La început a fost cuvântul...

Vorba zboară, scrisul rămâne

Vorba zboară, scrisul rămâne

Dacă exprimarea „la liber” (adică fără textul aferent) mai admite unele neglijenţe în materie de „stil”, exigenţele sunt incomparabil mai mari atunci când avem de-a face cu formulări scrise, indiferent dacă utilizăm stiloul, creionul, pixul ori calculatorul. Mai ales în unele publicaţii online, găsim texte care merită să fie consemnate cu semnul minus.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Prim-plan decizional

Legea nr. 162/2017, care modifică OG nr. 65/1994, publicată în Monitorul Oficial

Legea nr. 162/2017, care modifică OG nr. 65/1994, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017 a fost publicată Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, ce modifică şi completează OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi din România.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – ediția a V-a, revizuită și adăugită

Agenda CECCAR

CECCAR Prahova: Dezbateri cu beneficiarii lucrărilor de expertiză contabilă judiciară

CECCAR Prahova: Dezbateri cu beneficiarii lucrărilor de expertiză contabilă judiciară

Filiala Prahova a organizat, recent, o întâlnire a experţilor contabili judiciari cu principalii beneficiari ai expertizelor contabile întocmite de aceştia. Reuniunea a vizat dezbaterea unor aspecte întâlnite în practică şi semnalate de experţii contabili judiciari, transmise anterior de filială invitaţilor la eveniment.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

CECCAR Satu Mare: Seminar pe teme de fiscalitate

CECCAR Satu Mare: Seminar pe teme de fiscalitate

Filiala Satu Mare a găzduit, recent, un seminar de fiscalitate la care au participat experţi contabili şi contabili autorizaţi din judeţ. Magdalena Berce, lector CECCAR, a discutat cu profesioniştii contabili aspecte legate de ajustarea TVA conform celor mai recente modificări aduse Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, prevederile Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, precum şi Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Dezbatere consacrată proiectului de modificare a Codului muncii

Dezbatere consacrată proiectului de modificare a Codului muncii

Noutăţile legislative privind Codul muncii şi proiectul de modificare a acestuia au fost în centrul dezbaterilor la Satu Mare, cu prilejul unei întruniri organizate de filiala CECCAR miercuri, 28 iunie a.c., cu reprezentanţi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă. Profesionişti contabili din judeţ, experţi contabili şi contabili autorizaţi, au analizat împreună cu oficialii ITM proiectul amintit, aducând propuneri şi sugestii pe marginea prevederilor acestuia, şi au purtat discuţii pe tema delegării-detaşării personalului din România în Uniunea Europeană şi a personalului străin pe teritoriul ţării noastre.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

CECCAR Suceava, partener al Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare

CECCAR Suceava, partener al Olimpiadei Naţionale a Economiştilor în Formare

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a găzduit, în perioada 28-30 iunie a.c., etapa la nivel naţional a Olimpiadei Naţionale a Economiştilor în Formare. Filiala Suceava a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a fost partener al evenimentului, desfăşurat sub egida Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (AFER). 

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Curier legislativ

Proiect MFP: Modificări privind contribuțiile datorate de angajatori pentru salariații cu venituri sub nivelul salariului minim brut pe țară

Proiect MFP: Modificări privind contribuţiile datorate de angajatori pentru salariaţii cu venituri sub nivelul salariului minim brut pe ţară

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică un proiect de modificare a Codului fiscal prin care se propune ca baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al celei de sănătate, datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora, să fie la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată pentru angajaţii cu normă întreagă sau cu timp parţial care obţin venituri sub acest nivel. 

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Legislație comentată

Legislaţie comentată

CECCAR, Radu Ciobanu

Sursa: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.381 din 27 aprilie 2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Admi­nistrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formu­lare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial nr. 342/10.05.2017

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

MFP: Nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit

MFP: Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit

Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit a fost aprobat prin ordin al ministrului Finanţelor Publice şi publicat recent în Monitorul Oficial (OMFP nr. 925/2017, apărut în Monitorul Oficial nr. 519/04.07.2017). Nomenclatorul cuprinde codul CAEN şi denumirea activităţilor (de producţie, comerţ şi prestări de servicii) pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activităţii. 

