Agenda CECCAR

ZNCR 2022: Rolul profesionistului contabil în asigurarea rezilienței afacerilor

ZNCR 2022: Rolul profesionistului contabil în asigurarea rezilienţei afacerilor

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) – organismul profesional care gestionează profesia contabilă în România – organizează, la 13 iulie a.c., cea de-a XVIII-a ediţie a Zilei Naţionale a Contabilului Român în cele 41 de judeţe şi Municipiul Bucureşti. ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

La început a fost cuvântul...

Precizări și sublinieri

Precizări şi sublinieri

În comentariile de presă referitoare la teme economico-sociale actuale se fac deseori sublinieri menite să atragă atenţia asupra a ceea ce prezintă importanţă într-un ansamblu de cauze şi efecte. Tocmai pentru că avem de-a face, pe fond, cu demersuri utile, ar fi de preferat ca şi calitatea ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Expertiza și auditul afacerilor

SRL versus ONG, asemănări și deosebiri privind capitalurile proprii

SRL versus ONG, asemănări şi deosebiri privind capitalurile proprii

CECCAR

Pentru prezentarea unei imagini fidele şi reale a situaţiilor financiare este necesar să cunoaştem care este tratamentul contabil aplicabil atât ONG-urilor, cât şi SRL-urilor. Prin acest articol ne-am propus să prezentăm tratamentul contabil al elementelor care alcătuiesc capitalul propriu al unei entităţi, respectiv capitalul social, primele de capital, rezultatul exerciţiului (curent, reportat), rezultatul reportat provenit din modificarea politicilor contabile, cel provenit din corectarea erorilor contabile, repartizarea profitului/ excedentului, acoperirea pierderii contabile/deficitului, rezervele legale, statutare, din reevaluare sau alte rezerve.

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Influența factorilor contingenți asupra răspândirii metodei costurilor bazate pe activități (II)

Influenţa factorilor contingenţi asupra răspândirii metodei costurilor bazate pe activităţi (II)

Metoda ABC (Activity-Based Costing) este o formă specială de analiză funcţională a costurilor care oferă o înţelegere modernă şi o descriere mai exactă a acestora şi reflectă starea financiară a unei organizaţii mai corect decât metodele tradiţionale de contabilitate. De la introducerea sa la sfârşitul anilor 1980, cercetătorii din întreaga lume au încercat să evalueze gradul în care companiile au adoptat şi implementat metoda ABC în diferite ţări, precum şi să identifice factorii care influenţează adoptarea şi implementarea sa.

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Curier legislativ

MF: Propunerile de modificare a Codului fiscal, în consultare publică

MF: Propunerile de modificare a Codului fiscal, în consultare publică

Ministerul Finanţelor (MF) a publicat, în transparenţă decizională, proiectul de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri fiscale. Proiectul vizează, între altele, modificări privind impozitul pe dividende, ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Procedura de acces online al salariaților sau foștilor salariați la datele din Revisal, în consultare publică pe site-ul MMSS

Procedura de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din Revisal, în consultare publică pe site-ul MMSS

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS) a publicat pe site-ul instituţiei, pentru consultare, proiectul de HG privind Procedura de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, modalitatea de generare şi descărcare ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Legea privind completarea art. 25 din Legea contabilității, promulgată: statele de salarii vor trebui arhivate 5 ani, și nu 50, ca până acum

Legea privind completarea art. 25 din Legea contabilităţii, promulgată: statele de salarii vor trebui arhivate 5 ani, şi nu 50, ca până acum

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat astăzi Decretul privind promulgarea Legii pentru completarea art. 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991. Actul normativ reglementează înlocuirea obligaţiei privind arhivarea documentelor financiar-contabile timp de 50 de ani, cu o perioadă de arhivare de ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

ANAF: Subcriteriile de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Codul de procedură fiscală, în consultare publică

ANAF: Subcriteriile de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Codul de procedură fiscală, în consultare publică

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparenţă decizională proiectul de Ordin privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

ANAF propune modificări la reglementările privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare

ANAF propune modificări la reglementările privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituţiei, pentru consultare, un proiect de Ordin pentru modificarea OPANAF nr. 2778/2020 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare. ANAF menţionează, ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Procedurile de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară, precum și în domeniul construcțiilor, publicate în Monitorul Oficial

