La început a fost cuvântul...

Vorba zboară, scrisul rămâne

Vorba zboară, scrisul rămâne

Dacă exprimarea „la liber” (adică fără textul aferent) mai admite unele neglijențe în materie de „stil”, exigențele sunt incomparabil mai mari atunci când avem de-a face cu formulări scrise, indiferent dacă utilizăm stiloul, creionul, pixul ori calculatorul. Mai ales în unele publicații online, găsim texte care merită să fie consemnate cu semnul minus.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Prim-plan decizional

Legea nr. 162/2017, care modifică OG nr. 65/1994, publicată în Monitorul Oficial

Legea nr. 162/2017, care modifică OG nr. 65/1994, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017 a fost publicată Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ce modifică și completează OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați din România.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – ediția a V-a, revizuită și adăugită

Agenda CECCAR

CECCAR Prahova: Dezbateri cu beneficiarii lucrărilor de expertiză contabilă judiciară

CECCAR Prahova: Dezbateri cu beneficiarii lucrărilor de expertiză contabilă judiciară

Filiala Prahova a organizat, recent, o întâlnire a experților contabili judiciari cu principalii beneficiari ai expertizelor contabile întocmite de aceștia. Reuniunea a vizat dezbaterea unor aspecte întâlnite în practică și semnalate de experții contabili judiciari, transmise anterior de filială invitaților la eveniment.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

CECCAR Satu Mare: Seminar pe teme de fiscalitate

CECCAR Satu Mare: Seminar pe teme de fiscalitate

Filiala Satu Mare a găzduit, recent, un seminar de fiscalitate la care au participat experți contabili și contabili autorizați din județ. Magdalena Berce, lector CECCAR, a discutat cu profesioniștii contabili aspecte legate de ajustarea TVA conform celor mai recente modificări aduse Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, prevederile Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, precum și Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Dezbatere consacrată proiectului de modificare a Codului muncii

Dezbatere consacrată proiectului de modificare a Codului muncii

Noutățile legislative privind Codul muncii și proiectul de modificare a acestuia au fost în centrul dezbaterilor la Satu Mare, cu prilejul unei întruniri organizate de filiala CECCAR miercuri, 28 iunie a.c., cu reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă. Profesioniști contabili din județ, experți contabili și contabili autorizați, au analizat împreună cu oficialii ITM proiectul amintit, aducând propuneri și sugestii pe marginea prevederilor acestuia, și au purtat discuții pe tema delegării-detașării personalului din România în Uniunea Europeană și a personalului străin pe teritoriul țării noastre.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

CECCAR Suceava, partener al Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare

CECCAR Suceava, partener al Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a găzduit, în perioada 28-30 iunie a.c., etapa la nivel național a Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare. Filiala Suceava a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a fost partener al evenimentului, desfășurat sub egida Asociației Facultăților de Economie din România (AFER). 

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Curier legislativ

Proiect MFP: Modificări privind contribuțiile datorate de angajatori pentru salariații cu venituri sub nivelul salariului minim brut pe țară

Proiect MFP: Modificări privind contribuțiile datorate de angajatori pentru salariații cu venituri sub nivelul salariului minim brut pe țară

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică un proiect de modificare a Codului fiscal prin care se propune ca baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale și al celei de sănătate, datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora, să fie la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru angajații cu normă întreagă sau cu timp parțial care obțin venituri sub acest nivel. 

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Legislație comentată

Legislație comentată

CECCAR, Radu Ciobanu

Sursa: Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.381 din 27 aprilie 2017 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Admi­nistrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formu­lare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial nr. 342/10.05.2017

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

MFP: Nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit

MFP: Nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit

Nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit a fost aprobat prin ordin al ministrului Finanțelor Publice și publicat recent în Monitorul Oficial (OMFP nr. 925/2017, apărut în Monitorul Oficial nr. 519/04.07.2017). Nomenclatorul cuprinde codul CAEN și denumirea activităților (de producție, comerț și prestări de servicii) pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfășurării activității. 

