„Vocația, cunoștințele și experiența, garanțiile afirmării profesionale și civice”

„Vocația, cunoștințele și experiența, garanțiile afirmării profesionale și civice”

Numărul 26-27, 16-29 iulie 2019  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Cornelia Sechel, expert contabil, membru al Comisiei de Disciplină a Filialei CECCAR Satu Mare  

Alexandra Rizea: Deoarece experiențele personale în exercitarea profesiei prezintă un mare interes pentru cititorii publicației noastre, vă rugăm să vă referiți la propria Dvs. carieră, din momentul opțiunii pentru domeniul contabilității și până în prezent.

Cornelia Sechel: Pentru mine, opțiunea pentru o carieră în domeniul contabilității a venit firesc. După mulți ani în care am cochetat cu acest domeniu, în condițiile de atunci ale economiei planificate, care a impus limitele bine cunoscute în exercitarea profesiei contabile, am fost și eu pusă în situația de a mă adapta la importantele schimbări care au avut loc în țara noastră, pe toate planurile, dar mai ales în economie, odată cu dezvoltarea tot mai puternică a sectorului privat. După finalizarea studiilor universitare de specialitate și a mai multor cursuri de profil imediat după anul 1989, mi-am dat seama că această profesie este esențială într-o Românie care se dorea a fi democratică și prosperă, racordată la evoluțiile lumii libere, în special din zona în care urmăream să ne integrăm, respectiv Uniunea Europeană. Toate acestea au determinat schimbări de esență, atât în profilul profesiei contabile, cât și în practicile specifice economiei de piață funcționale, bazate pe concurență și performanțe. Pe de o parte, orice domeniu aflat la început de drum suscită adaptări, răspunsuri adecvate la provocări nenumărate, dar, pe de altă parte, oferă și oportunități pe măsură. Din această perspectivă, am ales să devin expert contabil, calitate profesională care a presupus și presupune o continuă adaptare la tot ceea ce este nou și avansat, iar, în multe situații, determină necesitatea de a fi cu un pas înainte față de evoluțiile din economie, din întreaga societate.

Elementele care definesc „biografia” dvs. profesională au, desigur, o semnificație mai largă, deoarece se integrează, așa cum ați subliniat, dinamicii contabilității, ca știință și practică. Ce anume s-ar impune să fie scos în evidență din acest unghi de vedere?

Procesele și fenomenele din economie au influențat direct și pe multe planuri modul în care ne-am format și acționăm în calitate de experți contabili. În acest sens, avem o serie de repere și obiective care decurg din procesele de integrare europeană și mondială a României. Sigur, dacă facem o comparație cu statele dezvoltate ale Europei, spre exemplu, constatăm că economia României este încă una fragedă, în sensul maturizării atinse pe ansamblul UE, iar din această realitate decurg și multe dintre caracteristicile pieței serviciilor contabile. Semnificația mai largă a acestor evoluții, așa cum a fost formulată întrebarea dvs., ne conduce, într-adevăr, la identificarea elementelor constitutive ale calificării de expert contabil. Aici este vorba deopotrivă despre vocație și cunoștințe, despre experiență și abilități, toate acestea fiind susținute permanent de organizația noastră profesională, CECCAR. Aș scoate în evidență mai ales modalitățile prin care este stimulată pasiunea pentru profesie, întrucât, fără pasiune, nu există nici motivație puternică și nici nu dispunem de suficiente mijloace pentru a face față provocărilor de zi cu zi, precum și celor care vizează tendințele care se vor afirma în viitor.

Întrucât v-ați referit la calitatea de membru al CECCAR, iar, în ceea ce vă privește, inclusiv de membru al Comisiei de disciplină a Filialei Satu Mare, vă rugăm să prezentați câteva date și fapte care se referă la ansamblul activității comunității contabile din județ, mai ales în legătură cu acțiunile îndreptate spre consolidarea pozițiilor deținute pe piața de profil.

Desigur, apartenența la CECCAR a fost și este numai una de bun augur, ci și un factor cu acțiune permanentă definitoriu tocmai pentru consolidarea pozițiilor noastre pe piața serviciilor contabile. Preocupările comunității noastre sunt similare cu cele ale fiecărui membru, iar problemele cu care fiecare dintre noi ne confruntăm în activitatea curentă și de perspectivă își găsesc mult mai facil rezolvarea prin acțiuni comune sistematice, precum întâlnirile, dezbaterile, schimburile de experiență, utilizarea de forme de comunicare moderne – toate la un loc aducând plusvaloare cunoștințelor fiecăruia dintre noi, ceea ce are și o însemnătate practică de netăgăduit. În ceea ce privește participarea mea la activitățile filialei, pot spune că am agreat totdeauna o participare activă, în măsura în care timpul mi-a permis și am identificat domeniile în care contribuția mea poate fi cu adevărat eficientă. Acesta este și cadrul în care activez în Comisia de disciplină a filialei, considerând că am datoria civică de a contribui la respectarea necondiționată a principiilor și normelor etice care potențează rezultatele activității noastre și ne asigură întărirea prestigiului și a autorității în rândurile clienților, ale mediului de business, în ansamblu. În acest spirit, îi încurajez pe cei mai tineri colegi să se implice și mai mult în aceste activități, deoarece cunoștințele dobândite, dar și relațiile formate în comunitatea noastră reprezintă, într-adevăr, o oportunitate pentru fiecare dintre noi în afirmarea profesională și civică.

