A fost reglementată Procedura de compensare a obligațiilor stabilite prin hotărâri judecătorești sau hotărâri arbitrale, pronunțate de instanțele de judecată naționale și internaționale sau de tribunalele arbitrale naționale și internaționale, în sarcina MF în nume propriu sau în numele statului român cu alte obligații bugetare care se fac venit la bugetul de stat

A fost reglementată Procedura de compensare a obligațiilor stabilite prin hotărâri judecătorești sau hotărâri arbitrale, pronunțate de instanțele de judecată naționale și internaționale sau de tribunalele arbitrale naționale și internaționale, în sarcina MF în nume propriu sau în numele statului român cu alte obligații bugetare care se fac venit la bugetul de stat

Numărul 12, 27 mar. - 2 apr. 2024  »  Curier legislativ

Prin OMF nr. 502/2024, publicat în Monitorul Oficial nr. 252 din 25 martie 2024, a fost reglementată Procedura de compensare a obligațiilor stabilite prin hotărâri judecătorești sau hotărâri arbitrale, pronunțate de instanțele de judecată naționale și internaționale sau de tribunalele arbitrale naționale și internaționale, în sarcina Ministerului Finanțelor în nume propriu sau în numele statului român cu alte obligații bugetare care se fac venit la bugetul de stat. Potrivit actului normativ, sumele rezultate din hotărâri judecătorești sau hotărâri arbitrale, pronunțate de instanțele de judecată naționale și internaționale sau de tribunalele arbitrale naționale și internaționale în cauzele în care Ministerul Finanțelor (MF), în nume propriu sau în numele statului român, a fost obligat la plată se achită de către MF numai după compensarea, în condițiile legii, cu obligațiile certe, lichide și exigibile datorate de creditor bugetului de stat, inclusiv cele declarate prin decizie de către Comisia Europeană ajutor de stat ilegal de recuperat. MF efectuează stingerea obligațiilor bugetare reciproce prin compensație conform cap. II — Compensația din titlul VII — Stingerea obligațiilor al cărții a V-a — Despre obligații din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura se aplică atât cererilor de plată voluntare, cât și cazurilor de plată realizate prin învestirea biroului executorului judecătoresc.

La primirea cererii de punere în plată a obligației menționate, Direcția generală juridică verifică, pe baza documentației transmise de creditor și a informațiilor deținute la nivelul direcției, îndeplinirea condițiilor de certitudine, lichiditate și exigibilitate a creanței stabilite prin titluri executorii în care MF, în nume propriu sau în numele statului român, a fost obligat la plată și întocmește nota cu propunerea de plată. Nota cu propunerea de plată a obligației pecuniare va fi înaintată Direcției generale economice, care va verifica existența creanțelor certe, lichide și exigibile reciproce datorate de creditorul obligației la nivelul direcțiilor de specialitate din cadrul ministerului cu atribuții în gestionarea și administrarea titlurilor executorii și prin solicitarea de informații de la organul fiscal competent. Direcția generală economică elaborează referatul cu propunerea de compensare.

Nu pot face obiectul acestei Proceduri creanțele datorate bugetului general consolidat al statului stabilite prin titluri executorii cu privire la care au fost pronunțate hotărâri de suspendare a efectelor acestora în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale procedurilor internaționale specifice.

Direcția generală economică va emite, în baza referatului avizat de direcțiile de specialitate implicate, decizia de compensare, act administrativ având ca obiect constatarea îndeplinirii condițiilor pentru a opera compensarea. Decizia de compensare prevăzută în anexa la această Procedură, aprobată de conducătorul Ministerului Finanțelor, va fi comunicată contribuabilului.

Împotriva deciziei de compensare persoanele interesate pot formula plângere prealabilă conform dispozițiilor art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Răspunsul elaborat de Direcția generală juridică, avizat de direcțiile implicate și semnat de conducătorul MF, se comunică contestatarului. În situația în care în urma efectuării compensării rezultă diferențe de plată către contribuabili, MF va proceda la plata acestora.

Decizia de compensare va fi transmisă către direcțiile de specialitate implicate și către organul fiscal competent în vederea evidențierii operațiunii și a dispunerii măsurilor legale.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)




Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.