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Noi norme pentru procedurile transfrontaliere de insolvență

Noi norme pentru procedurile transfrontaliere de insolvență

Au intrat în vigoare, în întreaga Uniune Europeană, noile norme privind procedurile transfrontaliere de insolvență, propuse de Comisia Europeană (CE) în 2012 și adoptate în 2015. Noile norme facilitează recuperarea datoriilor în procedurile transfrontaliere de insolvență, permițând întreprinderilor să se restructureze și creditorilor să își recupereze banii cu mai mare ușurință, prin garantarea eficacității și eficienței procedurilor colective de recuperare transfrontalieră a creanțelor.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Facilități pentru persoanele cu dizabilități

Facilități pentru persoanele cu dizabilități

Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care va aduce o serie de beneficii persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora. Potrivit actului normativ, copiii cu handicap grav care beneficiază de îngrijiri paliative nu se vor mai prezenta periodic la comisiile de evaluare, certificatul lor urmând să fie valabil până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Metodologie pentru soluționarea cererilor persoanelor adoptate de a avea acces la informațiile referitoare la propriul trecut

Metodologie pentru soluționarea cererilor persoanelor adoptate de a avea acces la informațiile referitoare la propriul trecut

Executivul a aprobat, prin hotărâre, metodologia privind contactarea părinților firești sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informații vizând originile sale și propriul trecut, precum și accesul părinților firești sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informații referitoare la persoana adoptată.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Compensații financiare pentru proprietarii de pădure din zonele protejate

Compensații financiare pentru proprietarii de pădure din zonele protejate

Proprietarii care dețin suprafețe de pădure situate în zone protejate, unde există restricții în recoltarea lemnului, vor primi compensații financiare, ca urmare a aprobării de către Guvern, prin hotărâre, a  Normelor metodologice de acordare, utilizare și control al compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Direct de la sursă

Forumul normalizatorilor de standarde pentru sectorul public, la a II-a ediție

Forumul normalizatorilor de standarde pentru sectorul public, la a II-a ediție

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) a organizat, în perioada 3-4 iulie a.c., a II-a ediție a Forumului dedicat normalizatorilor naționali de standarde pentru sectorul public, ale cărui obiective sunt dezvoltarea și menținerea dialogului, schimbul de idei și îmbunătățirea comunicării și colaborării la nivel global.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

BNR a menținut rata dobânzii de politică monetară la 1,75% pe an

BNR a menținut rata dobânzii de politică monetară la 1,75% pe an

În ședința din luna iulie a.c., Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a hotărât următoarele: menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an; gestionarea adecvată a lichidității din sistemul bancar; păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Argumente în sprijinul continuării și consolidării actualei politici monetare

A fost dată publicității minuta ședinței de politică monetară a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României din luna iulie a.c. Astfel, se menționează că, în cadrul ședinței, Consiliul de administrație a discutat și a adoptat decizia de politică monetară pe baza datelor și analizelor privind evoluțiile macroeconomice, financiare și monetare curente și de perspectivă prezentate de direcțiile de specialitate și a altor informații interne și externe disponibile.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

100 de milioane de euro de la BERD pentru creșterea eficienței energetice a locuințelor din România

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a lansat în România, la finalul lunii iunie, programul de finanțare Green Economy Financing Facility (GEFF), în valoare de 100 de milioane de euro. Potrivit unui comunicat al BERD, programul este destinat să ajute sectorul rezidențial din România prin finanțarea investițiilor în eficiență energetică, energie regenerabilă și soluții de economisire a apei.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Europenii vor beneficia de pensia personală paneuropeană

Europenii vor beneficia de pensia personală paneuropeană

Comisia Europeană (CE) a propus crearea unui nou produs de economisire, pensia personală paneuropeană (PEPP). Acest nou produs, pe bază voluntară, are menirea de a le oferi titularilor de conturi de economii, pe de-o parte, mai multe opțiuni atunci când pun bani deoparte pentru bătrânețe și, pe de altă parte, accesul la o gamă de servicii mai competitive.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Punct internațional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe, pe canalul Bega

Punct internațional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe, pe canalul Bega

Executivul a aprobat, printr-un memorandum, încheierea unui acord cu partea sârbă privind deschiderea unui punct internațional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe, pentru traficul internațional de călători, pe canalul Bega.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Lumea în care trăim

Raport PwC: Prelungirea vieții profesionale a persoanelor vârstnice ar putea crește PIB-ul țărilor membre ale OCDE cu 2 trilioane de dolari

Țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) ar putea înregistra o creștere de aproximativ 2 trilioane de dolari a produsului intern brut (PIB), pe termen lung, dacă rata de ocupare a forței de muncă pentru persoanele cu vârsta de peste 55 de ani ar fi egală cu cea a Suediei, cea mai performantă țară din UE în această privință, potrivit unui studiu al economiștilor PwC.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Prima ediție a Monitorului orașelor culturale și creative

