Un parcurs profesional de succes implică responsabilitate, competență, spirit civic

Un parcurs profesional de succes implică responsabilitate, competență, spirit civic

Numărul 2, 24-30 ianuarie 2017  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Maria Constantin, expert contabil, președintele Filialei CECCAR Ilfov

Alexandra Rizea: Vă rugăm să vă referiți – asemenea tuturor colegilor dvs. care au acordat interviuri pentru publicația noastră în legătură cu propriile cariere profesionale și activitatea civică – la opțiunea dvs. pentru activitatea în contabilitate și la modul în care s-a confirmat valabilitatea acestei opțiuni prin experiența dvs.

Maria Constantin: Mulțumesc, apreciez inițiativa redacției CECCAR Business Magazine de a consacra o rubrică specială parcursului celor care au optat pentru profesia contabilă, precum și obiectivelor personale și colective la nivelul filialei. Și acum, răspunsul propriu-zis: după absolvirea Academiei de Studii Economice din București, în 1987, am început ca economist la SMA Fundulea. După numai doi ani am devenit director economic – aveam atunci 24 de ani – la o societate cu aproximativ 200 de salariați. Aici mi-am desfășurat activitatea timp de 11 ani. Am lucrat apoi la o firmă de producție, cu capital străin, în București, tot în funcția de director economic.

Într-un anumit sens, ați reconstituit chiar unele „faze” ale tranziției spre economia de piață.

Este exact ceea ce doresc să subliniez. Experiența acumulată în toate aceste „faze” m-a determinat să mă pregătesc continuu și să performez, pentru a face față așteptărilor celor care m-au promovat, ceea ce a fost și izvorul multor satisfacții profesionale.

Ce loc atribuiți, în acest parcurs, calității de membru al CECCAR?

În anul 1996 am devenit membru al CECCAR, expert contabil, statut care mi-a conferit o nouă viziune asupra mediului de afaceri. Din 1997, deși eram director economic, am început să elaborez și rapoarte de expertiză contabilă judiciară, iar în anul 2002, în contextul evoluției economico-sociale din acea perioadă, am lăsat în urmă postul de director economic, am simțit că a venit momentul să încep mica mea afacere și, în consecință, am înființat o firmă de contabilitate și expertiză contabilă, pe care o administrez și în prezent. În urma modificărilor normative din domeniile contabilității și fiscalității am pus accentul pe pregătirea profesională continuă, ceea ce s-a reflectat în absolvirea unui curs postuniversitar în managementul afacerii și în obținerea calificărilor de auditor financiar, consultant fiscal și evaluator de întreprinderi și bunuri imobiliare, devenind astfel și membru CAFR, CCFR și ANEVAR. După aproape 30 de ani de exercitare a profesiei contabile, pot spune, dacă aș lua-o de la capăt, că tot această meserie aș alege. Profesia contabilă a avut și are un rol esențial în funcționarea sustenabilă a mediului de afaceri, în creșterea economică, ceea ce ne face să ne simțim mândri că putem contribui – și noi – la dezvoltarea societății.

Identific, în cele prezentate de dvs., un complex de determinări, inclusiv de ordin afectiv.

Nici nu este de mirare! La începutul exercitării unei profesii, orice persoană are visul de a avea o carieră de succes. O carieră de succes nu se rezumă la câștiguri materiale și nici la statutul oferit de funcția deținută. Cariera de succes este confirmată doar atunci când faci ceva cu plăcere, când ai mulțumire sufletească, atunci când cei din jur apreciază serviciile pe care le oferi și simt în persoana ta un sprijin de nădejde, văd în tine un profesionist performant. Realizările de-a lungul carierei m-au motivat să sprijin și să îndrum alți colegi în cariera lor, să mă implic în buna desfășurare a activității Filialei CECCAR Ilfov, astfel încât, începând cu anul 2001, am devenit membru în Consiliul filialei, iar în 2012 am fost aleasă în funcția de președinte al filialei Ilfov, funcție pe care o dețin și în prezent.

În ce măsură activitatea practică a fost îmbinată cu cea teoretică, astfel încât drumul spre performanță să fie permanent deschis?

Este o axiomă afirmația potrivit căreia pentru a fi un bun profesionist trebuie să fii la curent, în permanență, cu toate modificările legislative și instituționale în domeniile contabil și fiscal. Trăim într-o eră a digitalizării, într-o continuă schimbare, și trebuie să înțelegem că noile tehnologii și metodele inovatoare reprezintă o provocare permanentă, care se constituie în veritabile stimulente pentru performanțe. Avem datoria, în acest context, să ne implicăm, alături de oamenii de afaceri, în găsirea de soluții care să conducă la creștere economică, efect care, cum este firesc, generează și satisfacții profesionale. Țin să subliniez că preocuparea CECCAR pentru pregătirea și perfecționarea continuă, raportată la noile condiții de piață, nu face decât să dea încredere membrilor în prestarea de servicii de un înalt profesionalism, conforme cu standardele de contabilitate, în concordanță cu reglementările fiscale.

