ANAF a publicat cele mai frecvente întrebări și răspunsuri privind sistemul electronic integrat RO e-Transport

ANAF a publicat cele mai frecvente întrebări și răspunsuri privind sistemul electronic integrat RO e-Transport

Numărul 27-28, 13-26 iul. 2022  »  Direct de la sursă

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, la secțiunea Asistență contribuabili, un text informativ care cuprinde cele mai frecvente întrebări și răspunsurile aferente referitoare la sistemul electronic integrat RO e-Transport.

Reamintim că, prin OUG nr. 41/2022 a fost instituit Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport. Sistemul monitorizează în timp real deplasarea bunurilor cu risc fiscal ridicat pe teritoriul României, astfel: transportul bunurilor achiziționate și livrate intracomunitar, transportul bunurilor care fac obiectul operațiunilor vamale, transportul bunurilor între două locații situate pe teritoriul național. Sistemul RO e-Transport include module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri, care vor genera coduri unice de înregistrare pentru fiecare transport, elemente de interconectare cu camere de luat vederi și alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier și componente software pentru analiza integrată a datelor. Sistemul va utiliza date și informații deținute la nivelul instituțiilor sau autorităților publice cu atribuții în domeniul transportului rutier și va fi interconectat cu celelalte sisteme informatice existente la nivelul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Autorității Vamale Române. Astfel, a devenit obligatorie declararea anticipată a datelor aferente transporturilor intracomunitare, în funcție de tipul operațiunii, beneficiarului sau, după caz, furnizorului din România. Ele vor fi valabile o perioadă prestabilită de la data începerii transportului, iar sistemul va permite modificarea datelor declarate până la intrarea pe teritoriul național sau până la punerea în mișcare a vehiculului transportor. Prin excepție, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat descărcate temporar pe teritoriul României, obligația declarării revine depozitarului. De asemenea, prin Ordinul comun nr. 1.190/4.625/2022 al președintelui ANAF și al președintelui Autorității Vamale Române a fost stabilită Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport.

Textul informativ publicat pe site-ul ANAF cuprinde 35 de întrebări frecvente (însoțite de răspunsurile corespunzătoare) privind noile reglementări în acest domeniu. Astfel, cei interesați pot găsi răspunsuri la următoarele întrebări:

♦ Cum poate raporta în E-transport „furnizorul” în cazul unei livrări intracomunitare cu condiție de transport ExWorks? De exemplu: A vinde produsele lui B și B se ocupă de transportul acestora din România în celălalt stat membru. Cine declară în E-transport? A(furnizorul) sau B(cumpărătorul care are relația de transport)? Și dacă A declară, de unde are el informațiile despre transport?

♦ Cum poate raporta în E-transport „beneficiarul” în cazul unei achiziții intracomunitare cu condiție de transport DDP? De exemplu: A vinde produsele lui B și A se ocupă de transportul acestora din alt stat membru în România. Cine declară în Etransport? A (furnizorul care are relația de transport) sau B (cumpărătorul)? Și dacă B declară, de unde are el informațiile despre transport?

♦ În situația în care o societate contractează transportatorul A care subcontractează serviciile la transportatorul B, ce se va declara în câmpurile Cod Transportator/Denumire Transportator? Datele Transportatorului A, cu care a contractat cel ce trebuie să declare transportul sau datele transportatorului B care efectueaza efectiv transportul?

♦ O companie care comercializează cadouri – de tipul: cadouri Crăciun în care sunt incluse și produse cu risc (băuturi alcoolice) și produse fără risc (ciocolată, etc.) – se consideră că trebuie să raporteze transportul acestora în RO e-Transport? Dacă da, ce greutate netă și brută se va declara în platformă? Doar cea de la produsele cu risc din cadou sau și de la cele fără risc?

♦ Transportatorul înregistrat în sistem poate fi casa de expediții în cazul în care angajează transportul în numele expeditorului?

♦ Dacă o societate de transport (case de expediții) deține vehicule rutiere de transport cu o masă maximă autorizată peste 3,5 t și emite facturi către persoane juridice pentru prestările de servicii trebuie sa se înscrie în e-Transport?