Procedurile de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară, precum şi în domeniul construcţiilor, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 661 din 1 iulie 2022 au fost publicate Ordinele ministrului Finanţelor nr. 1.525/2022 şi nr. 1.528/2022  privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară şi, respectiv, a  Procedurii de acordare a facilităţilor ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

A fost stabilită Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

A fost stabilită Procedura de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

Prin Ordinul comun nr. 1.190/4.625/2022 al preşedintelui ANAF şi al preşedintelui Autorităţii Vamale Române, publicat în Monitorul Oficial nr. 656 din 30 iunie 2022, a fost stabilită Procedura de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Schema de ajutor de stat aferentă programului IMM INVEST PLUS, publicată în Monitorul Oficial

Schema de ajutor de stat aferentă programului IMM INVEST PLUS, publicată în Monitorul Oficial

♦ Programul include IMM INVEST, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION, RURAL INVEST În Monitorul Oficial nr. 655 din 30 iunie 2022 a fost publicată OUG nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia — IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Guvernul a aprobat OUG privind compensarea cu 50 de bani a prețurilor la carburanți

Guvernul a aprobat OUG privind compensarea cu 50 de bani a preţurilor la carburanţi

Executivul a aprobat Ordonanţa de urgenţă care reglementează compensarea cu 50 de bani a preţurilor la carburanţi. Astfel, prin noul act normativ, a fost stabilită acordarea unei compensări de 0,50 lei/litrul de carburant, la pompă, pentru a contracara efectul creşterii preţului la benzină ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

MF a publicat în transparență decizională proiectul procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor

MF a publicat în transparenţă decizională proiectul procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor

Ministerul Finanţelor a publicat, în transparenţă decizională, proiectul de Ordin privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor. Iniţiatorii menţionează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit art. 60 pct. 5 din Legea nr. ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Ministerul Finanțelor a lansat în consultare publică proiectul Schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS

Ministerul Finanţelor a lansat în consultare publică proiectul Schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS

♦ Programul include IMM INVEST, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION, RURAL INVEST Ministerul Finanţelor (MF) anunţă că a elaborat actul normativ prin care reglementează Programul IMM INVEST PLUS, care facilitează accesul la finanţare a firmelor care se confruntă cu un deficit ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Procedura de implementare a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – ROMANIA”, publicată în Monitorul Oficial

Procedura de implementare a Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-up Nation – ROMANIA”, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 635 din 28 iunie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1.111/2022 al ministrului Antreprenoriatului şi Turismului privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-up Nation – ROMANIA”. Procedura, ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, publicată în Monitorul Oficial

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 627 din 27 iunie 2022 a fost publicat Ordinul comun nr. 915/2.117/2022 al ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi al preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Proiectul procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară, în consultare publică pe site-ul MF

Proiectul procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară, în consultare publică pe site-ul MF

Ministerul Finanţelor (MF) a publicat în transparenţă decizională proiectul de Ordin privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară. După cum este cunoscut, potrivit prevederilor Legii nr. 135/2022 pentru modificarea şi completarea ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Breviar statistic

BNR: Soldul creditului acordat firmelor și populației a crescut, în luna mai, în ritm anual, cu 16,5%; depozitele rezidenților s-au majorat cu 6,2%

BNR: Soldul creditului acordat firmelor şi populaţiei a crescut, în luna mai, în ritm anual, cu 16,5%; depozitele rezidenţilor s-au majorat cu 6,2%

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna mai 2022 cu 1,6% faţă de aprilie 2022 (0,4% în termeni reali), până la nivelul de 345,274 miliarde lei, relevă datele publicate de Banca Naţională a României (BNR). Creditul în lei, cu o pondere de 72,7% ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

57,4% din populația rezidentă a României era conectată la sistemele de canalizare în anul 2021

57,4% din populaţia rezidentă a României era conectată la sistemele de canalizare în anul 2021

În anul 2021, un număr de 11.012.187 locuitori aveau locuinţele conectate la sistemele de canalizare, reprezentând 57,4% din populaţia rezidentă a României, cu 217.917 persoane mai mult decât în anul 2020, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). În ceea ce priveşte ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Eurostat: Mai multe femei decât bărbați sunt în afara pieței forței de muncă, în UE

