare categoria tinerilor care nu au un loc de muncă și nici nu urmează vreo formă de învățământ sau de formare profesională (Not in Employment, Education, or Training – NEET). Această categorie, una dintre cele mai vulnerabile de pe piața muncii, nu a fost țintită până acum prin programele naționale.

O altă categorie nou-inclusă în pachet pentru a beneficia de măsuri active de ocupare este cea a șomerilor de lungă durată, de asemenea, un grup vulnerabil puțin sprijinit până în prezent.

Printre măsurile concrete incluse în noul pachet se găsesc măsuri active destinate ocupării ce încurajează mobilitatea lucrătorilor prin acordarea unor prime (de activare, de încadrare sau de instalare) sau decontarea navetei. Spre exemplu, șomerii care decid să își schimbe domiciliul la o distanță mai mare de 50 de kilometri, pentru a deveni angajați, vor beneficia de o primă de instalare de 12.500 lei. Finanțarea acestor măsuri active se va face, pentru prima dată, din fonduri externe nerambursabile și din fondurile publice naționale aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Totodată, ordonanța de urgență care completează și modifică Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă majorează și cuantumul subvențiilor acordate angajatorilor.

Principalele propuneri de modificare și completare se referă la:

● Introducerea, în cadrul serviciilor de informare și consiliere profesională, a procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă și încadrarea lor în diverse categorii (niveluri) de ocupabilitate pe piața muncii: ușor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil și foarte greu ocupabil.

Potrivit legislației actuale, informarea și consilierea profesională se realizează de centre specializate, organizate în cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, precum și de alte centre și furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditați, care încheie contracte cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă, în condițiile legii. Din analiza datelor statistice prezentate în Raportul privind implementarea Programului național de ocupare a forței de muncă pe anul 2015 se constată că prin acordarea serviciilor de informare și consiliere profesională, în cursul anului trecut, au fost încadrate în muncă 61.479 de persoane.

● Acordarea de servicii de îndrumare pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă persoanelor cărora le-a fost stabilit nivelul de ocupabilitate „greu” și „foarte greu” ca urmare a profilării, pe o perioadă de maximum trei luni, cu acordul angajatorului, realizate de furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditați, în condițiile legii.

● Acordarea unei prime de activare în valoare de 500 lei neimpozabile șomerilor înregistrați care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin trei luni. Prima de activare nu se cumulează cu prima de încadrare și prima de instalare, prevăzute la art. 73¹ alin. (1), respectiv la art. 75.

● Schimbarea cuantumului și a modalității de acordare a primei de încadrare – cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Această primă de încadrare se va acorda lunar, pentru o perioadă de 12 luni, șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă ce se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul stabil sau reședința.

● Schimbarea cuantumului și a modalității de acordare a primei de instalare – aceasta se acordă persoanelor înregistrate ca șomeri la agențiile de profil care se încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia. Prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat:
  1. 500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul;
  2. 500 lei pentru persoanele care sunt însoțite de membrii familiei care își schimbă domiciliul;
  3. în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei;
  4. în situația în care persoanelor care îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare li se asigură de către angajator sau autoritățile publice locale sau centrale locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, acestea beneficiază, fiecare, doar de o primă de instalare în cuantum de:
    – 3.500 lei pentru situațiile prevăzute la punctele a) și c);
    – 6.500 lei pentru situația prevăzută la punctul b).

● Prima de instalare, în cuantumurile de la punctele a), b) și c), se acordă în două tranșe: o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării, și o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

● Prima de instalare stabilită în cuantumul prevăzut la punctul d) se acordă într-o singură tranșă.

● Prima de instalare se acordă și persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la libera circulație a lucrătorilor în spațiul UE și SEE pe o perioadă de cel puțin 36 de luni, în cuantumurile și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

● Definirea grupului-țintă eligibil pentru primele de mobilitate (prima de încadrare și prima de instalare), astfel încât de aceste măsuri să poată beneficia toate persoanele șomere înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă ce au domiciliul/reședința sau își stabilesc noul domiciliu/reședința în zonele prevăzute în Planul Național de Mobilitate, care se aprobă și se actualizează prin hotărâre de Guvern, la propunerea MMFPSPV.

Pentru a preveni depopularea zonelor cu grad înalt de sărăcie prevăzute în Planul Național de Mobilitate, pachetul de mobilitate încurajează investitorii din zonele respective să atragă personal calificat și din alte zone.

Pachetul de mobilitate va include comunitățile marginalizate cu grad 3 și 4 de sărăcie și, respectiv, arealele prioritare pentru dezvoltare asumate prin Memorandumul adoptat de Guvern cu tema: dezvoltarea unor programe integrate din fonduri europene și bugetul național pentru îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor din zonele pilot de intervenție Valea Jiului, zona Roșia Montană-Munții Apuseni și comunitățile marginalizate din Moldova.

Pachetul de măsuri active adoptate de Guvern majorează cuantumul subvențiilor acordate angajatorilor, prin plata unei valori nominale. În plus, aceste subvenții se vor da și pentru încadrarea în muncă a unor categorii noi, respectiv șomerii de lungă durată și tinerii NEET, astfel:

● angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei;

● angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma în cuantum de 900 lei pe o perioadă de 18 luni;

● angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri de lungă durată, tineri NEET sau șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 900 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni;

● angajatorii care, în raport cu numărul de angajați, și-au îndeplinit obligația, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum și angajatorii care nu au această obligație legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap și le mențin raporturile de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni;

● angajatorii care încadrează în muncă șomeri care, în termen de cinci ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor respective, de o sumă în cuantum de 900 lei;

● subvențiile se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat de persoanele angajate din categoriile prevăzute anterior, precum și pentru perioadele în care persoanele se află în concediu de odihnă.

Măsurile cuprinse în acest act normativ se finanțează, pe baza principiului adiționalității, conform art. 95 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, din fonduri externe nerambursabile și din fondurile publice naționale aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.