Ați definit, astfel, și motivațiile unei activități performante.

Exact. Sunt motivații care ne călăuzesc în efortul de autodepășire și ne stimulează să folosim toate pârghiile pe care le avem la dispoziție pentru a sluji interesul public. De aceea ne preocupăm să cunoaștem cât mai bine mediul de afaceri, astfel încât să-l sprijinim în realizarea conformării contabile și fiscale, acordându-i consultanță în implementarea planurilor de afaceri, în concordanță cu legislația și evoluția economiei la nivel macro și microeconomic. Ținând seama de zona cea mai cuprinzătoare în care ne exercităm profesia, subliniez că IMM-urile trebuie să vadă în profesioniștii contabili – experți contabili și contabili autorizați – parteneri de încredere, indispensabili în gestionarea afacerii. Necesitatea aplicării unor standarde contabile la un înalt nivel profesional, nevoia ca standardele de raportare financiară să fie aplicate corect, asigurând comparabilitatea informațiilor furnizate de societăți, reflectarea situației reale reprezintă un deziderat fundamental. În acest context, țin să subliniez locul și rolul de primă importanță ale raționamentului profesional, inclusiv ca sursă a încrederii clienților în competența și responsabilitatea noastră. 

Din tot ceea ce ați acumulat în timp, în profesie, ce anume considerați că poate constitui o „lecție de viață” pentru generațiile actuale și cele viitoare?

Să nu uităm nicio clipă că și noi am fost cândva ca ei, tineri la început de carieră, și am beneficiat atunci de sprijinul celor experimentați. Acum ne-a venit rândul să acordăm și noi sprijin tinerilor membri ai CECCAR. Trebuie să le împărtășim din experiența noastră profesională, să-i îndrumăm, ținând cont de exigențele beneficiarilor de servicii, de conjunctura socioeconomică. Viața ne-a învățat că trăim într-o perpetuă schimbare în toate domeniile, într-o economie de piață care îi elimină pe cei care nu știu să-și gestioneze businessul, care nu fac față noilor provocări ale tehnologiei, care nu adoptă decizii adecvate în momente de cumpănă. Trebuie să fim aproape de cei tineri. O conduită etică impecabilă și serviciile de calitate au un efect multiplu, propagat și aprofundat așa cum o atestă propria noastră experiență din ultimii 27 de ani. M-am implicat, la nivelul filialei, inclusiv pentru a le împărtăși din cunoștințele mele colegilor și stagiarilor ca lector în domeniile fiscalitate, gestionarea fondurilor europene și expertiză contabilă. De asemenea, i-aș sfătui pe tineri să lucreze permanent în echipă, chiar dacă acționăm pe o piață concurențială, să se sprijine și să se ajute reciproc, să comunice. Tot timpul apar noi provocări și noi riscuri, la care trebuie să ne adaptăm și să le facem față din mers. Lucrând împreună, vom îmbunătăți calitatea muncii noastre, ceea ce va duce implicit la creșterea încrederii în serviciile pe care le prestăm. Le-aș recomanda celor tineri să nu uite de valorile morale și culturale și să îmbine utilul cu plăcutul, să nu uite că timpul este ireversibil. 

Dat fiind faptul că ați fost aleasă președinte al Filialei CECCAR Ilfov, funcție care are și o semnificație publică, vă propunem să împărtășiți opinia dvs. despre importanța implicării experților contabili și contabililor autorizați în activitățile cu caracter civic.

În anul 2001 a luat ființă Filiala CECCAR Ilfov, o filială mică. Am pornit la drum cu 25 de membri. Eram ca o familie. Astăzi avem peste 600 de membri activi, dintre care foarte mulți tineri. Am luat parte la organizarea și buna desfășurare a activității filialei încă de la început, făcând parte din Consiliul filialei, ca membru, ca vicepreședinte, iar începând din 2012 – așa cum am mai precizat – am fost aleasă în funcția de președinte. Pentru ca organizația noastră profesională să fie cunoscută pe plan local am avut întâlniri cu oameni de afaceri, reprezentanți ai patronatelor, Prefecturii, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Poliției, Tribunalului, Inspectoratului Teritorial de Muncă și ai altor instituții publice, cu care avem o colaborare permanentă. Ca urmare a dezbaterilor la care au fost invitați reprezentanți ai diverselor instituții, am reușit să cunoaștem problemele cu care se confruntă în relația cu experții contabili și contabilii autorizați, am reușit să consolidăm respectul față de membrii noștri, să înțeleagă importanța și necesitatea serviciilor pe care le prestăm. Pentru a veni în sprijinul membrilor, în concordanță cu schimbările intervenite la nivel macro și microeconomic, am organizat activități îndreptate spre perfecționarea continuă a pregătirii profesionale, atât prin programele CECCAR la nivel național, cât și prin seminare și mese rotunde ale căror tematici s-au stabilit în funcție de necesitățile și solicitările membrilor. 

