CECCAR, implicat în procesul de digitalizare a Sănătății

CECCAR, implicat în procesul de digitalizare a Sănătății

Numărul 29-30, 11-24 aug. 2021  »  Curier legislativ

Oana Nicorescu, membru în Consiliul superior al CECCAR, a participat joi, 12 august a.c., la masa rotundă cu tema Sănătatea angajaților. Concediile medicale – OUG nr. 74/2021. Întâlnirea, organizată de președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților, Oana Țoiu, a avut loc la Palatul Parlamentului, în sala de ședințe a Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială.

La discuții au participat ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Adrian Gheorghe, președintele Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie, Raluca Zoițanu, precum și reprezentanți ai Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, HR Club, Inspecției Muncii, Confederației Patronale Concordia, Coaliției pentru Dezvoltarea României – Comitetul de Sănătate.

Principalele subiecte discutate s-au axat pe demersurile întreprinse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru a diminua întârzierea rambursărilor plăților aferente concediilor medicale către angajatori și asupra noilor reglementări în ceea ce privește modul de acordare a concediilor medicale, intrate în vigoare la 1 august 2021.

Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), în 2020 soldul indemnizațiilor pentru concedii medicale restante la plată către angajatori a fost de 2,5 miliarde de lei, din care s-au plătit 2,1 miliarde lei. La sfârșitul lunii iunie 2021, soldul a ajuns la 2,8 miliarde lei, iar efectele pandemiei de COVID-19 s-au văzut și în sumele de restituit angajatorilor. CNAS va face toate eforturile pentru a reuși restituirea într-o perioadă mai scurtă.

Participanții au înaintat propuneri în ceea ce privește evitarea situațiilor de acordare nejustificată a certificatelor medicale și modul în care angajatorul poate verifica/contesta acordarea acestora. De asemenea, s-a discutat cu privire la decontarea indemnizațiilor de către casa de sănătate, diferența de abordare la nivelul caselor de sănătate județene, precum si despre intervalul diferit de restituire a indemnizațiilor la nivelul județelor.

Întâlnirea s-a concretizat și prin numeroase propuneri pentru îmbunătățirea modului de lucru și a abordării la nivelul CNAS a situațiilor legate de concediile medicale, cele mai importante fiind legate de digitalizarea, uniformizarea și fluidizarea fluxului de documente ce se depun de către angajatori. În acest sens, președintele CNAS, Adrian Gheorghe, a menționat că există un proiect prin care se va implementa un sistem digital integrat, termenul de finalizare fiind sfârșitul anului 2023. Totodată, s-a discutat referitor la modul în care angajatorul poate contesta/sesiza casa de sănătate asupra eliberării unor certificate medicale nejustificate.

Principalele modificări aduse de reglementările aplicabile începând cu data de 01.08.2021 sunt:

 • introducerea obligativității întocmirii planului de urmărire a bolii;
 • medicul de familie va putea acorda doar 4 zile de concediu medical; după evaluarea medicală mai poate acorda încă 3 zile de concediu medical;
 • în urma evaluării și a planului de urmărire a bolii, doar medicul specialist poate acorda certificate medicale în continuarea celor eliberate de medicul de familie;
 • indemnizațiile aferente certificatelor medicale eliberate pentru carantină, la revenirea dintr-o țară cu risc ridicat, vor fi suportate din FNUASS doar pentru 5 zile;
 • obligativitatea persoanelor care au mai multe locuri de muncă de a prezenta certificatul medical la fiecare loc de muncă în parte;
 • rămâne obligația prezentării adeverinței eliberate de către angajator, ce conține numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat angajatul în ultimele 12/24 de luni în cazul concediilor medicale pentru:
  • incapacitate temporară de muncă;
  • maternitate;
  • îngrijirea copilului bolnav;
  • risc maternal;
 • persoanele asigurate pot beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate fără prezentarea adeverinței în cazul:
  • urgențelor medico-chirurgicale;
  • bolilor infectocontagioase din grupa A;
  • bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor;
  • carantinei
 • pentru sumele respinse la plată de casele de asigurări de sănătate pentru care acestea au întocmit și transmis comunicările de respingere a plății și pentru care angajatorii nu au depus până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență o nouă cerere de restituire, însoțită de documentele care dovedesc remedierea cauzelor de respingere la plată înscrise în comunicare, termenul-limită de depunere este 31 decembrie 2021;
 • începând cu data de 1 ianuarie 2022, termenul de remediere a cauzelor de respingere și de depunere a cererilor de restituire, însoțite de documentele justificative, este de maximum 90 de zile de la data primirii comunicării.

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2021 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art.299 alin.(4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale poate fi consultat pe site-ul Senatului, împreună cu expunerea de motive.

(Copyright foto: Oana Țoiu - Facebook)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.