ANAF propune noi reglementări privind categoriile de contribuabili/plătitori exceptate de la transmiterea fișierului standard de control fiscal (SAF-T)

ANAF propune noi reglementări privind categoriile de contribuabili/plătitori exceptate de la transmiterea fișierului standard de control fiscal (SAF-T)

Numărul 29-30, 27 iul.-9 aug. 2022  »  Curier legislativ

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 5 la OPANAF nr. 1783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmit fișierul standard de control fiscal. Modificările vizează, în esență, categoriile de contribuabili/plătitori obligate să transmită fișierul standard de control fiscal, precum și categoriile de contribuabili/plătitori exceptate de la transmiterea fișierului standard de control fiscal.

Inițiatorii proiectului menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că OPANAF nr. 1783/2021 (care include cinci anexe) reglementează următoarele aspecte: • definirea Fișierului Standard de Control Fiscal (SAF-T), care reprezintă un standard internațional conceput de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, ce vizează schimbul electronic de date contabile între contribuabil și agențiile naționale de administrare fiscală. La baza implementării SAF-T în România a stat versiunea OCDE SAT-T 2.0, care reprezintă versiunea actualizată la data emiterii ordinului; • implementarea Fișierului standard de control fiscal (SAF-T), care presupune obligația contribuabilului de a furniza organului fiscal central o declarație cuprinzând informații din evidența fiscală și contabilă, prin intermediul unei Declarații informative privind fișierul standard de control fiscal (Declarația informativă D406); • modalitatea de transmitere a Declarației informative D406; • stabilirea, în funcție de categoria de contribuabili, a termenelor de depunere a primei declarații informative D406; • stabilirea unor perioade de grație de care pot beneficia contribuabilii/plătitorii; • stabilirea activităților privind pregătirea și depunerea Declarației informative D406.

De asemenea, reprezentanții ANAF precizează că, ulterior publicării OPANAF nr. 1783/2021, anumite categorii de contribuabili, respectiv persoanele juridice care utilizează informații clasificate sau dețin documente ale căror specificații tehnice sunt clasificate potrivit legii, sau derulează contracte clasificate care impun, potrivit prevederilor legale, măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului, au solicitat eliminarea de la obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T), invocând, drept temeiuri legale: Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate; HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România; HG nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu; HG nr. 847/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Finanțelor și de instituțiile aflate în subordinea acestuia și termenele de clasificare aferente; HG nr. 721/2022 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Finanțelor și de instituțiile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia și termenele de clasificare aferente.

Potrivit proiectului publicat pe site-ul ANAF, următoarele categorii de contribuabili au obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Declarației informative D406: regiile autonome; institutele naționale de cercetare-dezvoltare; societățile pe acțiuni (SA); societățile în comandită pe acțiuni (SCA); societățile în comandită simplă (SCS); societățile în nume colectiv (SNC); societățile cu răspundere limitată (SRL); societățile/companiile naționale; organizațiile cooperatiste meșteșugărești (OC1); organizațiile cooperatiste de consum (OC2); organizațiile cooperatiste de credit (OC3); unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate; persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România; persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România; asociațiile cu scop patrimonial; asociațiile/persoanele fără scop patrimonial; organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislația pieței de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și alte entități organizate pe baza Codului civil; societățile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistrați prin înregistrare directă, contribuabilii înregistrați prin reprezentant fiscal, sediile fixe); alte persoane juridice care nu se regăsesc menționate în mod expres în categorii de contribuabili care nu au obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal.

Următoarele categorii de contribuabili nu au obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T): persoanele fizice autorizate (PFA); întreprinderile individuale (II); întreprinderile familiale (IF); persoanele fizice care desfășoară activități cu scop lucrativ (PFL); asociațiile familiale (ASF); societățile profesionale de avocați cu răspundere limitată (SPAR) și cabinetele individuale de avocat; societățile profesionale notariale și birourile individuale notariale; cabinetele medicale individuale (CMI); societățile profesionale practicieni în insolvență (SPI); întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL); instituțiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finanțare sau de categoria de contribuabili la care sunt încadrate; autoritățile administrative, indiferent de sursa lor de finanțare; persoanele juridice care utilizează informații clasificate sau dețin documente ale căror specificații tehnice sunt clasificate potrivit legii, sau derulează contracte clasificate care impun, potrivit prevederilor legale, măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului, în situația în care prin depunerea declarației D406 (SAF-T) ar furniza astfel de informații.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.