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Noi norme pentru procedurile transfrontaliere de insolvență

Noi norme pentru procedurile transfrontaliere de insolvenţă

Au intrat în vigoare, în întreaga Uniune Europeană, noile norme privind procedurile transfrontaliere de insolvenţă, propuse de Comisia Europeană (CE) în 2012 şi adoptate în 2015. Noile norme facilitează recuperarea datoriilor în procedurile transfrontaliere de insolvenţă, permiţând întreprinderilor să se restructureze şi creditorilor să îşi recupereze banii cu mai mare uşurinţă, prin garantarea eficacităţii şi eficienţei procedurilor colective de recuperare transfrontalieră a creanţelor.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Facilități pentru persoanele cu dizabilități

Facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi

Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care va aduce o serie de beneficii persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor acestora. Potrivit actului normativ, copiii cu handicap grav care beneficiază de îngrijiri paliative nu se vor mai prezenta periodic la comisiile de evaluare, certificatul lor urmând să fie valabil până la împlinirea vârstei de 18 ani.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Metodologie pentru soluționarea cererilor persoanelor adoptate de a avea acces la informațiile referitoare la propriul trecut

Metodologie pentru soluţionarea cererilor persoanelor adoptate de a avea acces la informaţiile referitoare la propriul trecut

Executivul a aprobat, prin hotărâre, metodologia privind contactarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informaţii vizând originile sale şi propriul trecut, precum şi accesul părinţilor fireşti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informaţii referitoare la persoana adoptată.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Compensații financiare pentru proprietarii de pădure din zonele protejate

Compensaţii financiare pentru proprietarii de pădure din zonele protejate

Proprietarii care deţin suprafeţe de pădure situate în zone protejate, unde există restricţii în recoltarea lemnului, vor primi compensaţii financiare, ca urmare a aprobării de către Guvern, prin hotărâre, a  Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Direct de la sursă

Forumul normalizatorilor de standarde pentru sectorul public, la a II-a ediție

Forumul normalizatorilor de standarde pentru sectorul public, la a II-a ediţie

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) a organizat, în perioada 3-4 iulie a.c., a II-a ediţie a Forumului dedicat normalizatorilor naţionali de standarde pentru sectorul public, ale cărui obiective sunt dezvoltarea şi menţinerea dialogului, schimbul de idei şi îmbunătăţirea comunicării şi colaborării la nivel global.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

BNR a menținut rata dobânzii de politică monetară la 1,75% pe an

BNR a menţinut rata dobânzii de politică monetară la 1,75% pe an

În şedinţa din luna iulie a.c., Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât următoarele: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an; gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar; păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Argumente în sprijinul continuării și consolidării actualei politici monetare

Argumente în sprijinul continuării şi consolidării actualei politici monetare

A fost dată publicităţii minuta şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din luna iulie a.c. Astfel, se menţionează că, în cadrul şedinţei, Consiliul de administraţie a discutat şi a adoptat decizia de politică monetară pe baza datelor şi analizelor privind evoluţiile macroeconomice, financiare şi monetare curente şi de perspectivă prezentate de direcţiile de specialitate şi a altor informaţii interne şi externe disponibile.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

100 de milioane de euro de la BERD pentru creșterea eficienței energetice a locuințelor din România

100 de milioane de euro de la BERD pentru creşterea eficienţei energetice a locuinţelor din România

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a lansat în România, la finalul lunii iunie, programul de finanţare Green Economy Financing Facility (GEFF), în valoare de 100 de milioane de euro. Potrivit unui comunicat al BERD, programul este destinat să ajute sectorul rezidenţial din România prin finanţarea investiţiilor în eficienţă energetică, energie regenerabilă şi soluţii de economisire a apei.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Europenii vor beneficia de pensia personală paneuropeană

Europenii vor beneficia de pensia personală paneuropeană

Comisia Europeană (CE) a propus crearea unui nou produs de economisire, pensia personală paneuropeană (PEPP). Acest nou produs, pe bază voluntară, are menirea de a le oferi titularilor de conturi de economii, pe de-o parte, mai multe opţiuni atunci când pun bani deoparte pentru bătrâneţe şi, pe de altă parte, accesul la o gamă de servicii mai competitive.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Punct internațional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe, pe canalul Bega

Punct internaţional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe, pe canalul Bega

Executivul a aprobat, printr-un memorandum, încheierea unui acord cu partea sârbă privind deschiderea unui punct internaţional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe, pentru traficul internaţional de călători, pe canalul Bega.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Lumea în care trăim

Raport PwC: Prelungirea vieții profesionale a persoanelor vârstnice ar putea crește PIB-ul țărilor membre ale OCDE cu 2 trilioane de dolari

Raport PwC: Prelungirea vieţii profesionale a persoanelor vârstnice ar putea creşte PIB-ul ţărilor membre ale OCDE cu 2 trilioane de dolari