În directă legătură cu implicarea pe care ați evocat-o se află, desigur, preocupările personale și ale filialei menite să contribuie la diminuarea decalajelor economico-sociale dintre județul Satu Mare și cele mai dezvoltate zone ale țării. Ce puteți menționa pe această temă, cu referire directă la acțiunile filialei pe plan local? 

Implicarea pe care a avut-o și o are Filiala CECCAR Satu Mare în analiza și dezbaterea problemelor care privesc dezvoltarea economico-socială a județului se manifestă în cele mai diverse moduri și este considerată de partenerii noștri drept benefică pe toate planurile. În acest sens, aș aminti câteva colaborări de succes ale CECCAR. Astfel, împreună cu AJFP și Casa Județeană de Pensii, am organizat numeroase întâlniri în vederea informării reciproce privind modificările legislative. Asemenea întâlniri au loc frecvent și în funcție de necesitățile participanților. Ele sunt utile și membrilor noștri în vederea sporirii contribuției noastre la conceperea și elaborarea măsurilor care privesc cu precădere reducerea decalajelor economico-sociale dintre județul Satu Mare și cele mai dezvoltate zone ale țării. De asemenea, împreună cu ITM și CASS, membrii CECCAR interacționează în vederea clarificării celor mai importante obiective și modalități de acțiune, care permit o mai bună fructificare a avantajelor comparative și competitive ale economiei județului nostru. Cum este firesc, o atenție deosebită acordăm problemelor concrete de pe piața muncii și, în acest sens, participăm, în colaborare cu reprezentanții AJOFM Satu Mare, la analize aprofundate menite să valorifice cât mai bine resursele umane din județ. Identificarea oportunităților de pe piața muncii ne permite să contribuim la acoperirea necesităților prezente și de viitor, ceea ce are o influență directă și indirectă asupra pozițiilor noastre pe piața serviciilor contabile. Totodată, împreună cu autoritățile locale și cu reprezentanții celorlalte organizații profesionale din județ, examinăm sistematic nu numai aspectele specifice fiecărui participant în strânsă relație cu temele de ordin general, ci acționăm, așa cum am mai subliniat, pentru punerea mai bună în valoare a posibilităților mediului de afaceri de a oferi produse și servicii competitive atât pentru piața internă, cât și pentru cea externă, simultan cu accelerarea procesului investițional îndreptat cu precădere spre satisfacerea cerințelor curente și de perspectivă ale partenerilor din țară și de peste hotare.

Dacă ar fi să sintetizați considerațiile pe care le-ați expus până acum, ce concluzii se desprind pentru activitatea din perioada următoare, mai ales sub impactul noilor tehnologii, al proceselor de integrare și globalizare?

Consider că, din tot ceea ce am prezentat până acum, rezultă că activitatea unui expert contabil este una complexă, mai ales din perspectiva multitudinii responsabilităților, respectiv obligațiilor de raportare către diverse instituții ale statului, de consiliere a clienților în procesul decizional menit să asigure dezvoltarea cât mai eficientă a fiecărei firme. Noile tehnologii, procesele de integrare, respectiv de globalizare, aduc o permanentă îmbunătățire a activității experților contabili, mai ales din perspectiva diminuării considerabile a timpului necesar diverselor operațiuni. În aceeași măsură, aceste inovări aduc cu ele și riscuri în activitatea noastră, cărora trebuie să le facem față prin tot ceea ce am acumulat ca experiență, cunoștințe, abilități și, nu în ultimul rând, prin vocație. În această privință, un rol esențial îl are CECCAR, inclusiv prin acțiunile pe care le desfășoară la nivel central și teritorial, pentru actualizarea permanentă a cunoștințelor membrilor, prin accentul pus pe noutăți, pe factorii propulsori ai progresului, atât în privința profesiei noastre, cât și la scara întregii economii. În acest fel, pornind de la entitățile de bază, se asigură un numai însușirea și folosirea eficientă a noilor tehnologii, ci și o participare tot mai activă la schimbul de bunuri și servicii cu partenerii din Uniunea Europeană și din alte zone ale lumii.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.