Au fost aprobate procedurile pentru implementarea decontului precompletat e-TVA

Au fost aprobate procedurile pentru implementarea decontului precompletat e-TVA

Telex » Știri 21 iunie, 21:08  

Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Finanțelor (MF), o OUG care vizează modul de implementare a decontului precompletat RO e-TVA și modul de guvernanță raportat la atribuțiile autorităților implicate în gestionarea acestuia. „Este o zi importantă pentru digitalizarea sistemului fiscal și pentru lupta noastră cu evaziunea fiscală, odată cu introducerea normelor pentru e-TVA și extinderea ariei de acoperire a e-Factura (act normativ adoptat tot astăzi – n.r.). Decontul precompletat va conține date și informații privind operațiunile economice declarate de către persoanele impozabile și transmise în sistemele informatice ale ANAF. Vorbim despre un instrument digital integrator al datelor și informațiilor conținute în aceste sisteme informatice care să contribuie la prevenirea completării eronate a decontului de TVA. Adoptarea unui astfel instrument a rezultat și din dialogul constant pe care l-am cu mediul de afaceri, care a solicitat explicitarea modului în care administrația fiscală utilizează datele aflate la dispoziție. Cât despre introducerea obligativității e-Factura în regim B2C, ne va ajuta tot în această privință, pentru a avea o imagine cât mai exactă în decontul precompletat RO e-TVA”, a explicat ministrul Marcel Boloș, citat într-un comunicat al Ministerului Finanțelor.

Sistemul RO e-TVA se implementează cu data de 1 august 2024 pentru operațiunile efectuate începând cu data de 1 iulie 2024 de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA și se transmite, pentru fiecare perioadă fiscală de raportare, prin intermediul SPV, până la data de 20 inclusiv a fiecărei luni următoare încheierii perioadei fiscale.

Potrivit reprezentanților MF, implementarea decontului precompletat și a modalității de valorificare a datelor și informațiilor din Sistemul informatic național RO e-TVA vizează: reducerea decalajului fiscal în domeniul TVA rezultat din estimările macroeconomice realizate la nivel național și implicit asigurarea încadrării în țintele asumate de România prin jaloanele Planului Național de Redresare și Reziliență; creșterea gradului de conformare voluntară care să conducă la asigurarea încasării sumelor din TVA la bugetul de stat general consolidat; reducerea impactului evaziunii fiscale rezultate din activitățile economice ilicite desfășurate de contribuabili, respectiv din modul de evidențiere și înregistrare a operațiunilor impozabile specifice TVA-ului; consolidarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Administrare Fiscală de colectare a impozitelor și taxelor prin implementarea unor proiecte de digitalizare.

Decontul precompletat RO e-TVA conține date și informații privind operațiunile economice declarate de către persoanele impozabile și transmise în sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală (RO e-Factura, RO e-Sigiliu, RO e-Transport, RO e-SAF-T, RO e-Case de marcat electronice, sistemul informatic integrat vamal).

După primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor verifica datele și informațiile precompletate în concordanță cu operațiunile impozabile realizate și starea de fapt fiscală. „Indiferent de primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoana impozabilă are obligația de a transmite decontul de taxă pe valoarea adăugată până la termenul prevăzut de lege”, precizează MF.

În situația în care, după depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată, sunt diferențe semnificative între valorile precompletate prin intermediul decontului precompletat RO e-TVA și valorile completate de către contribuabili, ANAF notifică persoana impozabilă prin SPV.

Potrivit MF, sunt considerate diferențe semnificative valorile care depășesc pragul de semnificație ce îndeplinește condițiile cumulative de minimum 20% în cotă procentuală și o valoare absolută de minimum 1.000 lei, rezultate din compararea valorilor înscrise în rândurile din decontul de taxă pe valoarea adăugată depus de persoana impozabilă, cu cele corespunzătoare rândurilor din decontul precompletat RO e-TVA.

După identificarea diferențelor semnificative, se va transmite formularul electronic de notificare „Diferențe operațiuni impozabile RO e-TVA” în Spațiul Privat Virtual, iar contribuabilul are obligația transmiterii formularului electronic denumit "Notă justificativă privind diferențe RO e-TVA prin mijloacele electronice, ca rezultat al verificărilor realizate asupra diferențelor comunicate".

Suplimentar, prin același act normativ se reglementează faptul că nefurnizarea sau furnizarea parțială a informațiilor solicitate prin Nota justificativă privind diferențe RO e-TVA reprezintă indicator de risc fiscal privind nivelul de declarare a taxei pe valoare adăugată. În funcție de nivelul riscului fiscal al persoanei impozabile, stabilit pe baza analizei de risc, aceasta poate face obiectul inspecției fiscale sau controlului antifraudă.

Decontul precompletat RO e-TVA nu constituie titlu de creanță în sensul Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și nu generează obligații fiscale în sarcina persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)



Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.