Ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat

Ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat

Numărul 21, 29 mai - 4 iun. 2024  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 485 din 27 mai 2024 a fost publicat Ordinul nr. 127/2024 al președintelui Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE) privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat. Actul normativ stabilește schemele de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat și administrat ARICE, privind participarea operatorilor economici la târguri și expoziții internaționale în străinătate și organizarea de misiuni economice în străinătate.

♦ Schema de ajutor de minimis „Participarea operatorilor economici la târguri și expoziții internaționale organizate în străinătate”. Scopul schemei este de a susține promovarea exporturilor de produse și servicii de concepție/ marca proprie a operatorilor economici cu activitate în sectoarele industriei naționale, echilibrarea balanței comerciale, prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor de participare a exportatorilor români, la târguri și expoziții internaționale, promovarea produselor și serviciilor operatorilor economici pe noi piețe externe, stimularea comunicării și a parteneriatului în afaceri, pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a produselor și serviciilor pe noi piețe, creșterea numărului de firme expozante (sub pavilion național sau în mod individual) la manifestări internaționale, inclusiv la cele organizate în format virtual, precum și dezvoltarea și diversificarea instrumentelor de promovare a exporturilor românești. Obiectivul schemei este de a promova la export produsele/serviciile de concepție/marcă proprie a operatorilor economici cu activitate în sectoarele industriei naționale.

Participarea operatorilor economici la târguri și expoziții internaționale se realizează pe piețe de interes, prin organizarea de pavilioane naționale, standuri specializate pe produse sau miniexpoziții, pe bază de programe anuale elaborate de ARICE.

Schema se aplică ajutoarelor acordate operatorilor economici din toate sectoarele, cu excepția: a) ajutoarelor acordate operatorilor economici care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse pescărești și de acvacultură; b) ajutoarelor acordate operatorilor economici care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor pescărești și de acvacultură, în cazul în care cuantumul ajutoarelor este stabilit pe baza prețului sau a cantității de produse achiziționate sau introduse pe piață; c) ajutoarelor acordate operatorilor economici care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; d) ajutoarelor acordate operatorilor economici care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității de produse de acest tip achiziționate de la producători primari ori introduse pe piață de întreprinderile respective; atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari; e) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; f) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a bunurilor și serviciilor naționale față de bunurile și serviciile importate. În cazul în care un operator economic își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la alin. (1) lit. a), b) c) sau d), cât și în unul sau mai multe sectoare de activitate sau domenii de activitate incluse în domeniile de aplicare ale Regulamentului (UE) 2023/2.831, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activități, cu condiția ca statul membru în cauză să se asigure prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între conturi, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2023/2.831 nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu această schemă.

Ajutoarele acordate în cadrul acestei scheme constau în sprijin financiar de la bugetul de stat pentru acoperirea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile: a) 50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea și asigurarea medicală pentru câte un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituțiile publice; b) 100% din cheltuielile pentru: transportul, asigurarea și manipularea exponatelor, mostrelor și materialelor publicitare, formalitățile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfășurării acțiunii promoționale, elaborarea proiectului de execuție a standului, închirierea, construirea și/sau amenajarea spațiului expozițional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale legate de funcționarea pavilionului național în perioada de desfășurare a manifestărilor expoziționale, cheltuielile de reprezentare și de protocol, cheltuielile de transport, cazare, diurnă și cu asigurarea medicală pentru persoanele care organizează și coordonează acțiunile, inclusiv pentru un reprezentant din partea federației, patronatului de ramură sau asociației profesionale care contribuie la realizarea acțiunii respective, a căror perioadă de deplasare va fi stabilită prin documentația de atribuire a contractului de prestări servicii privind realizarea acțiunii, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare și promovare cu caracter economic general și pentru mediatizarea prezenței românești la manifestările expoziționale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a manifestărilor expoziționale internaționale, precum și alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea manifestărilor expoziționale internaționale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare până la 31 decembrie 2027. Valoarea totală a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 600.000 mii lei (2024 — 130.000 mii lei, 2025 — 140.000 mii lei, 2026 — 150.000 mii lei, 2027 — 180.000 mii lei). Pentru conversia în euro a valorii ajutorului se va utiliza cursul de schimb al Băncii Naționale a României valabil la data acordării ajutorului.