Eurostat: Mai multe femei decât bărbaţi sunt în afara pieţei forţei de muncă, în UE

Ponderea femeilor din Uniunea Europeană (cu vârsta între 25-54 de ani) din afara pieţei forţei de muncă care nu îşi caută un loc de muncă era în 2021 mult mai ridicată decât a bărbaţilor (18,5% comparativ cu 8,2%), arată datele prezentate de Oficiul European de Statistică (Eurostat), ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

INS: Cheltuielile de consum au fost anul trecut de 2.979,3 lei/gospodărie, lunar

INS: Cheltuielile de consum au fost anul trecut de 2.979,3 lei/gospodărie, lunar

Consumul, principala destinaţie a cheltuielilor gospodăriilor, a deţinut anul trecut, în medie, pe ansamblul gospodăriilor, 61,1% din cheltuielile totale, acestea fiind de 2.979,3 lei lunar pe o gospodărie, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS), relatează Agerpres. ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Comentariul ediției

„Câmp” de dialog fertil. Ce semeni și ce culegi în vreme de criză?

„Câmp” de dialog fertil. Ce semeni şi ce culegi în vreme de criză?

Teodor Brateş

În perioada pe care o străbatem apare cât se poate de firesc ca privirile întreprinzătorilor şi ale principalilor lor consilieri, profesioniştii contabili, să se îndrepte, într-o măsură incomparabil mai mare comparativ cu trecutul apropiat, către procesele şi fenomene macro şi mondoeconomice ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Eveniment

Un veritabil boom al turismului cultural-artistic și sportiv

Un veritabil boom al turismului cultural-artistic şi sportiv

Alexandra Rizea

În actuala perioadă, evenimentele cultural-artistice, mai ales cele desfăşurate în zonele cu mare încărcătură istorică, se bucură de interesul tot mai puternic afirmat de un număr considerabil de participanţi din diverse zone ale ţării. De aceea se poate vorbi despre un veritabil boom ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Analize și sinteze

Aproape trei sferturi din populația lumii va avea acces la servicii 5G până în anul 2027

Aproape trei sferturi din populaţia lumii va avea acces la servicii 5G până în anul 2027

Numărul de abonamente 5G va depăşi pragul de un miliard în 2022, iar în 2027 va trece de 4,4 miliarde, arată datele incluse în cercetarea Ericsson Mobility Report, citată de Agerpres. Astfel, conform previziunilor celei mai recente ediţii a raportului de specialitate întocmit de Ericsson, America ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Potrivit Raportului BNR asupra stabilității financiare, avuția netă a populației s-a majorat cu 10% în 2021

Potrivit Raportului BNR asupra stabilităţii financiare, avuţia netă a populaţiei s-a majorat cu 10% în 2021

Tendinţa de polarizare a veniturilor observată în anii anteriori s-a exacerbat în cursul anului 2021 Avuţia netă a populaţiei a continuat să se majoreze într-un ritm robust în cursul anului 2021, crescând cu 10%, iar activele imobiliare au fost responsabile pentru cea mai mare parte a creşterii, ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

ASF: Piața asigurărilor marchează un record istoric pe fondul creșterii substanțiale a concurenței, dar și al solidității sistemului

ASF: Piaţa asigurărilor marchează un record istoric pe fondul creşterii substanţiale a concurenţei, dar şi al solidităţii sistemului

Primele Brute Subscrise (PBS) de societăţile de asigurare din România, în primele trei luni ale anului 2022, au ajuns la aproape 4,66 miliarde de lei, cea mai mare valoare trimestrială înregistrată în istoria pieţei de asigurări din România, în creştere cu 46% faţă de perioada similară ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Peste o treime dintre directorii din regiunea ECE estimează scăderea afacerilor în anul următor din cauza riscurilor geopolitice

Peste o treime dintre directorii din regiunea ECE estimează scăderea afacerilor în anul următor din cauza riscurilor geopolitice

Peste o treime dintre directorii executivi din ECE, inclusiv din România, estimează scăderea afacerilor în anul următor din cauza riscurilor geopolitice, de securitate cibernetică sau a modelului de business, reiese din raportul Global Risk Survey 2022 realizat de PwC, relatează Agerpres. „Directorii ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Curtea de Conturi Europeană (ECA): Nu toate investițiile pentru dezvoltare rurală au adus beneficii durabile

