BNR: Noi prevederi privind efectuarea operațiunilor valutare

BNR: Noi prevederi privind efectuarea operațiunilor valutare

Numărul 31-32, 11-24 august 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar a fost modificat recent, printr-un act normativ emis de banca centrală și publicat în Monitorul Oficial nr. 711 din 7 august 2020. Regulamentul nr. 7/2020 al BNR aduce modificări și completări normelor BNR privind operațiunile valutare, pe care le vom prezenta în cele ce urmează. 

Principalele modificări:

1. Sunt menționate, fără a avea caracter limitativ, operațiunile între rezidenți care pot fi efectuate în mod liber, fie în moneda națională, fie în valută. Astfel de operațiuni sunt:

  • fluxuri financiare generate de acordarea de credite;
  • constituirea de depozite;
  • tranzacțiile cu titluri de valoare;
  • repartizarea de dividende. 

Rămân în continuare în vigoare reglementările BNR privind operațiunile care se pot efectua între rezidenți numai în moneda națională:

  • plățile, încasările, transferurile și orice alte asemenea operațiuni care decurg din vânzări de bunuri și prestări de servicii, indiferent de raportul juridic care le reglementează, cu excepția operațiunilor prevăzute în anexa nr. 2 Categorii de rezidenți care pot efectua operațiuni în valută, care se pot efectua și în valută;
  • plățile, încasările, transferurile și orice alte asemenea operațiuni între rezidenți care decurg din remunerarea muncii prestate, indiferent de raportul juridic care le reglementează. 

2. La capitolul II Regimul valutar, după secțiunea a IV-a Regimul aplicabil rezidenților, se introduce o nouă secțiune, secțiunea a V-a Piața valutară:

2.1 Piața valutară cuprinde următoarele segmente:

  1. piața valutară interbancară pe care se efectuează tranzacții valutare de către instituțiile de credit, precum și de Banca Națională a României, conform reglementărilor emise în acest sens de BNR;
  2. piața valutară a entităților autorizate să efectueze activități de schimb valutar. 

2.2 Entitățile prevăzute la lit. b) cuprind:

  1. entitățile autorizate să desfășoare activitate de schimb valutar pentru persoanele fizice, respectiv entitățile specializate organizate sub forma caselor de schimb valutar, și entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică și au în obiectul de activitate operațiuni de cumpărare de valute; și
  2. entitățile care desfășoară activitate de schimb valutar pe baza unor prevederi legale exprese și au stipulate activitățile de schimb valutar în actele constitutive care le reglementează înființarea și funcționarea.

Este interzisă desfășurarea activității de schimb valutar de către alte entități decât cele prevăzute la pct. 2.2 

3. Este redefinită activitatea de schimb valutar ca reprezentând activitatea desfășurată în calitate de cumpărător/vânzător de valute cotate și necotate contra monedei naționale la un curs de schimb stabilit între părți, care se realizează prin încasarea/plata contravalorii schimbului efectuat. 

4. Se modifică două categorii de rezidenți care pot efectua operațiuni în valută (literele g) și i) din cadrul Anexei nr. 2):

„g) persoanele fizice, juridice și alte entități, pentru operațiuni nemijlocite decurgând din contracte externe de prelucrare în regim «lohn», pe baza contractelor de colaborare încheiate între rezidenți și în măsura în care colaboratorii rezidenți sunt nominalizați, dacă este cazul, în autorizația de perfecționare activă; (...)

i) persoanele juridice, pentru plățile efectuate către furnizori și subfurnizori, aferente bunurilor și serviciilor care intră în componența produselor exportate, respectiv contribuie la realizarea serviciilor exportate. Nu se includ în această categorie bunurile cumpărate de la furnizori și subfurnizori rezidenți, destinate comercializării la export ca atare/direct, în aceeași formă în care au fost cumpărate, fără ca exportatorul să fi creat valoare adăugată respectivelor bunuri” (mențiune nou-introdusă prin Regulamentul BNR nr. 7/2020).

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.