CE oferă un nou ajutor pentru a stimula competitivitatea și reziliența IMM-urilor

CE oferă un nou ajutor pentru a stimula competitivitatea și reziliența IMM-urilor

Telex » Știri 14 septembrie 2023  

Comisia Europeană (CE) a prezentat o serie de inițiative menite să răspundă nevoilor întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa în contextul economic actual, a anunțat Executivul comunitar, într-un comunicat. „IMM-urile, care reprezintă 99 % din întreprinderile din Europa, sunt vectori esențiali ai dublei tranziții verzi și digitale a Europei, însă continuă să se confrunte cu imprevizibilitatea și volatilitatea provocate de numeroasele crize din ultimii ani”, se menționează în comunicat.

Comunicarea privind ajutorarea IMM-urilor propune noi măsuri care vor oferi ajutor pe termen scurt, vor stimula competitivitatea pe termen lung a IMM-urilor și vor consolida echitatea în mediul de afaceri la nivelul întregii piețe unice. Ca parte a acestor măsuri, CE a publicat, de asemenea, noi propuneri pentru un regulament privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale și pentru o directivă privind instituirea unui sistem fiscal pentru IMM-uri bazat pe sediul social. Alte inițiative vizează stimularea în continuare a accesului IMM-urilor la finanțare, îmbunătățirea mediului de afaceri și sprijinirea creșterii IMM-urilor și a transformării lor în întreprinderi cu capitalizare medie pentru a-și valorifica întregul potențial economic.

„În special, noul regulament privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale abordează întârzierea în efectuarea plăților, o practică inechitabilă care compromite fluxul de numerar al IMM-urilor și subminează competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare”, subliniază CE. Noile norme vor abroga Directiva din 2011 privind întârzierea în efectuarea plăților și o vor înlocui cu un regulament. Propunerea introduce un termen maxim de plată mai strict, de 30 de zile, elimină ambiguitățile și abordează lacunele juridice din directiva actuală. Textul propus garantează, de asemenea, plata automată a dobânzilor acumulate și a despăgubirilor și introduce noi măsuri de asigurare a respectării legislației și măsuri reparatorii pentru a proteja întreprinderile împotriva rău-platnicilor.

Sistemul fiscal pentru IMM-uri bazat pe sediul social le va oferi IMM-urilor care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier prin intermediul sediilor permanente opțiunea de a interacționa cu o singură administrație fiscală – cea a sediului social – în loc să fie nevoite să respecte mai multe sisteme fiscale. Această propunere va spori securitatea și echitatea în domeniul fiscal, va reduce costurile de asigurare a conformității și denaturările de pe piață care influențează deciziile întreprinderilor, reducând totodată la minimum riscul dublei impuneri, al supraimpozitării și al litigiilor fiscale. Scăderea preconizată a costurilor de asigurare a conformității ar trebui mai ales să stimuleze investițiile și extinderea la nivel transfrontalier în UE. IMM-urile care își desfășoară activitatea în state membre diferite vor putea să profite la maximum de libertatea de stabilire și de libera circulație a capitalurilor, fără a fi stânjenite de obstacole fiscale inutile.

În plus, Comunicarea Comisiei privind ajutorarea IMM-urilor propune mai multe măsuri fără caracter legislativ pentru a sprijini IMM-urile și a asigura valorificarea întregului lor potențial economic:

▪ îmbunătățirea actualului mediu de reglementare pentru IMM-uri prin valorificarea succesului primului an complet de aplicare a principiului numărului constant (economii nete de costuri în valoare de 7,3 miliarde euro), prin ameliorarea aplicării Testului IMM și prin luarea în considerare în mod consecvent a nevoilor IMM-urilor în cadrul viitoarei legislații a UE, de exemplu acordând IMM-urilor perioade mai lungi de tranziție. Comisia va numi un reprezentant al UE pentru IMM-uri pentru a oferi orientări și consiliere Comisiei cu privire la aspectele legate de IMM-uri și pentru a susține interesele IMM-urilor pe plan extern. Reprezentantul UE pentru IMM-uri va răspunde direct în fața președintei (și de asemenea, în ceea ce privește activitățile legate de IMM-uri sprijinite de serviciile sale, în fața comisarului pentru piața internă) și va participa la audierile Comitetului de control normativ cu direcțiile generale pe tema inițiativelor cu impact potențial ridicat asupra IMM-urilor. Comisia va promova, de asemenea, utilizarea spațiilor de testare în materie de reglementare pentru a încuraja experimentarea și inovarea la nivelul IMM-urilor;

▪ simplificarea procedurilor administrative și a cerințelor de raportare pentru IMM-uri prin lansarea sistemului tehnic „o singură dată” (parte a portalului digital unic) până la sfârșitul anului 2023, care va permite IMM-urilor să realizeze proceduri administrative în cadrul pieței unice fără a fi nevoite să prezinte din nou documentele. Comisia va simplifica și va digitaliza procedurile greoaie, cum ar fi declarațiile și certificatele pentru detașarea lucrătorilor (de exemplu, așa-numitul document A1 privind drepturile de securitate socială). În plus, CE se va baza pe măsurile inițiale luate înainte de vară în vederea reducerii cu 25 % a obligațiilor de raportare, anunțată în martie 2023, și va prezenta noi propuneri în săptămânile următoare, adoptând totodată măsuri de cartografiere sistematică a acestor obligații și de elaborare a unor planuri specifice de raționalizare pentru anii următori;

▪ stimularea investițiilor disponibile pentru IMM-uri, pe lângă cele peste 200 de miliarde euro disponibile pentru IMM-uri în cadrul diferitelor programe de finanțare ale UE care se derulează până în 2027. Valorificarea succesului ferestrei pentru IMM-uri a programului InvestEU prin încurajarea transferurilor efectuate de statele membre către compartimentele naționale din cadrul ferestrei respective și prin asigurarea faptului că o parte din garanția UE în valoare de 7,5 miliarde euro, propusă în cadrul unei noi ferestre dedicate platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP) a InvestEU, este disponibilă și pentru IMM-uri. O metodologie simplă și standardizată va sprijini IMM-urile în ceea ce privește raportarea pe teme legate de durabilitate, facilitând astfel accesul la finanțare durabilă;

▪ crearea de condiții care să permită dezvoltarea unei forțe de muncă calificate pentru IMM-uri, prin sprijinirea în continuare a acțiunilor de formare oferite de parteneriatele la scară largă pentru competențe în cadrul Pactului european privind competențele și a altor inițiative de sprijin care vizează corelarea competențelor cu nevoile IMM-urilor de pe piața europeană a forței de muncă;

▪ sprijinirea creșterii IMM-urilor prin revizuirea, până la sfârșitul anului 2023, a actualelor praguri de definire a IMM-urilor și elaborarea unei definiții armonizate, precum și prin adaptarea potențială a anumitor obligații pentru a le permite întreprinderilor mici cu capitalizare medie să își valorifice întregul potențial economic.

Cele 24 de milioane de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa reprezintă 99% din totalul întreprinderilor și două treimi din locurile de muncă din sectorul privat al UE. În ceea ce privește finanțarea, CE preconizează că va pune la dispoziția IMM-urilor peste 200 miliarde euro în cadrul diferitelor sale programe de finanțare care se derulează până în 2027. Aceasta include sume substanțiale din fondurile de coeziune ale UE (65 de miliarde euro) și din Mecanismul de redresare și reziliență al UE (45,2 miliarde euro), destinate măsurilor directe și indirecte de sprijinire a IMM-urilor, pentru a le ajuta să devină mai reziliente, mai durabile și mai digitale.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.