♦ Schema de ajutor de minimis „Organizarea de misiuni economice în străinătate”. Scopul schemei este de a susține promovarea exporturilor de produse și servicii de concepție/ marcă proprie a operatorilor economici cu activitate în sectoarele industriei naționale, echilibrarea balanței comerciale, prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor de participare a exportatorilor români la târguri și expoziții internaționale, promovarea produselor și serviciilor operatorilor economici pe noi piețe externe, stimularea comunicării și a parteneriatului în afaceri, pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a produselor și serviciilor pe noi piețe, creșterea numărului de firme expozante (sub pavilion național sau în mod individual) la manifestări internaționale, inclusiv la cele organizate în format virtual, precum și dezvoltarea și diversificarea instrumentelor de promovare a exporturilor românești.

Obiectivul schemei este de a promova la export produsele și serviciile de concepție/marcă proprie a operatorilor economici cu activitate în sectoarele industriei naționale. Misiunile economice sunt acțiuni organizate în scopul explorării, consolidării, valorificării și dezvoltării oportunităților de afaceri pe piețe externe și se referă la prezentări de produse, miniexpoziții, reuniuni de afaceri, seminare economice și zile economice. Programul misiunilor economice în străinătate se elaborează anual de ARICE în scopul asigurării promovării și diversificării geografice a exportului.

Schema se aplică ajutoarelor acordate operatorilor economici din toate sectoarele, cu excepția: a) ajutoarelor acordate operatorilor economici care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse pescărești și de acvacultură; b) ajutoarelor acordate operatorilor economici care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor pescărești și de acvacultură, în cazul în care cuantumul ajutoarelor este stabilit pe baza prețului sau a cantității de produse achiziționate sau introduse pe piață; c) ajutoarelor acordate operatorilor economici care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; d) ajutoarelor acordate operatorilor economici care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității de produse de acest tip achiziționate de la producători primari ori introduse pe piață de întreprinderile respective; atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari; e) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; f) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a bunurilor și serviciilor naționale față de bunurile și serviciile importate.

Ajutoarele acordate în cadrul acestei scheme constau în acordarea de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru acoperirea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile: a) 50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea și asigurarea medicală pentru câte un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituțiile publice; b) 100% din cheltuielile privind transportul în interiorul țării de destinație, pentru persoanele care participă la acțiunile respective, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează și coordonează acțiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea federației, patronatului de ramură sau asociației profesionale care contribuie la realizarea acțiunii respective, cheltuielile pentru închirierea spațiilor aferente întâlnirilor de afaceri și a dotărilor necesare desfășurării acestora, cum sunt TV, video, retroproiector, computer și altele asemenea, cheltuielile de reprezentare și protocol, cheltuielile pentru elaborarea, transportul și asigurarea materialelor de promovare și de prezentare, cum sunt cataloage, pliante, ecusoane și altele asemenea, cheltuielile pentru transportul și asigurarea mostrelor, cheltuielile pentru formalitățile vamale aferente materialelor de promovare și de prezentare, precum și mostrelor, cheltuielile pentru mediatizarea acțiunii pe plan local, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a misiunii economice, precum și alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea acțiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Schema se aplică de la data intrării în vigoare până la 31 decembrie 2027. Valoarea totală a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 70.000 mii lei (2024 – 10.000 mii lei, 2025 – 10.000 mii lei, 2026 – 20.000 mii lei, 2027 – 30.000 mii lei). Pentru conversia în euro a valorii ajutorului se va utiliza cursul de schimb al Băncii Naționale a României valabil la data acordării ajutorului.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.