Ţările membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) ar putea înregistra o creştere de aproximativ 2 trilioane de dolari a produsului intern brut (PIB), pe termen lung, dacă rata de ocupare a forţei de muncă pentru persoanele cu vârsta de peste 55 de ani ar fi egală cu cea a Suediei, cea mai performantă ţară din UE în această privinţă, potrivit unui studiu al economiştilor PwC.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Prima ediție a Monitorului orașelor culturale și creative

Prima ediţie a Monitorului oraşelor culturale şi creative

Acest nou instrument oferă date comparabile cu privire la modul în care oraşele europene îşi îndeplinesc obiectivele la nivelul a nouă dimensiuni din sectoarele culturale şi creative şi evidenţiază modul în care performanţa oraşelor contribuie la dezvoltarea socială, la creşterea economică şi la crearea de locuri de muncă în aceste oraşe.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Wealth-X: Numărul multimilionarilor lumii a crescut cu 3,5% în 2016, iar averile lor cumulează 27.000 de miliarde de dolari

Wealth-X: Numărul multimilionarilor lumii a crescut cu 3,5% în 2016, iar averile lor cumulează 27.000 de miliarde de dolari

Numărul multimilionarilor, persoane care deţin cel puţin 30 de milioane de dolari, a crescut cu 3,5% în 2016, la 226.450, după o scădere accentuată înregistrată cu un an în urmă, iar averile lor cumulate au urcat cu 1,6%, la 27.000 de miliarde de dolari, potrivit datelor firmei de consultanţă Wealth-X, citate de MarketWatch, informează News.ro.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Eurostat: Populația UE a crescut cu 1,5 milioane de locuitori în 2016

Eurostat: Populaţia UE a crescut cu 1,5 milioane de locuitori în 2016

Populaţia Uniunii Europene a crescut cu 1,5 milioane de locuitori anul trecut, ca efect al afluxului de migranţi, se arată într-un comunicat al Eurostat, citat de RTBF şi preluat de News.ro. Astfel, numărul locuitorilor din UE era, la 1 ianuarie a.c., de 511,8 milioane de locuitori. Pe parcursul anului trecut s-a înregistrat un număr aproximativ egal de naşteri şi decese, astfel că variaţia demografică a fost neutră.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Document

Programul de convergență 2017-2020 (VI)

Programul de convergenţă 2017-2020 (VI)

Încheiem în acest număr prezentarea Programului de convergenţă pentru perioada 2017-2020. Reamintim că acest document a fost înaintat Comisiei Europene la finalul lunii aprilie 2017. Între timp – cum este bine cunoscut – au intervenit unele evenimente pe scena politică autohtonă care au adus, mai ales prin programul noului Guvern, unele modificări şi completări la câteva dintre obiectivele cuprinse în documentul trimis la Bruxelles. Fiind vorba despre un text oficial, considerăm că, sub aspect istorico-documentar, avem obligaţia de a publica formula iniţială.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Comentariul ediției

Creștere cu și fără dezvoltare economică

Creştere cu şi fără dezvoltare economică

Teodor Brateş

Dacă în luna mai a.c. datele statistice provizorii (1) referitoare la evoluţia produsului intern brut pe primul trimestru au provocat o surpriză de proporţii, acum, în iulie, comunicatul Institutului Naţional de Statistică (INS) pe aceeaşi temă – este vorba despre o „treaptă” superioară de analiză şi sinteză sub forma datelor provizorii (2) – a fost primit de majoritatea analiştilor cu un calm desăvârşit. Sporul de PIB de 5,7% în intervalul ianuarie-martie 2017 – cel mai înalt din UE – contestat la început (sub efectul amintitei surprize) nu mai constituie în prezent obiect de controversă.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Eveniment

Teatrul de stradă și spectacolul străzii

Teatrul de stradă şi spectacolul străzii

Alexandra Rizea

În fiecare final de săptămână din „luna lui Cuptor”, vaste spaţii publice din Bucureşti se transformă în „teatru în aer liber”, reamintindu-ne, astfel, că, încă din antichitate, prin celebrele amfiteatre elene şi romane, arta zeiţei Thalia se bucura de cel mai mare interes şi de respectul firesc care i se cuvenea.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Cariere. Drumul spre performanță

Vocație + competență + responsabilitate = performanță

Vocaţie + competenţă + responsabilitate = performanţă

Interviu cu Gheorghe Tudor, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Călăraşi: „Aşa este. După absolvirea, în anul 1968, a Şcolii Generale nr. 1 din comuna călărăşeană Ciocăneşti, am urmat cursurile Liceului Economic din centrul judeţean, cu pregătirea în domeniul pe care mi l-am ales pe atunci, contabilitatea.”