Prima ediție a Monitorului orașelor culturale și creative

Acest nou instrument oferă date comparabile cu privire la modul în care orașele europene își îndeplinesc obiectivele la nivelul a nouă dimensiuni din sectoarele culturale și creative și evidențiază modul în care performanța orașelor contribuie la dezvoltarea socială, la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă în aceste orașe.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Wealth-X: Numărul multimilionarilor lumii a crescut cu 3,5% în 2016, iar averile lor cumulează 27.000 de miliarde de dolari

Wealth-X: Numărul multimilionarilor lumii a crescut cu 3,5% în 2016, iar averile lor cumulează 27.000 de miliarde de dolari

Numărul multimilionarilor, persoane care dețin cel puțin 30 de milioane de dolari, a crescut cu 3,5% în 2016, la 226.450, după o scădere accentuată înregistrată cu un an în urmă, iar averile lor cumulate au urcat cu 1,6%, la 27.000 de miliarde de dolari, potrivit datelor firmei de consultanță Wealth-X, citate de MarketWatch, informează News.ro.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Eurostat: Populația UE a crescut cu 1,5 milioane de locuitori în 2016

Eurostat: Populația UE a crescut cu 1,5 milioane de locuitori în 2016

Populația Uniunii Europene a crescut cu 1,5 milioane de locuitori anul trecut, ca efect al afluxului de migranți, se arată într-un comunicat al Eurostat, citat de RTBF și preluat de News.ro. Astfel, numărul locuitorilor din UE era, la 1 ianuarie a.c., de 511,8 milioane de locuitori. Pe parcursul anului trecut s-a înregistrat un număr aproximativ egal de nașteri și decese, astfel că variația demografică a fost neutră.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Document

Programul de convergență 2017-2020 (VI)

Programul de convergență 2017-2020 (VI)

Încheiem în acest număr prezentarea Programului de convergență pentru perioada 2017-2020. Reamintim că acest document a fost înaintat Comisiei Europene la finalul lunii aprilie 2017. Între timp – cum este bine cunoscut – au intervenit unele evenimente pe scena politică autohtonă care au adus, mai ales prin programul noului Guvern, unele modificări și completări la câteva dintre obiectivele cuprinse în documentul trimis la Bruxelles. Fiind vorba despre un text oficial, considerăm că, sub aspect istorico-documentar, avem obligația de a publica formula inițială.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Comentariul ediției

Creștere cu și fără dezvoltare economică

Creștere cu și fără dezvoltare economică

Teodor Brateș

Dacă în luna mai a.c. datele statistice provizorii (1) referitoare la evoluția produsului intern brut pe primul trimestru au provocat o surpriză de proporții, acum, în iulie, comunicatul Institutului Național de Statistică (INS) pe aceeași temă – este vorba despre o „treaptă” superioară de analiză și sinteză sub forma datelor provizorii (2) – a fost primit de majoritatea analiștilor cu un calm desăvârșit. Sporul de PIB de 5,7% în intervalul ianuarie-martie 2017 – cel mai înalt din UE – contestat la început (sub efectul amintitei surprize) nu mai constituie în prezent obiect de controversă.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Eveniment

Teatrul de stradă și spectacolul străzii

Teatrul de stradă și spectacolul străzii

Alexandra Rizea

În fiecare final de săptămână din „luna lui Cuptor”, vaste spații publice din București se transformă în „teatru în aer liber”, reamintindu-ne, astfel, că, încă din antichitate, prin celebrele amfiteatre elene și romane, arta zeiței Thalia se bucura de cel mai mare interes și de respectul firesc care i se cuvenea.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Cariere. Drumul spre performanță

Vocație + competență + responsabilitate = performanță

Vocație + competență + responsabilitate = performanță

Interviu cu Gheorghe Tudor, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Călărași: „Așa este. După absolvirea, în anul 1968, a Școlii Generale nr. 1 din comuna călărășeană Ciocănești, am urmat cursurile Liceului Economic din centrul județean, cu pregătirea în domeniul pe care mi l-am ales pe atunci, contabilitatea.”

