ANAF va modifica instrucțiunile de completare a formularelor 100 – „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” și 710 – „Declarație rectificativă”

ANAF va modifica instrucțiunile de completare a formularelor 100 – „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” și 710 – „Declarație rectificativă”

Numărul 50-51, 21 dec. 2022 - 10 ian. 2023  »  Curier legislativ

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin privind modificarea OPANAF nr.587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, proiect prin care se are în vedere modificarea instrucțiunilor de completare a formularelor 100 și 710. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, prin Legea nr.357/2022 a fost aprobată, cu modificări și completări, OUG nr.119/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei. Potrivit dispozițiilor art.15 alin.(1) din OUG nr.27/2022, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.357/2022, în categoria contribuabililor care datorează contribuția la Fondul de Tranziție Energetică au fost cuprinși și partenerii din contractele financiare de asigurare a riscurilor (contracte de hedging) ai producătorilor de energie electrică.

Prin Legea nr.357/2022 a fost completată OUG nr.27/2022 cu o anexă nouă, anexa 6.2, potrivit căreia producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice care tranzacționează cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro, vor reține prin stopaj la sursă și vor plăti contribuția la Fondul de Tranziție Energetică din veniturile obținute de entități rezident/nerezident, aferente produselor de acoperire a riscurilor de piață pe termen lung în conformitate cu art. 23 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 (hedging), cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, potrivit modificărilor aduse articolului 9 din anexa nr.6 la OUG nr.27/2022, cu modificările și completările ulterioare, și entitățile agregate pot depune declarații rectificative, fără calcul suplimentar de accesorii fiscale, la 15 zile după publicarea de către OPCOM a prețurilor finale aferente pieței de echilibrare pentru luna de decontare.

Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică a fost cuprinsă în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat prin OPANAF nr.1635/2022 și se declară lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează, prin completarea și depunerea formularului 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”.

În contextul reglementărilor menționate, ANAF a promovat acest nou proiect de Ordin care are în vedere modificarea instrucțiunilor de completare a formularelor 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” și 710 “Declarație rectificativă”, aprobate prin OPANAF nr. 587/2016.

Update: Ordinul nr. 59/2023 al președintelul ANAF privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 59 din 20 ianuarie 2023.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.