ANAF: Proiectul Procedurii privind stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile (procedura de dare în plată), în consultare publică

ANAF: Proiectul Procedurii privind stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile (procedura de dare în plată), în consultare publică

Telex » Știri 17 iunie, 14:17  

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile și a unor formulare utilizate în aplicarea procedurii, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice.

ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că noul proiect de Ordin a fost promovat avându-se în vedere modificările aduse art. 263 alin.(5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prin adoptarea OG nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale, potrivit cărora:

”(5) Cererea debitorului privind stingerea creanțelor fiscale, potrivit alin. (1), se analizează de către o comisie constituită la nivelul organului fiscal competent. Componența comisiei se stabilește prin ordin al președintelui A.N.A.F. sau, după caz, prin hotărâre a autorității deliberative. În aceleași condiții se stabilește și documentația care însoțește cererea.”.           

Prin noul proiect de act normativ supus consultării publice, s-a avut în vedere aprobarea procedurii privind stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile (denumită dare în plată, n.r.), aprobarea unor formulare utilizate în aplicarea procedurii de dare în plată, precum și modificarea și completarea OPANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea OPANAF nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice, precum și abrogarea OPANAF nr. 51/2019 pentru stabilirea valorii de stingere a creanțelor fiscale prin operațiunea de dare în plată.

Procedura, prevăzută în Anexa nr. 1 la proiectul de act normativ, cuprinde dispoziții cu privire la: bunurile imobile care pot face obiectul cererii de dare în plată; valoarea de stingere a creanțelor fiscale prin darea în plată; informațiile care vor fi menționate în cererea privind darea în plată, precum și stabilirea documentelor care însoțesc cererea de dare în plată; componența și atribuțiile comisiei de dare în plată, precum și procedura de soluționare a cererilor de dare în plată; componența și atribuțiile secretariatului tehnic; competența privind monitorizarea emiterii hotărârilor de Guvern privind darea în administrare a bunurilor ce fac obiectul dării în plată; procedura pe care o adoptă organul fiscal în situația în care instituția publică solicitantă refuză expres semnarea procesului verbal de predare-primire  în custodie a bunurilor imobile intrate în proprietatea publică a statului și modul de soluționare a acestei situații.

Modelele de formulare care vor fi utilizate în procedura de dare în plată sunt următoarele:

a) Cerere privind stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile;
b) Acord privind stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile;
c) Certificat de atestare fiscală;
d) Certificat de atestare fiscală pentru contribuabilii care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
e) Cerere privind preluarea în administrare a bunurilor imobile ce fac obiectul procedurii de dare în plată;
f) Referat privind stingerea creanțelor fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile;
g) Decizie privind aprobarea cererii privind stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile;
h) Decizie privind respingerea cererii privind stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile;
i) Decizie privind modificarea deciziei privind aprobarea cererii privind stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile;
j) Decizie prin care se ia act de retragerea cererii debitorului privind stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile;
k) Decizie privind revocarea, în tot sau în parte, a deciziei privind aprobarea cererii privind stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile, după caz.

Totodată, prin proiect se propune modificarea OPANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea OPANAF nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice, cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea a două modele de formulare care vor fi utilizate în procedura de dare în plată, respectiv: Proces-verbal privind modificarea procesului – verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile, Anexa nr. 70; Proces-verbal privind desființarea procesului – verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile,  Anexa nr. 71.

Având în vedere ca potrivit art. 263 alin. (9) din Codul de procedură fiscală, până la intrarea în vigoare a actului prin care s-a dispus darea în administrare, imobilul se află în custodia instituției care a solicitat preluarea în administrare, se constată că procesul-verbal de predare-primire în custodie/în administrare a bunurilor imobile intrate în proprietatea publică a statului, nu se mai impune a fi întocmit, întrucât custodia acestui bun se preia prin efectul legii, respectiv a acestor prevederi. Astfel, modelul formularului acestui proces-verbal prevăzut în Anexa nr. 68 la OPANAF nr. 63/2017 urmează să se elimine.

De asemenea, pentru corelare cu precizările menționate anterior, a fost modificat modelul formularului Proces – verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile prevăzut în Anexa 69 la OPANAF nr. 63/2017, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, prin acesta au fost incluse precizări cu privire la sancționarea instituției publice solicitante, în situația în care aceasta nu efectuează demersuri în vederea inițierii hotărârii Guvernului de preluare în administrare a bunului solicitat.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.