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Expertiza și auditul afacerilor

Impozitul specific unor activități

Impozitul specific unor activități

Adriana Florina Popa

Începând cu acest an, potrivit Legii nr. 170/2016, persoanele juridice române plăti­toa­re de impozit pe profit care desfășoară activități de cazare și alimentație publică sunt obligate la plata impozitului specific. În acest sens, în data de 14 aprilie 2017 a apărut Ordinul mi­nistrului turismului și al ministrului finanțelor publice nr. 264/464 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestei legi.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Regimul contabil și fiscal privind ajustarea TVA în cazul achizițiilor de bunuri și servicii, altele decât bunurile de capital

Regimul contabil și fiscal privind ajustarea TVA în cazul achizițiilor de bunuri și servicii, altele decât bunurile de capital

Dumitru Macedon Motrea, Lucian Cernușca

Articolul prezintă regimul contabil și fiscal privind ajustarea taxei pe valoarea adăugată în cazul achizițiilor de bunuri și servicii, altele decât bunurile de capital. Ajustarea TVA constă în exercitarea dreptului de deducere, în situația în care persoana impozabilă câștigă acest drept în conformitate cu prevederile legale în vigoare (ajustare pozitivă), sau anularea în totalitate ori parțială a deducerii exercitate inițial, în cazul în care per­soana impozabilă pierde potrivit legii dreptul de deducere (ajustare negativă).

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Noi perspective de finanțare a economiei mondiale

Noi perspective de finanțare a economiei mondiale

Claudia Florea, Cornelia Mariana Oprea

Pe lângă fondurile europene, pe care România le-a putut accesa atât în perioada pre­aderare, cât și ca membru al Uniunii Europene, economia mondială dezvoltă și alte sisteme de finanțare menite să sprijine progresul statelor aflate în curs de dezvoltare, prin Banca Asiatică de Dezvoltare și Banca Asiatică pentru Investiții în Infrastructură, pe care le vom prezenta pe scurt în acest articol. Așadar, țara noastră pare a avea și alte mijloace în ceea ce privește finanțarea proiectelor în vederea dezvoltării sale.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Demersuri pentru dezvoltarea și consolidarea mediului de afaceri

Demersuri pentru dezvoltarea și consolidarea mediului de afaceri

Executivul a aprobat două propuneri ale Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat dedicate susținerii dezvoltării și consolidării mediului de afaceri românesc. Astfel, după cum am mai informat, a fost adoptată ordonanța de urgență privind înființarea, organizarea și funcționarea a nouă agenții pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, care vor avea un rol activ în implementarea programelor naționale derulate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, inclusiv în derularea programului Start-up Nation.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Google deschide huburi în șase orașe universitare, în urma extinderii programului Atelierul Digital

Google deschide huburi în șase orașe universitare, în urma extinderii programului Atelierul Digital

Google a anunțat extinderea programului Atelierul Digital prin deschiderea a șase huburi regionale, în colaborare cu instituții universitare de marcă din țară. Huburile vor conecta mediul universitar cu cel de business, oferind studenților pregătire practică în antreprenoriat și digital marketing. Totodată, întreprinderile mici și mijlocii (IMM) se pot adresa huburilor pentru a primi consultanță în domeniul online.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Breviar statistic

Rezervele valutare ale BNR, 35,208 miliarde euro la 30 iunie

Rezervele valutare ale BNR, 35,208 miliarde euro la 30 iunie

La 30 iunie a.c., rezervele valutare la Banca Națională a României (BNR) se situau la nivelul de 35,208 miliarde euro, față de 35,483 miliarde euro la 31 mai a.c., potrivit datelor publicate de BNR. În cursul lunii au avut loc următoarele operațiuni: intrări de 1,160 miliarde euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor Publice (inclusiv suma rezultată din emisiunea de obligațiuni pe piața internă în valoare nominală de 100 milioane euro) ...

