A fost stabilită Procedura de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piață alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință

A fost stabilită Procedura de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piață alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință

Telex » Știri 25 septembrie 2023  

Astăzi a fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 860/25.09.2023, Ordinul comun nr. 2002/353/2023 al ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piața națională alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință, sticle PET care conțin plastic reciclat și plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET .

Potrivit actului normativ, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) instituie Registrul electronic național al operatorilor economici care introduc pe piața națională alternative reutilizabile durabile sau care nu conțin plastic la produsele din plastic de unică folosință, sticle PET care conțin plastic reciclat și plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET, denumit Registrul AFM-APR.

Prin Ordinul publicat astăzi în Monitorul Oficial au fost aprobate, totodată, modelul și conținutul Registrului AFM-APR, modelul și conținutul formularului „Cerere de înregistrare în Registrul AFM-APR”, modelul și conținutul formularului „Cerere de radiere”.

Cererea de înregistrare în Registrul AFM-APR se transmite în platforma e-tax gestionată de AFM, după transmiterea și aprobarea cererii de înrolare în serviciul „Depunere declarații online”, în conformitate cu prevederile art. 6 și 7 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță, cu modificările și completările ulterioare. Operatorii economici înrolați în platforma e-tax pot adera la Registrul AFM-APR prin transmiterea cererii de înregistrare în Registrul AFM-APR. Pentru transmiterea cererii de înregistrare în Registrul AFM-APR prin mijloace electronice de transmitere la distanță, operatorii economici utilizează platforma e-tax existentă pe site-ul AFM: https://online.afm.ro/.

Registrul AFM-APR va putea fi accesat de autoritatea publică centrală din domeniul mediului și autoritatea publică centrală din domeniul economiei în baza conturilor create de AFM în platforma e-tax. AFM publică pe pagina proprie de internet lista operatorilor economici înregistrați în Registrul AFM-APR, în vederea asigurării accesului publicului la aceste informații. Lista va cuprinde, pentru fiecare operator economic: denumire, CUI/CIF și categoria produselor introduse pe piața națională. Lista va fi actualizată anual, până la data de 31 ianuarie.

Până la data de 25 februarie 2027, autoritatea publică centrală din domeniul mediului și autoritatea publică centrală din domeniul economiei realizează o evaluare a punerii în aplicare a prezentei proceduri. Cele două entități pregătesc un raport cu principalele constatări ale evaluării efectuate și îl înaintează electronic spre informare către autoritatea publică centrală pentru finanțe, autoritatea publică centrală pentru agricultură, autoritatea publică centrală din domeniul sănătății, autoritatea națională sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor și autoritatea publică centrală din domeniul educației.

Pentru înregistrarea în platforma e-tax a AFM este necesară utilizarea unei semnături electronice calificate, care se bazează pe un certificat calificat pentru semnătură electronică, emis de un prestator de servicii de încredere calificat, acreditat în conformitate cu reglementările comunitare.

Înregistrarea în platforma e-tax se poate realiza de către următoarele persoane autorizate: a) reprezentant legal, deținător al unei semnături electronice calificate –  aceste persoane se înregistrează în platforma e-tax în baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, atașat la cererea de înregistrare; b) împuternicitul reprezentantului legal, deținător al unei semnături electronice calificate; aceste persoane se înregistrează în platforma e-tax în baza unei împuterniciri notariale atașate la cererea de înregistrare.

Pentru înregistrarea în Registrul AFM-APR, operatorii economici completează în contul propriu din platforma e-tax cererea de înregistrare în Registrul AFM-APR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură. Cererea va fi completată de persoana care s-a înregistrat în platforma e-tax; ulterior va fi semnată cu semnătura electronică calificată și se va încărca pe platforma e-tax. Dacă informațiile din cererea de înregistrare în Registrul AFM-APR sunt conforme cu realitatea, AFM aprobă cererea. După aprobarea cererii de înregistrare, operatorul economic va primi un număr din registrul instituit. În caz contrar, AFM va respinge motivat cererea de înregistrare în Registrul AFM-APR. Rezoluția cererii de înregistrare în Registrul AFM-APR va fi comunicată operatorului economic prin poșta electronică, la adresa de e-mail indicată în cerere, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia în platforma e-tax.

Actul normativ precizează că ori de câte ori termenii și condițiile din cererea de înregistrare sau din documentele atașate cererii se modifică, operatorii economici sunt obligați să informeze AFM cu privire la aceasta, prin intermediul platformei e-tax, în termen de 20 de zile lucrătoare de la apariția modificării, exclusiv prin completarea rubricilor corespunzătoare modificărilor intervenite. În caz contrar, operatorul economic nu va mai figura în Registrul AFM-APR. Înregistrarea modificărilor în Registrul AFM-APR va fi comunicată operatorului economic prin poșta electronică, la adresa de e-mail indicată în cerere, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data completării rubricilor corespunzătoare modificărilor intervenite.

Termenul de valabilitate a înregistrării în Registrul AFM-APR nu poate depăși termenele de valabilitate ale documentelor care au stat la baza aprobării cererii de înregistrare. Operatorii economici care nu mai desfășoară activitatea/ activitățile pentru care au solicitat înregistrarea în Registrul AFM-APR sunt obligați să solicite la AFM radierea din registru, în termen de 20 de zile lucrătoare de la încetarea activității.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.