Sprijin financiar pentru listarea la bursă a întreprinderilor

Sprijin financiar pentru listarea la bursă a întreprinderilor

Numărul 8, 1-7 mar. 2023  »  Fonduri europene

În Monitorul Oficial nr. 164 din 27 februarie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 348/2023 al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Listarea la bursă a întreprinderilor”, act normativ al cărui obiectiv este de a ajuta întreprinderile să își sporească accesul la finanțare prin intermediul unor instrumente specifice, și anume emiterea de noi acțiuni. Prin intermediul schemei se va acorda sprijin financiar sub formă de grant întreprinderilor care doresc să emită acțiuni, precalificate pentru admiterea la tranzacționare, în conformitate cu condițiile Bursei de Valori București (BVB), pe baza principiului „primul venit, primul servit”. Până la 30 iunie 2025, un număr de minimum 280 de întreprinderi vor fi beneficiare ale acestei investiții.

Schema de ajutor de minimis se aplică tuturor întreprinderilor care îndeplinesc cumulativ condițiile următoare: a) sunt societăți pe acțiuni sau societăți cu răspundere limitată pentru care se completează Declarația de angajament cu privire la transformarea întreprinderii în societate pe acțiuni; b) sunt societăți cu capital majoritar privat; c) au sediul social în România.

Schema nu se aplică: a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură; b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză; atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari; d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate; f) ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri. Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, nu poate beneficia de finanțare în temeiul prezentei scheme.

Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme constă în finanțare nerambursabilă din fonduri europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), sub forma unui ajutor de minimis. Granturile vor fi acordate pe baza principiului „primul venit, primul servit”. Valoarea ajutorului de minimis este de maximum 8% din valoarea subscrierilor la oferta publică inițială primară, în limita sumei de 200.000 euro/întreprindere pentru admitere la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB, respectiv în limita sumei de 25.000 de euro/întreprindere pentru admitere la tranzacționare prin sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB (piața AeRO), cu respectarea prevederilor art. 12. În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, valoarea ajutorului de minimis este de maximum 100.000 de euro/întreprindere.

Intensitatea ajutorului de minimis este de maximum 70% din totalul cheltuielilor eligibile, astfel cum sunt ele definite în ghidul specific, cu condiția respectării pragurilor maxime menționate anterior. Pentru calcularea ajutorului financiar nerambursabil acordat unei întreprinderi, ajutorul financiar nerambursabil acordat va rezulta astfel: a) pentru listarea prin sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB (segmentul AeRO) se va folosi formula, ținându-se cont de limite: Vafn ≤ min (Vche * 0,7; 0,08 * Vopi; 25.000 euro) b) pentru listarea pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București se va folosi formula, ținându-se cont de limite: Vafn ≤ min (Vche * 0,7; 0,08 * Vopi; 200.000 euro), unde: Vafn reprezintă valoarea ajutorului financiar nerambursabil acordat prin prezenta schemă de ajutor de minimis; Vche reprezintă valoarea cheltuielilor eligibile, așa cum sunt ele definite prin prezenta schemă de ajutor de minimis; Vopi reprezintă valoarea subscrierilor la oferta publică inițială primară. Ajutorul de minimis se acordă în lei, iar pentru calculul echivalentului său în euro se va utiliza cursul de schimb InforEuro din luna ianuarie 2023 de 1 euro = 4,9493 lei.

În cadrul prezentei scheme sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis cheltuielile privind activitățile care au ca scop admiterea la tranzacționare a întreprinderilor, în conformitate cu condițiile Bursei de Valori București, pe oricare dintre segmentele de piață disponibile și respectă condițiile de eligibilitate din prezenta schemă de ajutor de minimis.

Prezenta schemă de ajutor de minimis se aprobă prin ordin al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene și se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 30 iunie 2025. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2026, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis.

Sursa de finanțare pentru prezenta schemă este PNRR, pilonul III, componenta C9, investiția I3, măsura 2. Valoarea totală alocată pentru ajutorul de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 35 de milioane de euro, echivalent în lei, la cursul InforEuro valabil în cadrul schemei. Alocarea orientativă a bugetului pe ani este următoarea: 2023 – 10 milioane euro; 2024 – 15 milioane euro; 2025 – 10 milioane euro. Sumele rămase necheltuite într-un an vor fi reportate în anii următori în perioada de valabilitate a schemei. Numărul maxim estimat al beneficiarilor de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 300 de întreprinderi.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.