Este un element esențial, atât de ordin strategic, cât și operațional.

Așa este. Filiala CECCAR Ilfov, prin organele alese, își propune o implicare mai activă profesional, având un dialog permanent cu reprezentanții mediului de afaceri, cu cei ai instituțiilor administrative, fiscale, juridice la nivel de județ, pentru a cunoaște cât mai bine domeniile în care ne putem implica în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă și, pe un plan mai larg, pentru a avea și noi o contribuție substanțială la dezvoltarea activității socioeconomice a județului. 

Incontestabil, județul Ilfov are specificitatea lui în domeniul economico-social. În ce măsură acest specific determină liniile principale de acțiune ale filialei?

Cum se știe, județul Ilfov a cunoscut și cunoaște o dezvoltare puternică în plan economic, numărul de societăți comerciale a crescut, ceea ce implică și sporirea volumului de solicitări din partea mediului de afaceri pentru serviciile profesioniștilor noștri. Pot spune că a avut loc o creștere semnificativă și în ceea ce privește numărul societăților de expertiză contabilă din județ. Dacă la început, în 2001, erau câteva societăți, astăzi avem peste 200 de astfel de entități membre ale filialei. Există și se află în expansiune piața de servicii contabile și depinde în cea mai mare măsură de noi să fructificăm o asemenea oportunitate. Este o realitate de care trebuie să ținem seama, și anume că tehnologizarea și restructurarea economiei au mărit cererea de informații din sfera financiar-contabilă, și aici intervine rolul incontestabil al profesioniștilor noștri, inclusiv în ceea ce privește fundamentarea prognozelor și a deciziilor. Ținem seama și de faptul că în țările dezvoltate, totdeauna înainte de a investi, un om de afaceri consultă expertul contabil și are în vedere raționamentul profesional al acestuia, ceea ce ne dorim să se întâmple, pe o scară tot mai largă, și la noi. Numai prin sprijinirea directă a oamenilor de afaceri vom ajunge să schimbăm mentalitatea multora dintre ei, să ne aprecieze la adevărata noastră valoare, dovedită în practică, în relaționarea cu beneficiarii noștri. În consecință, se impune să ne gestionăm mai bine timpul, să valorizăm noile tehnologii, ceea ce ne va permite ca, odată cu rezolvarea solicitărilor clienților, să determinăm și schimbarea de mentalitate în ceea ce privește locul și rolul profesionistului contabil în activitatea entităților economico-sociale. 

În final, vă rugăm ca acum, la început de an, să vă referiți la modul în care Filiala CECCAR Ilfov și-a stabilit prioritățile. Care sunt acestea?

Pentru 2017, împreună cu Consiliul filialei, am stabilit ca priorități: optimizarea activității de pregătire profesională, îmbunătățirea comunicării cu reprezentanții mediului de afaceri și ai instituțiilor publice, o mai largă mediatizare a serviciilor oferite de membrii noștri, consolidarea comportamentului etic, a conduitei noastre profesionale și civice. Cursurile de pregătire profesională și seminarele, la un standard ridicat, vor fi adaptate la nevoile membrilor și cerințele economiei, provocările erei digitale. Vom urmări să asigurăm o participare cât mai largă, inclusiv a profesioniștilor contabili angajați în societăți comerciale sau instituții publice, care nu sunt membri ai CECCAR. Printr-o implicare mai activă în viața economică a județului vom întări relațiile de colaborare cu organizațiile patronale, instituțiile fiscale, judiciare, administrative, propunându-ne să semnăm cu acestea protocoale care să vină în sprijinul mediului de afaceri în vederea dezvoltării economice regionale, a conformării fiscale, în baza serviciilor profesionale furnizate de experții contabili. Totodată, vom organiza dezbateri pe tema accesării fondurilor europene, relevând avantajele utilizării serviciilor de calitate oferite de experții contabili în procesul folosirii banilor europeni. Nu în ultimul rând, o atenție deosebită vom acorda pregătirii tinerilor experți contabili și a stagiarilor. Vom organiza dezbateri profesionale la care vom invita elevi din colegiile cu profil economic din județ, având ca temă Profesia contabilă în prezent și viitor. Pe parcursul anului vom mediatiza serviciile oferite de experții contabili, iar în întâlnirile cu oamenii de afaceri le vom prezenta riscurile la care se expun atunci când nu apelează la serviciile noastre. În concluzie, nu uităm nicio clipă principiile fundamentale care călăuzesc un expert contabil în cariera sa: integritate, obiectivitate, independență, competență, păstrarea secretului profesional, respectarea standardelor, a criteriilor deontologice.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.