♦ Cine, când și cum solicită generarea UIT-ului pentru achizițiile intracomunitare, ținând cont de faptul că logisticienii externi nu avizează clientul român în momentul intrării pe teritoriul României, dar UIT-ul trebuie obținut la intrarea în țară?

♦ De clarificat dacă transporturile de bunuri între depozitele unei companii sau între depozitele și magazinele aceleiași societăți pe bază de aviz se raportează în e-Transport. În cazul în care există această obligație, în care din situațiile de la art. 8 OUG nr.41/2022 s-ar încadra această raportare?

♦ UIT trebuie înscris pe aviz de însoțire/factură?

♦ Transportatorul înregistrat în sistem poate fi casa de expediții în cazul în care angajează transportul în numele expeditorului? De clarificat și situația în care transportatorul cu care furnizorul are contract (vendorul) are subcontractori cu care vor livra marfa. Sistemele interne nu conțin date legate de subcontractori ci doar datele titularului contractului. Este posibil ca în codul unic UIT să se regăsească denumirea titularului contractului și nu a subcontractorilor acestuia?

♦ Cum este abordată situația când un transport este organizat printr-o rețea de transport care presupune transbordări în depozite de cross-dock și încărcări pe mașini multiple?

♦ O societate care prestează servicii de transport intern și internațional de produse cu risc fiscal ridicat are obligație de declarare Ro e-Transport? Marfa nu este proprietatea firmei de transport, aceasta doar prestează serviciul de transport.

♦ O societate comercială care prestează servicii de manoperă (lohn) trebuie să se înregistreze în sistemul RO e-Transport pentru transporturile cu camioane din UE/NON UE de materii prime și auxiliare necesare confecționării produselor? Dar în cazul livrărilor interne sau UE/NON UE cu camioanele a produselor confecționate? Care este procedura de înregistrare în RO e-Transport și de obținere a codului UIT în situațiile menționate?

♦ În cazul transporturilor care nu sunt aferente unei Livrari intracomunitare, astfel cum este ea definită de legislația de TVA, cum se va proceda? Exemplu: transportul produselor finite (ce pot fi îmbracăminte, încălțăminte) pentru operațiunile de lohn, din România (stat membru de procesare) în alt stat membru al contractorului reprezintă un NON-TRANSFER din perspectiva legislației de TVA, nu o livrare intracomunitară. Va trebui acest transport raportat în aplicația RO e-Transport? Și dacă da, pe ce tip de operațiune?

♦ Dacă o societate deține basculante cu masa maximă autorizată de 7,5 tone și le închiriază la o societate comercială care face lucrări de construcții (evacuări deșeuri, pământ, cară asfalt etc.) trebuie să se înscrie în RO e-Transport?

♦ Sistemul RO e-Transport vizează și relațiile B2C, B2G?

♦ Începând cu ce dată operatorii în relația B2B și B2G au obligația emiterii în sistemul Ro e-Transport?

O societate comercializează echipamente de lucru pentru protecția muncii (produse cu risc fiscal ridicat – îmbrăcăminte, încălțăminte). O parte dintre produsele comercializate sunt achiziționate intracomunitar. Transportul pentru aceste produse este asigurat de furnizor. Este necesar să utilizăm noi ca beneficiar (destinatar) sistemul RO e-Transport?

♦ Pentru livrările intracomunitare transportul se efectuează printr-un curier cu care o societate are contract, iar pentru fiecare livrare de acest gen se întocmește AWB (nu CMR). Este necesar ca societatea, în calitate de furnizor (expeditor), să utilizeze sistemul RO e-Transport?

♦ Pentru livrările în interiorul țării este necesar să înregistrăm transporturile în sistemul RO e-Transport?

♦ În situația în care furnizorul nu pune la dispoziția transportatorului codul UIT aferent bunurilor transportate, pentru înscrierea pe CMR până la punerea efectivă în mișcare a vehiculului și pentru a-l prezenta la solicitarea organului de control, atunci transportatorul este supus sancțiunilor prevăzute de OUG nr.41/2022 sau răspunderea revine integral furnizorului?

♦ Ce documente/date se introduc atunci când se solicită codul UIT?

