„Vocaţia devine valoare prin muncă, prin experienţă”

„Vocația devine valoare prin muncă, prin experiență”

Numărul 8, 6-12 martie 2018  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Gabriela Tunaru, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Vaslui

Alexandra Rizea: Întrucât fiecare experiență personală face parte organică din tot ceea ce definește profesia contabilă, vă rugăm să vă referiți la momentele cele mai semnificative privind modul în care ați început și continuați să vă exercitați îndatoririle care decurg din opțiunea dvs. pentru profesia contabilă.

Gabriela Tunaru: Dacă ar fi să fac o retrospectivă a principalelor momente care mi-au marcat drumul profesional, ar trebui sa încep, fără doar și poate, cu prima alegere, și anume Colegiul economic „Anghel Rugină” din Vaslui, secția Contabilitate, profil terminat cu rezultate deosebite. Următoarea etapă a venit firesc și s-a concretizat în alegerea secției Contabilitate și informatică de gestiune a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Cunoștințele teoretice dobândite aici au fost aprofundate, apoi, la aceeași facultate, cu un master în domeniu, Audit și management contabil. Dar studiile au reprezentat doar o parte a drumului spre împlinirea visului meu, acela de a deveni expert contabil, calitate sinonimă, în viziunea mea, cu integritatea, competența și devotamentul pentru profesia aleasă. După multă muncă și dăruire, visul mi s-a împlinit: am devenit expert contabil!

Ce a urmat? În ce direcție s-au îndreptat eforturile dvs.?

Am trecut la o altă etapă, cea a consolidării cunoștințelor și a aprofundării modalităților practice de exercitare a profesiei. Cu alte cuvinte, am început să pătrund mai aplicat în ceea ce numim „tainele profesiei”, să acumulez o experiență fără de care este imposibil să te ridici la nivelul exigențelor clienților noștri. În această privință, este foarte important să subliniez că atingerea unui asemenea obiectiv a fost și este condiționată atât de ceea ce întreprinzi la nivel personal, cât și de acțiunile desfășurate în colectiv, mai ales la nivelul Filialei CECCAR Vaslui. M-am străduit să identific sfera de activitate în care am considerat că pot să mă afirm mai puternic și, astfel, am îmbrățișat cu pasiune domeniul expertizelor contabile, un segment fascinant al profesiei noastre, mai ales prin modul în care contribuie la înfăptuirea justiției, ca parte componentă a rolului expertului contabil în societate. Este punctul de inflexiune în care profesia propriu-zisă se „întâlnește” cu responsabilitatea civică. Din această pasiune a derivat o alta, cea pentru domeniul juridic. Astfel, din nevoia de a evolua profesional și de a înțelege mai bine mecanismele justiției – ceea ce impune și dobândirea cunoștințelor necesare unui expert judiciar – am urmat cursurile Facultății de Drept (frecvență redusă) a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Ce anume s-ar desprinde ca experiență de muncă și viață din opțiunile dvs. și, mai ales, din modul în care ați acționat pentru specializarea într-un domeniu în care exigențele profesiei se ridică, incontestabil, la cote superioare?

Sigur, în această privință, un rol esențial îl are „descoperirea” adevăratei vocații. Consider că fiecare dintre noi are un anumit potențial, a cărui valorificare poate atinge niveluri mai înalte dacă resursele personale sunt folosite tocmai în direcția favorabilă vocației. În acest fel, pot spune că specializarea a permis și o mai bună orientare a procesului de perfecționare profesională în direcțiile în care poți să obții performanță. Această evoluție se manifestă firesc, în primul rând, la nivel personal, și tine de construcția fiecărui profesionist și de obiectivele pe care și le stabilește. Bineînțeles, climatul din Filiala CECCAR Vaslui a avut și are un rol important în procesul de perfecționare pe care îl evoc. În ceea ce mă privește, noul obiectiv îl reprezintă un masterm „Contabilitate, expertiză și audit”, tot la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Ce urmăresc? E simplu. Un update academic al cunoștintelor contabile. Ducând mai departe ideea raportului dintre efortul individual și efortul colectiv, țin să subliniez că organizația noastră profesională, CECCAR, prin orientările strategice pe care le promovează, contribuie la perfecționarea și evoluția profesionistului contabil prin numeroase pârghii prin care suntem ancorați în realitatea aflată într-o perpetuă mișcare. Așadar, participarea la acțiunile organizate de Filiala CECCAR Vaslui constituie un suport de neînlocuit în procesul de perfecționare profesională și nu numai.

Într-un răspuns anterior ați vorbit despre legătura dintre profesie și civism. În această ordine de idei, vă propunem să vă prezentați punctul de vedere privind implicarea profesioniștilor contabili în procesul de dezvoltare mai puternică, pe toate planurile, a județului Vaslui.

Este cunoscut că județul nostru se află într-un stadiu de dezvoltare care impune acțiuni deosebite în vederea diminuării decalajelor față de alte entități teritoriale din zona noastră și din întreaga țară. Cu toate că serviciile prestate clienților noștri vizează anumite entități economico-sociale, pe ansamblul filialei toate acestea formează, în ultimă instanță, un tot unitar. Din suma contribuțiilor la obținerea unor rezultate cât mai bune la nivel micro, rezultă un efect propagat la scara întregului județ. De asemenea, calificarea profesională a experților contabili și contabililor autorizați din Vaslui a permis și permite participarea fructuoasă la dezbateri, la alte acțiuni îndreptate spre dezvoltarea mai puternică, pe toate planurile, a județului nostru. Acest fapt a fost confirmat, între altele, la întâlnirile cu reprezentanții AJFP Vaslui, precum și cu cei ai Primăriei Vaslui – Serviciul financiar, întâlniri care au avut menirea de a mijloci un dialog constructiv între comunitate, ai cărei exponenți eram noi, profesioniștii contabili și autoritățile publice.

Din tot ceea ce ați relatat și subliniat rezultă orientări și priorități care, cu siguranță stau la baza programelor de activitate pentru anul 2018. Vă propunem să vă referiți la câteva obiective care vă privesc și la cele care vizează activitatea filialei.

Pe baza experienței acumulate, Filiala CECCAR Vaslui își propune să ridice la un nivel calitativ superior toate modalitățile de perfecționare profesională continuă, cu accent pe noile tehnologii și metode caracteristice erei digitale. Totodată, vor fi organizate dezbateri consacrate unor spețe punctuale, dar și unor teme de interes general care decurg din evoluția legislației, din realitățile economico-sociale ale județului Vaslui. Nu în ultimul rând, se cer menționate acțiunile care se constituie în tot atâtea prilejuri de socializare a membrilor filialei, cunoscut fiind faptul că sentimente precum solidaritatea, empatia, satisfacția față de rezultatele obținute prin ceea ce numim „lucrul în comun” se cultivă prin relații interumane bazate pe țeluri și convingeri comune. În ceea ce privește persoana mea, am amintit de țintele pe care mi le propun în continuare, mai ales în ceea ce privește un nou masterat. Totodată, am în vedere acumularea de noi cunoștințe și de experiență practică astfel încât, în domeniile mele de specializare, să ofer clienților servicii de tot mai bună calitate, servicii integrate care să-i ajute la adoptarea de decizii tot mai bine fundamentate, întrucât succesul lor în afaceri a purtat și poartă și pecetea contribuțiilor noastre.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.