ANAF propune majorarea perioadelor de grație de care beneficiază contribuabilii/ plătitorii la transmiterea fișierului standard de control fiscal (SAF-T)

ANAF propune majorarea perioadelor de grație de care beneficiază contribuabilii/ plătitorii la transmiterea fișierului standard de control fiscal (SAF-T)

Telex » Știri 1 august 2022  

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5 la OPANAF nr. 1783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal. Modificările vizează, în esență, termenele de transmitere de către contribuabili/plătitori a fișierului standard de control fiscal (SAF-T), respectiv perioadele de grație de care beneficiază contribuabilii/plătitorii.

Inițiatorii proiectului menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că OPANAF nr. 1783/2021 (care include cinci anexe) reglementează următoarele aspecte: • definirea Fișierului Standard de Control Fiscal (SAF-T), care reprezintă un standard internațional conceput de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, ce vizează schimbul electronic de date contabile între contribuabil și agențiile naționale de administrare fiscală. La baza implementării SAF-T în România a stat versiunea OCDE SAT-T 2.0, care reprezintă versiunea actualizată la data emiterii ordinului; • implementarea Fișierului standard de control fiscal (SAF-T), care presupune obligația contribuabilului de a furniza organului fiscal central o declarație cuprinzând informații din evidența fiscală și contabilă, prin intermediul unei Declarații informative privind fișierul standard de control fiscal (Declarația informativă D406); • modalitatea de transmitere a Declarației informative D406; • stabilirea, în funcție de categoria de contribuabili, a termenelor de depunere a primei declarații informative D406; • stabilirea unor perioade de grație de care pot beneficia contribuabilii/plătitorii; • stabilirea activităților privind pregătirea și depunerea Declarației informative D406.

De asemenea, reprezentanții ANAF precizează că, ulterior publicării OPANAF nr. 1783/2021, anumite categorii de contribuabili, respectiv persoanele juridice care utilizează informații clasificate sau dețin documente ale căror specificații tehnice sunt clasificate potrivit legii, sau derulează contracte clasificate care impun, potrivit prevederilor legale, măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului, au solicitat eliminarea de la obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T), invocând drept temeiuri legale: Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate; HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România; HG nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu; HG nr. 847/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Finanțelor și de instituțiile aflate în subordinea acestuia și termenele de clasificare aferente; HG nr. 721/2022 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Finanțelor și de instituțiile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia și termenele de clasificare aferente.

Având în vedere solicitările acestor categorii de contribuabili, în situația în care prin depunerea declarației D406 (SAF-T) s-ar furniza astfel de informații, prin noul proiect de ordin elaborat de ANAF se propune eliminarea acestor categorii de contribuabili de la obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T).

Totodată, avându-se în vedere noutatea și complexitatea acestui tip de declarație (Declarația D460), respectiv eventualele impedimente de natură tehnică care pot să intervină în generarea acestei declarații, ținând cont inclusiv de faptul că contribuabilii utilizează softuri specifice de contabilitate, care au capabilități diferite și care pot fi adaptate mai simplu sau mai complicat la noua cerință, precum și planuri de conturi diferite, reglementate de diverse instituții (BNR, ASE), se propune majorarea perioadei de grație, deja acordată, cu 6 luni, astfel:

12 luni pentru prima raportare, respectiv 11 luni pentru a doua raportare, 10 luni pentru a treia raportare, 9 luni pentru a patra raportare, 8 luni pentru a cincea raportare, 7 luni pentru a șasea raportare, 6 luni pentru a șaptea raportare, 5 luni pentru a opta raportare, 4 luni pentru a noua raportare, 3 luni pentru a zecea raportare, 2 luni pentru a unsprezecea raportare, pentru contribuabilii care au obligația de transmitere lunară a fișierului SAF-T;

9 luni pentru prima raportare, respectiv 6 luni pentru a doua raportare și 3 luni pentru a treia raportare, pentru contribuabilii care au obligația de transmitere trimestrială a fișierului SAF-T.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.