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Expertiza și auditul afacerilor

Impozitul specific unor activități

Impozitul specific unor activităţi

Adriana Florina Popa

Începând cu acest an, potrivit Legii nr. 170/2016, persoanele juridice române plăti­toa­re de impozit pe profit care desfăşoară activităţi de cazare şi alimentaţie publică sunt obligate la plata impozitului specific. În acest sens, în data de 14 aprilie 2017 a apărut Ordinul mi­nistrului turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 264/464 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestei legi.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Regimul contabil și fiscal privind ajustarea TVA în cazul achizițiilor de bunuri și servicii, altele decât bunurile de capital

Regimul contabil şi fiscal privind ajustarea TVA în cazul achiziţiilor de bunuri şi servicii, altele decât bunurile de capital

Dumitru Macedon Motrea, Lucian Cernuşca

Articolul prezintă regimul contabil şi fiscal privind ajustarea taxei pe valoarea adăugată în cazul achiziţiilor de bunuri şi servicii, altele decât bunurile de capital. Ajustarea TVA constă în exercitarea dreptului de deducere, în situaţia în care persoana impozabilă câştigă acest drept în conformitate cu prevederile legale în vigoare (ajustare pozitivă), sau anularea în totalitate ori parţială a deducerii exercitate iniţial, în cazul în care per­soana impozabilă pierde potrivit legii dreptul de deducere (ajustare negativă).

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Noi perspective de finanțare a economiei mondiale

Noi perspective de finanţare a economiei mondiale

Claudia Florea, Cornelia Mariana Oprea

Pe lângă fondurile europene, pe care România le-a putut accesa atât în perioada pre­aderare, cât şi ca membru al Uniunii Europene, economia mondială dezvoltă şi alte sisteme de finanţare menite să sprijine progresul statelor aflate în curs de dezvoltare, prin Banca Asiatică de Dezvoltare şi Banca Asiatică pentru Investiţii în Infrastructură, pe care le vom prezenta pe scurt în acest articol. Aşadar, ţara noastră pare a avea şi alte mijloace în ceea ce priveşte finanţarea proiectelor în vederea dezvoltării sale.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Demersuri pentru dezvoltarea și consolidarea mediului de afaceri

Demersuri pentru dezvoltarea şi consolidarea mediului de afaceri

Executivul a aprobat două propuneri ale Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat dedicate susţinerii dezvoltării şi consolidării mediului de afaceri românesc. Astfel, după cum am mai informat, a fost adoptată ordonanţa de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea a nouă agenţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, care vor avea un rol activ în implementarea programelor naţionale derulate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, inclusiv în derularea programului Start-up Nation.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Google deschide huburi în șase orașe universitare, în urma extinderii programului Atelierul Digital

Google deschide huburi în şase oraşe universitare, în urma extinderii programului Atelierul Digital

Google a anunţat extinderea programului Atelierul Digital prin deschiderea a şase huburi regionale, în colaborare cu instituţii universitare de marcă din ţară. Huburile vor conecta mediul universitar cu cel de business, oferind studenţilor pregătire practică în antreprenoriat şi digital marketing. Totodată, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) se pot adresa huburilor pentru a primi consultanţă în domeniul online.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Breviar statistic

Rezervele valutare ale BNR, 35,208 miliarde euro la 30 iunie

Rezervele valutare ale BNR, 35,208 miliarde euro la 30 iunie

La 30 iunie a.c., rezervele valutare la Banca Naţională a României (BNR) se situau la nivelul de 35,208 miliarde euro, faţă de 35,483 miliarde euro la 31 mai a.c., potrivit datelor publicate de BNR. În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni: intrări de 1,160 miliarde euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice (inclusiv suma rezultată din emisiunea de obligaţiuni pe piaţa internă în valoare nominală de 100 milioane euro) ...

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Sistemul bancar românesc a încheiat 2016 cu un profit net cumulat de 4,15 miliarde lei

Sistemul bancar românesc a încheiat 2016 cu un profit net cumulat de 4,15 miliarde lei

Sistemul bancar românesc a încheiat anul trecut cu un profit net cumulat de 4,15 miliarde lei (circa 924 milioane euro), uşor sub nivelul din 2015, pe fondul continuării reducerii costurilor şi curăţării bilanţurilor, arată datele Raportului anual pe 2016 al Băncii Naţionale a României (BNR), citate de News.ro.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Șomaj: 7,8% în UE, 5,4% în România

