Vrei să înființezi o întreprindere socială? Poți face asta prin intermediul proiectului START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ

Vrei să înființezi o întreprindere socială? Poți face asta prin intermediul proiectului START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ

Numărul 5, 11-17 feb. 2020  »  Direct de la sursă

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România derulează, în parteneriat cu RD Global Project Consulting și AVISSO CONSULTING SERVICES SRL, proiectul START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ, POCU/449/4/16/128185. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se derulează pe o perioadă de 36 de luni – începând cu 28 august 2019, până la 27 august 2022 –, având o valoare totală de 13.869.916,60 lei, finanțarea nerambursabilă din Fondul Social European fiind în valoare de 11.681.643,93 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui pachet complex de măsuri ce facilitează creșterea accesului unui număr de 105 persoane din regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia (Argeș, Ialomița, Prahova, Dâmbovița, Călărași și Giurgiu), Centru (Brașov), Sud-Est (Buzău) și Nord-Est (Iași, Suceava, Neamț, Botoșani, Vaslui, Bacău) la servicii de formare antreprenorială specifică, activități de sprijin și consiliere în domeniul antreprenoriatului, în vederea asigurării premiselor înființării, consolidării și dezvoltării într-o manieră sustenabilă a 21 de întreprinderi sociale. Cele 21 de planuri de afaceri vor fi selectate în baza unui concurs. Întreprinderile sociale astfel înființate, dezvoltate și monitorizate în cadrul proiectului vor contribui la dezvoltarea comunităților locale și serviciilor locale din regiunile de dezvoltare vizate și la implicarea unor persoane aparținând unor grupuri vulnerabile în activități cu caracter social și economic, facilitând accesul tuturor la resursele și serviciile comunității. Pe perioada proiectului, participanții vor beneficia de programe de formare profesională – Antreprenor în economie socială și Specialist în ecomomie socială, care le vor asigura premisele dezvoltării abilităților și însușirii cunoștințelor necesare pentru a deveni antreprenori în economia socială.

Ce este economia socială?

Economia socială reprezintă ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil și/sau producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări.

Economia socială are la bază următoarele principii:

  • prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului;
  • solidaritate și responsabilitate colectivă;
  • convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei colectivități;
  • control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;
  • caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
  • personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independență față de autoritățile publice;
  • alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivități sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Întreprinderile sociale sunt înființate și funcționează în conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială și Hotărârea nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

Cum vă puteți înscrie în proiect?

Începând cu data de 17 februarie 2020, persoanele interesate de înființarea unei întreprinderi sociale, care au domiciliul sau reședința într-un dintre județele din regiunile de implementare a proiectului, își pot depune dosarul pentru înscrierea în proiect. Cele 105 persoane selectate în baza Metodologiei de identificare și selecție a grupului țintă vor beneficia de cursul de formare antreprenorială – Antreprenor în economia socială –, acreditat ANC și finalizat cu module de Dezvoltare durabilă și Egalitate de șanse.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul proiectului: www.economie-sociala.ceccar.ro

De asemenea, ne puteți contacta prin e-mail, la adresa economie-sociala@ceccar.ro.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.