ANAF a modificat o serie de acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA

ANAF a modificat o serie de acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA

Telex » Știri 30 martie, 14:36  

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a modificat, prin OPANAF nr. 347/2023 publicat în Monitorul Oficial nr. 264 din 30 martie 2023, o serie de prevederi privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA. Reprezentanții ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit prevederilor Legii nr.265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, entitățile supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului solicită odată cu depunerea cererii de înregistrare în registrul comerțului și înregistrarea fiscală. Ca urmare, prin Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al ministrului Justiției nr. 2509/5672/C/2022 a fost aprobat modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularului „Cerere de înregistrare fiscală”, ca anexă la formularul „Cerere de înregistrare în registrul comerțului”, pentru a asigura posibilitatea entităților supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului să solicite odată cu înmatricularea/înregistrarea în registrul comerțului și înregistrarea fiscală în evidența organului fiscal.

Anterior acestor dispoziții legale, societățile care solicitau, încă de la înmatricularea în registrul comerțului, și înregistrarea în scopuri de TVA, în temeiul dispozițiilor art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, utilizau formularul (098) „Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art.316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal”, care se depunea la organul fiscal competent în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare.

În vederea simplificării procesului declarativ, prin reducerea numărului de formulare necesar a fi depuse de către contribuabili pentru înregistrarea în scopuri de TVA, rubricile din formularul 098 privind înregistrarea în scopuri de TVA au fost inserate în formularul „Cerere de înregistrare fiscală” aprobat prin Ordinul comun al președintelui ANAF (nr. 2.509/2022) și al ministrului Justiției (nr. 5.672/C/2022). În aceste condiții, persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA încă de la înmatricularea în registrul comerțului vor completa rubricile corespunzătoare chiar în Cererea de înregistrare fiscală, care constituie anexă la cererea de înregistrare în registrul comerțului.

În acest context, a fost necesară abrogarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (098) „Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, care sunt aprobate prin anexa nr. 4 la OPANAF nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, s-a impus și reformularea prevederilor Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobată prin OPANAF nr. 239/2021, potrivit cărora formularul (098) „Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal” se depune la organul fiscal competent în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare în registrul comerțului.

De asemenea, prin noul act normativ a fost reglementată și situația în care o persoană impozabilă pentru care se aplică procedura de înregistrare în scopuri de TVA, din oficiu, îndeplinește una din situațiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Astfel, pentru aplicarea unui tratament fiscal unitar persoanelor impozabile, indiferent dacă acestea solicită înregistrarea în scopuri de TVA sau sunt supuse procedurii de înregistrare din oficiu în scopuri de TVA, se va aplica, în mod corespunzător, procedura prevăzută de OPANAF nr. 239/2021. În acest sens, s-a stabilit ca, și în situația aplicării procedurii de înregistrare, din oficiu, în scopuri de TVA, organul fiscal să efectueze, concomitent, atât înregistrarea în scopuri de TVA, cât și anularea înregistrării în scopuri de TVA a contribuabilului, dacă acesta se află în una dintre situațiile de anulare a înregistrării prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) sau c) din Codul fiscal (inactivitate sau cazier fiscal).

ANAF menționează că aplicarea unui tratament unitar este impusă și de efectele produse de anularea înregistrării în scopuri de TVA. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 11 din Codul fiscal, potrivit cărora persoanele impozabile cărora li s-a anulat, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA nu beneficiază, în perioada respectivă, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor efectuate, dar sunt supuse obligației de plată a TVA colectate, aferentă operațiunilor taxabile desfășurate în perioada respectivă. Aceste dispoziții sunt aplicabile indiferent dacă persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA la cerere sau din oficiu, la constatarea organului fiscal.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.