CE: Consultare publică pentru revizuirea normelor privind ajutoarele de stat pentru transportul terestru și multimodal

CE: Consultare publică pentru revizuirea normelor privind ajutoarele de stat pentru transportul terestru și multimodal

Telex » Știri 19 iunie, 10:41  

Comisia Europeană (CE) a lansat o consultare publică prin care invită toate părțile interesate să trimită observații și sugestii cu privire propunerile sale de revizuire a normelor privind transportul terestru și multimodal. Este vorba despre propunerea sa de orientări care să înlocuiască Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor feroviare, pe de o parte, și despre propunerea unui nou regulament de exceptare pe categorii în sectorul transporturilor (Transport Block-Exemption Regulation – „TBER“), pe de altă parte.

Părțile interesate pot răspunde la consultarea publică până pe 20 septembrie 2024.

Potrivit unui comunicat al Executivului comunitar, Normele prevăzute în TBER vor fi complementare celor din noile Orientări privind transportul terestru și multimodal („Orientările privind TTM“), care vor înlocui Liniile directoare pentru sectorul feroviar. În Orientările privind TTM, Comisia stabilește condițiile în care va evalua acele măsuri de sprijin public pentru transport terestru durabil care au fost notificate și nu fac obiectul exceptării pe categorii. Împreună, cele două seturi de norme vor constitui un cadru de reglementare actualizat și cuprinzător pentru acordarea de ajutoare de stat pentru transportul terestru durabil.

♦ Orientările privind TTM

Liniile directoare pentru sectorul feroviar stabileau condițiile în care ajutoarele acordate întreprinderilor feroviare pot fi considerate compatibile cu piața internă și cu normele privind ajutoarele de stat, în temeiul articolului 93 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Modificările propuse vizează:

  • lărgirea sferei de aplicare a orientărilor, pentru a acoperi toate modurile de transport terestru care sunt mai puțin poluante decât transportul exclusiv rutier (ex. transportul feroviar, transportul pe căile navigabile interioare și transportul multimodal durabil). Orientările privind TTM ar urma să înlocuiască, așadar, Liniile directoare pentru sectorul feroviar;
  • consolidarea și raționalizarea practicii decizionale a Comisieiîn raport cu Liniile directoare pentru sectorul feroviar și cu articolul 93 din TFUE. Aceasta ar presupune, de exemplu, introducerea unor noi categorii de ajutoare pentru funcționare și investiții, cum ar fi ajutoarele pentru construirea de instalații multimodale, ajutoarele pentru realizarea de noi conexiuni comerciale și ajutoarele care constituie rambursare pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public în legătură cu serviciile de transport public de marfă;
  • norme mai flexibilepentru ajutoarele care contribuie în mod direct la tranziția verde și la tranziția digitală, inclusiv pentru ajutoarele destinate reducerii costurilor externe ale transporturilor și promovării interoperabilității (de exemplu, exploatarea mai ușoară și mai sigură a tuturor sistemelor feroviare naționale). Scopul final este de a stimula trecerea de la transportul exclusiv rutier la moduri mai durabile de transport;
  • introducerea de garanții pentru a sprijini intrarea noilor operatori pe piața transportului terestru durabil și dezvoltarea acestora, de exemplu prin facilitarea accesului lor la finanțare pentru achiziționarea de material rulant și de nave de navigație interioară.

♦ Regulamentul de exceptare pe categorii în sectorul transporturilor

Noul TBER va declara anumite categorii de ajutoare de stat compatibile cu piața internă și va scuti aceste categorii de obligația de a fi notificate în prealabil Comisiei și de a primi aprobarea acesteia – dacă îndeplinesc anumite condiții. Aceste categorii de ajutoare pentru moduri de transport mai durabile includ anumite tipuri de ajutoare în favoarea transportului feroviar, a transportului pe căile navigabile interioare și a transportului multimodal, în special ajutoarele care sprijină coordonarea transporturilor, care au un potențial limitat de denaturare a concurenței.

Această exceptare va fi o simplificare majoră, care va permite statelor membre să acorde rapid ajutoare atunci când sunt îndeplinite condițiile care limitează denaturarea concurenței pe piața unică. Drept rezultat, un procentaj ridicat de măsuri de ajutor de stat care trebuie notificate în prezent vor putea fi aplicate în viitor de către statele membre fără a fi necesară aprobarea prealabilă a Comisiei. Modificarea se încadrează în eforturile Comisiei de a se concentra asupra obținerii de rezultate mai bune și mai rapide, reducând în același timp sarcinile administrative nejustificate.

Pe lângă consultarea lansată în aceste zile, textul propunerii de TBER va fi discutat și în cadrul a două reuniuni dintre Comisie și statele membre. Propunerea de Orientări privind TTM va fi, de asemenea, discutată în cadrul unei reuniuni multilaterale cu statele membre. Astfel, se va asigura faptul că atât statele membre, cât și alte părți interesate vor avea suficiente posibilități de a formula observații cu privire la proiectele de propuneri ale Comisiei. Adoptarea orientărilor revizuite și a noului TBER este planificată pentru sfârșitul anului 2025.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.