Au intrat în vigoare normele de referință ale UE privind platformele online

Au intrat în vigoare normele de referință ale UE privind platformele online

Telex » Știri 17 noiembrie 2022  

La 16 noiembrie a.c. a intrat în vigoare Regulamentul privind serviciile digitale, noul set de norme de referință ale UE pentru un mediu online mai sigur și mai responsabil, a anunțat Comisia Europeană (CE), într-un comunicat. „Regulamentul privind serviciile digitale se aplică tuturor serviciilor digitale prin care consumatorii sunt puși în legătură cu furnizorii de bunuri, servicii sau conținut online. Regulamentul creează noi obligații pentru platformele online menite să reducă eventualele prejudicii cauzate și să contracareze riscurile din mediul online și prevede garanții puternice de protecție a drepturilor utilizatorilor online și un cadru nou și unic de transparență și responsabilitate pentru platformele digitale. Concepute ca un set unic și uniform de norme pentru UE, aceste norme vor oferi utilizatorilor noi mijloace de protecție, iar companiilor - securitate juridică la nivelul întregii piețe unice. Regulamentul privind serviciile digitale este primul astfel de set de instrumente normative creat la nivel mondial și stabilește o referință pe plan internațional pentru o abordare normativă cu privire la intermediarii online”, se menționează în comunicat.

Noi responsabilități pentru serviciile digitale

Regulamentul privind serviciile digitale introduce un nou set de norme cuprinzătoare privind serviciile intermediare online, referitoare la modul în care acestea trebuie să își conceapă serviciile și procedurile. Normele prevăd noi responsabilități menite să limiteze răspândirea de conținut ilegal și de produse ilegale online, să asigure o protecție sporită a minorilor și să ofere o mai mare libertate de alegere și informații mai bune utilizatorilor. Obligațiile care le revin diferiților actori online corespund rolului, dimensiunii și impactului acestora în ecosistemul online.

Toți intermediarii online vor trebui să respecte noile obligații cuprinzătoare în materie de transparență prevăzute, de exemplu noul mecanism de semnalare a conținutului ilegal, astfel încât să existe un grad sporit de responsabilitate și supraveghere. Pentru platformele cu mai mult de 45 de milioane de utilizatori se prevede un regim special: pentru aceste platforme online foarte mari sau motoare de căutare online foarte mari, sunt prevăzute obligații suplimentare, care includ efectuarea de evaluări anuale ample cu privire la riscurile de a cauza prejudicii online prin serviciile lor, de exemplu cele legate de expunerea la bunuri ilegale sau la conținut ilegal sau de diseminarea dezinformării. Conform Regulamentului privind serviciile digitale, vor trebui adoptate măsuri corespunzătoare de atenuare a riscurilor, iar platformele și motoarele respective vor trebui să facă obiectul unui audit independent al serviciilor furnizate și să adopte măsuri de atenuare.

Platformele mai mici și întreprinderile nou-înființate vor fi supuse unui set restrâns de obligații, li se vor aplica unele derogări de la anumite norme și, aspectul cel mai important, vor beneficia de o claritate și securitate juridică sporită de a-și desfășura activitatea oriunde pe piața internă a UE. 

Garanții sporite în materie de protecție a drepturilor fundamentale online

Noile norme protejează și drepturile fundamentale ale utilizatorilor din UE în mediul online. Noile garanții de protecție a libertății de exprimare vor limita deciziile arbitrare de moderare a conținutului luate de platforme și vor oferi utilizatorilor noi modalități de a lua măsuri în cunoștință de cauză împotriva platformei atunci când este moderat conținutul lor: de exemplu, utilizatorii platformelor online vor avea acum la dispoziție diferite posibilități de a contesta deciziile de moderare a conținutului, inclusiv în situațiile în care aceste decizii se bazează pe condițiile generale de utilizare ale platformelor. Utilizatorii pot adresa direct plângeri platformelor, pot alege un organism extrajudiciar de soluționare a litigiilor sau pot introduce căi de atac în instanță.

Noile norme prevăd, de asemenea, obligația platformelor de a redacta condițiile generale de utilizare într-o manieră clară și concisă și de a respecta drepturile fundamentale ale utilizatorilor.

Platformele online foarte mari și motoarele de căutare foarte mari vor trebui, în plus, să întreprindă o evaluare detaliată a riscurilor pentru drepturile fundamentale, inclusiv pentru libertatea de exprimare, protejarea datelor cu caracter personal, libertatea și pluralismul mass-mediei online și drepturile copiilor.

Noi competențe de supraveghere pentru CE 

Regulamentul privind serviciile digitale prevede un nivel fără precedent de supraveghere publică a platformelor online în întreaga Uniune, atât la nivel național, cât și la nivelul UE. Comisia are competența de a supraveghea în mod direct platformele online foarte mari și motoarele de căutare online foarte mari, adică cele care, luate fiecare în parte, sunt utilizate de peste 10% din populația UE, adică de aproximativ 45 de milioane de persoane. În plus, fiecare stat membru va trebui să desemneze un coordonator al serviciilor digitale, care va supraveghea atât alte entități care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului privind serviciile digitale, cât și platformele online foarte mari și motoarele de căutare online foarte mari, în vederea identificării eventualelor probleme care nu au caracter sistemic. Coordonatorii naționali și Comisia Europeană vor coopera prin intermediul unui Comitet european pentru servicii digitale. Va fi instituit un mecanism de cooperare la nivelul UE între autoritățile naționale de reglementare și Comisie.

CE înființează un Centru european pentru transparența algoritmilor (ECAT), menit să o sprijine în rolul său de supraveghere prin cunoștințele multidisciplinare proprii și din afară pe care le deține. Centrul va oferi sprijin în contextul evaluărilor privind măsura în care funcționarea sistemelor algoritmice respectă obligațiile de gestionare a riscurilor pe care Regulamentul privind serviciile digitale le stabilește pentru platformele online foarte mari și pentru motoarele de căutare foarte mari pentru a asigura un mediu online sigur, previzibil și de încredere.

În urma intrării în vigoare a Regulamentului privind serviciile digitale, platformele online vor avea la dispoziție 3 luni pentru a raporta numărul de utilizatori finali activi de pe site-urile lor web (adică până la 17 februarie 2023). CE invită, de asemenea, toate platformele online să îi notifice numerele publicate. Pe baza acestor numere ale utilizatorilor, Comisia va evalua dacă o platformă ar trebui desemnată drept platformă online foarte mare sau drept motor de căutare online foarte mare. În urma unei astfel de decizii de desemnare a Comisiei, entitatea în cauză va avea la dispoziție 4 luni pentru a se conforma obligațiilor care îi revin în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale, inclusiv pentru a efectua primul exercițiu anual de evaluare a riscurilor și a raporta Comisiei rezultatele acestuia. Statele membre ale UE vor trebui să confere coordonatorilor serviciilor digitale competențele necesare până la 17 februarie 2024, data generală de intrare în vigoare a Regulamentului privind serviciile digitale, dată la care regulamentul devine pe deplin aplicabil pentru toate entitățile care intră în domeniul său de aplicare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.