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Sistemul bancar românesc a încheiat 2016 cu un profit net cumulat de 4,15 miliarde lei

Sistemul bancar românesc a încheiat anul trecut cu un profit net cumulat de 4,15 miliarde lei (circa 924 milioane euro), ușor sub nivelul din 2015, pe fondul continuării reducerii costurilor și curățării bilanțurilor, arată datele Raportului anual pe 2016 al Băncii Naționale a României (BNR), citate de News.ro.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Șomaj: 7,8% în UE, 5,4% în România

Șomaj: 7,8% în UE, 5,4% în România

În mai 2017, rata șomajului în Uniunea Europeană s-a menținut, pentru a doua lună consecutiv, la 7,8%, un minim care nu a mai fost atins din decembrie 2008, potrivit celui mai recent comunicat al biroului de statistică al Uniunii Europene, Eurostat. În România, deși a fost consemnată o ușoară creștere față de aprilie, rata este de 5,4%, cu mult mai mică decât cea raportată la nivelul UE, de altfel o tendință care continuă de mai mult timp.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Eurostat: România a înregistrat în luna mai cea mai mare creștere a afacerilor cu amănuntul din UE, de 14%

Eurostat: România a înregistrat în luna mai cea mai mare creștere a afacerilor cu amănuntul din UE, de 14%

România a înregistrat în luna mai cea mai mare creștere a afacerilor cu amănuntul din Uniunea Europeană, de 14% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, față de un ritm de 2,6% la nivelul UE și al zonei euro, potrivit datelor publicate de biroul european de statistică Eurostat, citate de News.ro.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Piața de capital

BVB a lansat Ghidul celor mai bune practici privind comunicarea în relația cu investitorii

BVB a lansat Ghidul celor mai bune practici privind comunicarea în relația cu investitorii

În urma publicării celei de-a doua ediții a Cartei albe a comunicării companiilor listate, Bursa de Valori București (BVB) a lansat Ghidul celor mai bune practici privind comunicarea în relația cu investitorii, un document care va ajuta emitenții actuali și potențiali în procesul de îmbunătățire a relațiilor cu investitorii. „După lansarea Cartei albe în mai 2017, reprezentanții BVB au fost contactați de peste un sfert dintre emitenții de pe piața principală cu solicitări de informații suplimentare despre cum să-și îmbunătățească website-urile și comunicarea cu investitorii.”

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Conectarea la era digitală

Viteza medie de download date internet fix, în creștere cu peste 70% în 2016

Viteza medie de download date internet fix, în creștere cu peste 70% în 2016

Conform statisticilor privind calitatea serviciului de internet fix și mobil din România generate de Netograf.ro – aplicația Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pentru testarea calității serviciului de internet –, în anul 2016 românii au experimentat viteze medii reale naționale de 95 Mbps download date internet fix, respectiv 26 Mbps pentru download date internet mobil.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

UE: Sistem electronic de schimb de informații în domeniul asigurărilor sociale (EESSI)

UE: Sistem electronic de schimb de informații în domeniul asigurărilor sociale (EESSI)

Comisia Europeană (CE) a lansat, la 3 iulie a.c., Sistemul electronic de schimb de informații în domeniul asigurărilor sociale (EESSI), o nouă platformă online ce va conecta electronic aproximativ 15.000 de instituții de resort din statele membre UE, precum și din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Roza vânturilor

Monedă din aur dedicată împlinirii a 20 de ani de parteneriat strategic între România și SUA

Banca Națională a României (BNR) a lansat în circuitul numismatic, la 4 iulie a.c., o monedă din aur dedicată împlinirii a 20 de ani de parteneriat strategic între România și Statele Unite ale Americii. Moneda are o valoare nominală de 100 lei, formă rotundă, diametrul de 21 mm și o greutate de 6,452 g. Aversul monedei prezintă imaginea Podului de la Cernavodă, reprezentare simbolică a comunicării și a parteneriatului, inscripția „ROMANIA”, stema României, valoarea nominală „100 LEI” și anul de emisiune „2017”.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Publicații de specialitate

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 2015 reprezintă singura ediție oficială tipărită a textului consolidat al normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2015. Ediția amintită, publicată în două volume, este disponibilă la filialele CECCAR: Partea A (Cadrul general conceptual și dispoziții) cuprinde textul consolidat al Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), al Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS) și al Interpretărilor SIC și IFRIC; Partea B cuprinde documentele care însoțesc standardele, cum ar fi exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii și opinii contrare.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Semnal editorial

Ediția 2017 a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR

Ediția 2017 a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR

CECCAR pune la dispoziția candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediția a V-a, revizuită și adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

CECCAR vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită.

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

În calitatea sa de organism care gestionează profesia contabilă din România, CECCAR se implică permanent în dezvoltarea profesională a membrilor săi, menținând în același timp un parteneriat strâns și constructiv cu toate părțile interesate, în special cu normalizatorul român și cu ...

Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.