Curtea de Conturi Europeană (ECA): Nu toate investiţiile pentru dezvoltare rurală au adus beneficii durabile

Curtea de Conturi Europeană (ECA) a examinat dacă fondurile pentru dezvoltare rurală, în valoare de peste 25 de miliarde de euro, investite de Comisia Europeană începând din 2007 au adus beneficii durabile şi a ajuns la concluzia că succesul acestor măsuri a variat considerabil de la un stat ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

EY Payroll Survey 2022: Tot mai multe companii iau în calcul externalizarea activităților de resurse umane și salarizare

EY Payroll Survey 2022: Tot mai multe companii iau în calcul externalizarea activităţilor de resurse umane şi salarizare

În ultimii ani, odată cu diversificarea din ce în ce mai mare a serviciilor oferite pe piaţa din România, un număr tot mai mare de companii a început să apeleze la servicii externalizate de resurse umane şi de payroll, relevă un studiu realizat de EY. „Impulsul dat de tehnologie, în privinţa ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Colliers: Scumpirea materialelor de construcție și a utilităților influențează direct valoarea de piață a proprietăților imobiliare comerciale

Colliers: Scumpirea materialelor de construcţie şi a utilităţilor influenţează direct valoarea de piaţă a proprietăţilor imobiliare comerciale

Piaţa locală imobiliară ar putea înregistra pe termen scurt şi mediu o creştere a valorii de listare a proprietăţilor imobiliare comerciale de tip mall, clădiri de birouri şi centre logistice, într-un context volatil generat de scumpirea materialelor de construcţie şi a utilităţilor şi ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Sondaj: Trei sferturi dintre români, îngrijorați de o eventuală criză economică

Sondaj: Trei sferturi dintre români, îngrijoraţi de o eventuală criză economică

Trei sferturi (76%) dintre români sunt îngrijoraţi de o eventuală criză economică, care le-ar putea influenţa situaţia financiară, reiese din rezultatele celei mai noi ediţii a Barometrului UNSAR - IRES privind Percepţia riscului şi cultura asigurărilor din România (2022), relatează Agerpres. ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Direct de la sursă

AFIR a publicat Ghidul solicitantului pentru înființarea grupurilor de producători din sectorul agricol

AFIR a publicat Ghidul solicitantului pentru înfiinţarea grupurilor de producători din sectorul agricol

Ghidul solicitantului pentru înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol prin submăsura 9.1 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 a fost publicat pe pagina de internet Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), pentru pregătirea proiectelor ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Piața de capital

PwC: Piața de capital din România își continuă expansiunea cu un ritm mai scăzut decât în 2021

PwC: Piaţa de capital din România îşi continuă expansiunea cu un ritm mai scăzut decât în 2021

Piaţa de capital din România îşi continuă expansiunea cu un ritm mai scăzut decât în 2021, pe fondul incertitudinii economice şi geopolitice, potrivit raportului „Multiplii de evaluare ai companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti”, realizat de PwC România, relatează Agerpres. Conform ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Conectarea la era digitală

Studiu: Progresul tehnologic va duce la transformarea sau dispariția a milioane de locuri de muncă la nivel global

Studiu: Progresul tehnologic va duce la transformarea sau dispariţia a milioane de locuri de muncă la nivel global

Pandemia COVID-19 a accelerat ritmul transformării şi automatizării şi se estimează că progresul tehnologic va duce la transformarea sau dispariţia a milioane de locuri de muncă la nivel global, reiese dintr-un raport de cercetare realizat de Federaţia Patronală Concordia, citat de Agerpres. ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Lumea în care trăim

AlixPartners: Vehiculele electrice ar putea reprezenta 33% din totalul vânzărilor globale, până în 2028

AlixPartners: Vehiculele electrice ar putea reprezenta 33% din totalul vânzărilor globale, până în 2028

Vânzările de vehicule electrice (EV) ar putea ajunge, până în 2028, la 33% din totalul livrărilor pe plan global, procentajul urmând să atingă 54% până în 2035, deoarece se observă o accelerare a cererii pe majoritatea pieţelor auto importante, se arată în raportul anual al firmei de ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Philip Lane (BCE): Zona euro se confruntă cu riscul psihologiei inflaționiste

