A fost creat cadrul legal privind reutilizarea, de către persoanele fizice și juridice, a informațiilor din domeniul public

A fost creat cadrul legal privind reutilizarea, de către persoanele fizice și juridice, a informațiilor din domeniul public

Numărul 23, 15-21 iun. 2022  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 577 din 14 iunie 2022 a fost publicată Legea nr. 179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public, act normativ are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic necesar pentru reutilizarea de către persoanele fizice și juridice, în scopuri comerciale și necomerciale, a documentelor deținute de entitățile și întreprinderile publice și a datelor provenite din activitatea de cercetare. Legea transpune Directiva (UE) 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public.

Legea nr. 179/2022 reglementează cadrul juridic al reutilizării datelor și documentelor aflate în posesia entităților publice și a întreprinderilor publice, pe care acestea le-au creat în cadrul activității proprii, inclusiv în scopul dezvoltării unor noi produse și servicii informaționale, precum și modalitățile practice de facilitare a reutilizării: a) documentelor existente deținute de entitățile publice; b) documentelor existente deținute de întreprinderile publice care: își desfășoară activitatea în domeniile definite în Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare; își desfășoară activitatea ca operatori de servicii publice potrivit art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului; își desfășoară activitatea ca transportatori aerieni care îndeplinesc obligații de serviciu public potrivit art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare); își desfășoară activitatea ca armatori comunitari care îndeplinesc obligații de serviciu public potrivit art. 4 din Regulamentul (CEE) nr. 3.577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de aplicare a principiului liberei circulații a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim); c) datelor provenite din activitatea de cercetare, potrivit legii.

Legea nu se aplică: a) documentelor deținute de entitățile publice care nu se circumscriu sferei de activitate a acestora, astfel cum este definită prin lege sau prin alte acte normative; b) documentelor deținute de întreprinderi publice: produse în afara domeniului de aplicare a furnizării serviciilor de interes general, definit în condițiile legii; legate de activități expuse direct concurenței și care, prin urmare, potrivit art. 54 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, nu fac obiectul normelor privind achizițiile publice; c) documentelor asupra cărora terții dețin drepturi de proprietate intelectuală; d) documentelor precum datele sensibile sau cu regim special, la care accesul este exclus potrivit regimurilor de acces în condițiile legii, inclusiv din următoarele motive: protecția securității naționale, apărarea statului sau siguranța publică; confidențialitatea datelor statistice; secretul comercial, inclusiv dreptul de proprietate intelectuală; e) documentelor la care accesul este exclus sau restrâns din motive legate de informații sensibile privind protecția infrastructurilor critice; f) documentelor la care accesul este restrâns potrivit regimurilor de acces în condițiile legii, inclusiv cazurilor în care cetățenii sau entitățile juridice trebuie să facă dovada unui interes special pentru a obține accesul la documente; g) siglelor, stemelor și însemnelor; h) documentelor la care accesul este exclus sau restrâns potrivit regimurilor de acces, din motive legate de protecția datelor cu caracter personal și părților din documentele accesibile potrivit respectivelor regimuri care conțin date cu caracter personal a căror reutilizare a fost definită prin lege ca fiind incompatibilă cu legislația privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal sau ca aducând atingere protecției vieții private și integrității persoanei; i) documentelor deținute de radiodifuziunile publice și filialele acestora, precum și de alte organisme sau filiale ale acestora pentru furnizarea unui serviciu public de radiodifuziune; j) documentelor deținute de instituții de cultură, altele decât bibliotecile, inclusiv bibliotecile universitare, muzeele și arhivele; k) documentelor deținute de instituții de învățământ preuniversitar și de instituțiile de învățământ superior; l) altor documente decât cele prevăzute la lit. c) deținute de entități care desfășoară activități de cercetare și de entități care finanțează activități de cercetare, inclusiv entități constituite pentru transferul rezultatelor cercetării.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.