Şomaj: 7,8% în UE, 5,4% în România

În mai 2017, rata şomajului în Uniunea Europeană s-a menţinut, pentru a doua lună consecutiv, la 7,8%, un minim care nu a mai fost atins din decembrie 2008, potrivit celui mai recent comunicat al biroului de statistică al Uniunii Europene, Eurostat. În România, deşi a fost consemnată o uşoară creştere faţă de aprilie, rata este de 5,4%, cu mult mai mică decât cea raportată la nivelul UE, de altfel o tendinţă care continuă de mai mult timp.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Eurostat: România a înregistrat în luna mai cea mai mare creștere a afacerilor cu amănuntul din UE, de 14%

Eurostat: România a înregistrat în luna mai cea mai mare creştere a afacerilor cu amănuntul din UE, de 14%

România a înregistrat în luna mai cea mai mare creştere a afacerilor cu amănuntul din Uniunea Europeană, de 14% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2016, faţă de un ritm de 2,6% la nivelul UE şi al zonei euro, potrivit datelor publicate de biroul european de statistică Eurostat, citate de News.ro.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Piața de capital

BVB a lansat Ghidul celor mai bune practici privind comunicarea în relația cu investitorii

BVB a lansat Ghidul celor mai bune practici privind comunicarea în relaţia cu investitorii

În urma publicării celei de-a doua ediţii a Cartei albe a comunicării companiilor listate, Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a lansat Ghidul celor mai bune practici privind comunicarea în relaţia cu investitorii, un document care va ajuta emitenţii actuali şi potenţiali în procesul de îmbunătăţire a relaţiilor cu investitorii. „După lansarea Cartei albe în mai 2017, reprezentanţii BVB au fost contactaţi de peste un sfert dintre emitenţii de pe piaţa principală cu solicitări de informaţii suplimentare despre cum să-şi îmbunătăţească website-urile şi comunicarea cu investitorii.”

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Conectarea la era digitală

Viteza medie de download date internet fix, în creștere cu peste 70% în 2016

Viteza medie de download date internet fix, în creştere cu peste 70% în 2016

Conform statisticilor privind calitatea serviciului de internet fix şi mobil din România generate de Netograf.ro – aplicaţia Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru testarea calităţii serviciului de internet –, în anul 2016 românii au experimentat viteze medii reale naţionale de 95 Mbps download date internet fix, respectiv 26 Mbps pentru download date internet mobil.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

UE: Sistem electronic de schimb de informații în domeniul asigurărilor sociale (EESSI)

UE: Sistem electronic de schimb de informaţii în domeniul asigurărilor sociale (EESSI)

Comisia Europeană (CE) a lansat, la 3 iulie a.c., Sistemul electronic de schimb de informaţii în domeniul asigurărilor sociale (EESSI), o nouă platformă online ce va conecta electronic aproximativ 15.000 de instituţii de resort din statele membre UE, precum şi din Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Roza vânturilor

Monedă din aur dedicată împlinirii a 20 de ani de parteneriat strategic între România și SUA

Monedă din aur dedicată împlinirii a 20 de ani de parteneriat strategic între România şi SUA

Banca Naţională a României (BNR) a lansat în circuitul numismatic, la 4 iulie a.c., o monedă din aur dedicată împlinirii a 20 de ani de parteneriat strategic între România şi Statele Unite ale Americii. Moneda are o valoare nominală de 100 lei, formă rotundă, diametrul de 21 mm şi o greutate de 6,452 g. Aversul monedei prezintă imaginea Podului de la Cernavodă, reprezentare simbolică a comunicării şi a parteneriatului, inscripţia „ROMANIA”, stema României, valoarea nominală „100 LEI” şi anul de emisiune „2017”.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Publicații de specialitate

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 2015 reprezintă singura ediţie oficială tipărită a textului consolidat al normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2015. Ediţia amintită, publicată în două volume, este disponibilă la filialele CECCAR: Partea A (Cadrul general conceptual şi dispoziţii) cuprinde textul consolidat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), al Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS) şi al Interpretărilor SIC şi IFRIC; Partea B cuprinde documentele care însoţesc standardele, cum ar fi exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii şi opinii contrare.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Semnal editorial

Ediția 2017 a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR

Ediţia 2017 a Ghidului pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR

CECCAR pune la dispoziţia candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat ediţia a V-a, revizuită şi adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat

CECCAR vine în întâmpinarea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, ediţia a VI-a, revizuită.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

Normele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediţia 2016, traduse şi republicate de CECCAR

În calitatea sa de organism care gestionează profesia contabilă din România, CECCAR se implică permanent în dezvoltarea profesională a membrilor săi, menţinând în acelaşi timp un parteneriat strâns şi constructiv cu toate părţile interesate, în special cu normalizatorul român şi cu ...

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.