Philip Lane (BCE): Zona euro se confruntă cu riscul psihologiei inflaţioniste

Rata anuală a inflaţiei în zona euro, care a atins în luna mai nivelul record de 8,1%, riscă să alimenteze psihologia inflaţionistă, a avertizat, la Londra, economistul şef al Băncii Centrale Europene (BCE), Philip Lane, referindu-se la tendinţa consumatorilor şi a companiilor de a-şi ajusta ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

S&P Global: Creșterea dobânzilor pune presiune asupra ratingurilor suverane

S&P Global: Creşterea dobânzilor pune presiune asupra ratingurilor suverane

Un număr crescut de ţări este posibil să vadă cum ratingurile lor suverane vor fi supuse la presiuni, pe măsură ce creşterea globală a nivelului dobânzilor le afectează finanţele şi aşa tensionate, a avertizat agenţia de evaluare financiară S&P Global, transmite Reuters, preluată ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Croația va deveni, în 2023, al 20-lea membru al zonei euro

Croaţia va deveni, în 2023, al 20-lea membru al zonei euro

Croaţiei i se va permite să folosească moneda euro din 2023, au decis zilele trecute liderii Uniunii Europene, la summitul de la Bruxelles, transmite Reuters, preluată de Agerpres. Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a felicitat pe Twitter Croaţia, spunând că euro este parte a ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Roza vânturilor

CE a lansat „Alianța pentru aviația cu emisii zero” pentru ca aeronavele cu hidrogen și cele electrice să devină realitate

CE a lansat „Alianţa pentru aviaţia cu emisii zero” pentru ca aeronavele cu hidrogen şi cele electrice să devină realitate

Comisia Europeană (CE) a lansat oficial Alianţa pentru aviaţia cu emisii zero, invitând membrii comunităţii aviatice să îşi unească forţele în vederea pregătirii pentru apariţia aeronavelor cu emisii zero, a anunţat Executivul comunitar, într-un comunicat. „Alianţa pentru aviaţia ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Cea mai mare navă hibrid din lume va transporta pasageri între Marea Britanie și Franța

Cea mai mare navă hibrid din lume va transporta pasageri între Marea Britanie şi Franţa

O navă care va transporta pasageri între Marea Britanie şi Franţa în următorii ani va fi cea mai mare navă hibrid construită vreodată, potrivit operatorului Brittany Ferries, relatează CNBC, preluat de Mediafax. Într-o declaraţie, compania a precizat, zilele trecute, că nava din Saint-Malo ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Piața globală a produselor de lux va crește cu cel puțin 5% în acest an

Piaţa globală a produselor de lux va creşte cu cel puţin 5% în acest an

Vânzările globale de produse de lux urmează să înregistreze în acest an o creştere de cel puţin 5%, pe măsură ce cumpărătorii din SUA şi Europa vor continua să achiziţioneze ceasuri, bijuterii şi încălţăminte scumpă, în pofida incertitudinii politice legate de conflictul din Ucraina ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Topul orașelor cu cel mai ridicat nivel de trai din lume în 2022

Topul oraşelor cu cel mai ridicat nivel de trai din lume în 2022

Capitala austriacă Viena a revenit în topul celor mai locuibile oraşe din lume, potrivit unui raport anual al publicaţiei Economist, citat de Mediafax. „Viena, care a alunecat până pe locul 12 în clasamentul nostru la începutul anului 2021, deoarece muzeele şi restaurantele sale au fost închise, ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Publicații de specialitate

Pregătește-te pentru Examenul de acces! Noul Ghid de acces este acum disponibil la filialele CECCAR

Pregăteşte-te pentru Examenul de acces! Noul Ghid de acces este acum disponibil la filialele CECCAR

Tu îţi doreşti o carieră de succes, noi îţi oferim şansa! Choose SMART! Fii Next-Generation Accountant! Vrei să urmezi o carieră în domeniul financiar-contabil? Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), organism profesional înfiinţat în urmă cu peste ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022

Volumul II al Manualului de reglementări internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe, disponibil în limba română

Volumul II al Manualului de reglementări internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe, disponibil în limba română

Volumul II al Manualului de reglementări internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe, ediţia în vigoare, elaborat de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) şi publicat de IFAC, a fost tradus în limba română de ...

Nr. 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.