Proiectul privind procedura de înregistrare în scopuri de TVA, în consultare pe site-ul ANAF

Proiectul privind procedura de înregistrare în scopuri de TVA, în consultare pe site-ul ANAF

Numărul 3, 26 ian. - 1 feb. 2021  »  Curier legislativ

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Inițiatorii precizează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin HG nr.864/2020, au fost aduse modificări Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.1/2016, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, prin noile dispoziții ale pct.88 alin.(1) lit.c) și d) din Titlul VII al Normelor metodologice, se modifică data de la care se consideră valabilă înregistrarea în scopuri de TVA pentru anumite categorii de persoane impozabile, după cum urmează:

în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art.316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, respectiv înainte de realizarea de operațiuni (de la înființare), indiferent dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară sau care depășește plafonul de scutire, înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA (pct.88 alin.(1) lit.d) din Titlul VII al Normelor metodologice);

în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art.316 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal, respectiv care, ulterior înființării, optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA, deși cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea (pct.88 alin.(1) lit.c) din Titlul VII al Normelor metodologice).

Potrivit dispozițiilor legale anterioare, înregistrarea se considera valabilă pentru persoanele impozabile care solicitau înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art.316 alin.(1) lit.a) și lit.c) din Codul fiscal, începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA.

ANAF precizează că această modificare a Normelor metodologice a fost impusă de eliminarea (prin OUG nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale) criteriilor pentru evaluarea riscului, reglementate anterior prin art.316 alin.(9) din Codul fiscal, pentru societățile cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr.31/1990, care solicitau înregistrarea normală în scopuri de TVA. „Precizăm că, pe baza acelor criterii pentru evaluarea riscului, organul fiscal aproba/respingea solicitările de înregistrare în scopuri de TVA și emitea, în acest sens, formularul de «Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare»”, menționează reprezentanții ANAF, în Referatul de aprobare.

Avându-se în vedere aceste schimbări legislative, care vizează renunțarea la analiza de risc cu ocazia înregistrării fiscale și, implicit, la posibilitatea organului fiscal de a respinge o astfel de solicitare, ANAF precizează că nu se mai justifică emiterea deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA și, ca urmare se impune modificarea prevederilor de nivel terțiar, respectiv a prevederilor procedurale aprobate prin ordin al președintelui ANAF.

De asemenea – se arată în Referatul de aprobare – unele dintre condițiile de anulare a codului de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzute la art.316 alin.(11) din Codul fiscal, respectiv cele de la art.316 alin.(11) lit.a) și c) (inactivitatea fiscală și fapte de natura infracțiunilor sau atragerea răspunderii solidare cu debitorul, înscrise în cazierul fiscal al asociaților/administratorilor sau al persoanei impozabile) sunt cunoscute organelor fiscale, din evidențele fiscale.

Avându-se în vedere actualele prevederile legale, care impun înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, numai pe baza solicitării de înregistrare, fără a da posibilitatea legală de respingere a cererii de către organul fiscal, există riscul de a înregistra în scopuri de TVA persoane impozabile care îndeplinesc condițiile de anulare de la art.316 alin.(11) lit.a) și c) din Codul fiscal. Pentru înlăturarea acestui risc, în condițiile actualelor reglementări, ANAF propune ca, prin noua procedură de înregistrare în scopuri de TVA, să fie stabilită obligația organelor fiscale de a verifica aceste condiții pentru fiecare solicitare de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, ulterior înființării, potrivit art.316 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal (întrucât au atins sau depășit plafonul de scutire) sau potrivit art.316 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal (întrucât optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA, deși cifra de afaceri realizată nu a depășit plafonul de scutire). În cazul în care persoana impozabilă îndeplinește vreuna dintre condițiile de anulare menționate, organul fiscal va emite și decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de la data înregistrării. Ca urmare, vor fi comunicate persoanei impozabile atât certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, cât și decizia de anulare a acestei înregistrări.

În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art.316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, respectiv înainte de realizarea de operațiuni (de la înființare), existența faptelor înscrise în cazierul fiscal se verifică cu ocazia înființării, prezentarea certificatului de cazier fiscal fiind obligatorie la înființare (potrivit dispozițiilor art.8 alin.(1) din OG nr.39/2015 privind cazierul fiscal). Totodată, potrivit art.8 alin(5) din același act normativ, se interzice autorizarea operațiunilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal există înscrise informații privind faptele și situațiile prevăzute la art.4. „Ca urmare, în cazul acestor persoane impozabile organul fiscal va emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA pe baza solicitării de înregistrare”, precizează ANAF.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.