♦ O societate realizează achiziție intracomunitară de bunuri prin coletărie. Unele bunuri sunt cu risc fiscal ridicat. Societatea nu deține mijloc de transport și nici informații cu privire la data ridicării coletului. Întrebare: Societatea are obligația să declare în Sistemul RO e-Transport această achiziție intracomunitară?

♦ În sistemul RO e-Transport este obligatorie declararea datelor referitoare la transportul național al bunurilor cu risc fiscal ridicat între doua locații aparținând aceleiași societăți (de exemplu, transportul de ape minerale efectuat de la depozitul la magazinul aceleiași societăți) indiferent că este efectuat de societate cu vehiculele proprii sau efectuat de un operator de transport? Obligația declarării în sistemul RO e-Transport se face doar pentru bunurile cu risc fiscal ridicat transportate cu categoria de vehicule rutiere prevăzute prin ordinul ANAF/AVR sau indiferent de mijlocul de transport rutier utilizat?

♦ Este obligatorie obținerea codului UIT pentru transportul bunurilor cu risc între două puncte de lucru ale aceluiași operator economic, situate pe teritoriul României?

♦ Cum se calculează „contravaloarea bunurilor transportate”?

♦ Pentru transporturi provenind din UE care ajung în depozitele unei societăți, produsele sunt sortate pe destinații și transmise spre acestea (sau posibil cu o altă oprire la un alt depozit, iar ulterior marfa este împărțită pe localitățile din județele arondate respectivelor depozite) împreună cu alte mărfuri (unele supuse declarării, altele nu), raportat la prevederile art. 8 din OUG nr.41/2022, cine are obligația declarării în Sistemul RO e-Transport acestei livrări, având în vedere că sunt cel puțin 3 camioane implicate în această rută.

♦ În situația în care marfa se colectează de o societate din România în Bulgaria, se depozitează în România, după care este transmisă tot prin camionul societății române în Austria (expeditorul este în Bulgaria, destinatarul este în Austria), cum se va emite UIT în această situație și cine are obligația declarării în sistemul RO e-Transport?

♦ Pentru transportul în grupaj (atât mărfuri cu risc fiscal ridicat cât și mărfuri care nu fac parte din această categorie), raportat la prevederile art. 12 din OUG nr. 41/2022, ar trebui să declarăm absolut toate mărfurile pe care le transportăm?

♦ În situația în care expeditorul a declarat marfa, aceasta a ajuns în depozitul unei societăți de transbordare, iar în momentul în care aceasta va fi încarcată spre distribuție, societatea are obligația de a introduce alte date, ceea ce contravine art. 11, paragraful 3. Cum se va aplica OUG nr. 41/2022 în aceasta situație?

♦ Care este valoarea mărfurilor la care se va raporta operatorul, acesta fiind doar un transportator?

♦ OUG nr. 41/2022 sancționează la nivelul utilizatorului (e.g. beneficiarul în cazul AIC, import) declararea în sistemul RO e-Transport a unor cantități diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri. De clarificat dacă în fapt sunt sancționate diferențele identificate faptic la recepție de către beneficiar față de cantitățile confirmate de către expeditor. Cum ar putea fi mai curând raportate/declarate astfel de neconcordanțe care ar putea de altfel fi întâlnite în practică?

♦ În cazul unor exporturi care se vămuiesc în alt stat membru se va declara ceva în Ro e-Transport? Și cum? De exemplu: un furnizor de fructe din România transportă bunurile cu un transportator român, din Romania până în Franța unde se fac formalitățile vamale de export și apoi mai departe în UK. Ce se declară în acest caz în e-Transport?

♦ În cazul importurilor, locul de încărcare reprezintă țara de proveniență sau locul unde au fost efectuate formalitățile vamale?

♦ Pentru o societate care importa bunuri din categoriile cu risc fiscal ridicat și aceste bunuri sosesc cu vaporul într-un port din România unde sunt descărcate, pentru transportul rutier al bunurilor din port la sediul societății este nevoie de cod UIT?  Dacă societatea vinde bunurile direct din port unui alt partener și acesta se ocupă pe cont propriu de transportul rutier al bunurilor la sediul sau este nevoie de cod UIT? În acest caz cine declară transportul în sistemul e-Transport?

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.