Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatului perioadei în cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial (II)

Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatului perioadei în cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial (II)

Numărul 9, 12-18 martie 2019  »  Expertiza și auditul afacerilor

CECCAR

REZUMAT
Obiectivele articolului de față sunt cunoașterea particularităților cheltuielilor, veniturilor și rezultatului perioadei aferente contabilității persoanelor juridice fără scop patrimonial, precum și a filierei principalelor înregistrări contabile privind cheltuielile, veniturile și rezultatul în cazul organizațiilor nonprofit, dar și prezentarea unor exemple practice privind aceste elemente bilanțiere. (vezi prima parte)

Termeni-cheie: cheltuieli, pierderi, venituri, câștiguri, rezultatul perioadei, activitate nonprofit, activitate economică, activitate cu destinație specială

Clasificare JEL: L31, M41, K34

4. Exemple practice privind contabilitatea veniturilor, cheltuielilor și rezultatului aferente activităților fără scop patrimonial conform OMFP nr. 3.103/2017

Exemplul 1

➜ Organizația nonprofit nu desfășoară activități economice și la sfârșitul anului N obține excedent

În cursul exercițiului N, o asociație sportivă de box care nu desfășoară activități economice prezintă următoarea situație:

Venituri:

 • cotizații membri – 20.000 lei;
 • contribuții membri – 30.000 lei;
 • sume provenite din redirecționarea de către persoane fizice a 2% din impozitul pe venit – 10.000 lei;
 • sponsorizări din partea unor persoane juridice – 15.000 lei.

Cheltuieli:

 • echipamente sportive date în consum – 3.000 lei;
 • cupe oferite ca premii – 5.000 lei;
 • premii acordate în bani – 2.000 lei.

La sfârșitul anului N, din excedentul obținut, 2.500 lei sunt repartizați la rezerve legale.

Excedentul rămas este repartizat astfel:

 • sursă de majorare a capitalului – 30%;
 • alte rezerve – 70%.

Ne propunem să contabilizăm operațiunile de mai sus.

a) Cotizațiile membrilor:
b) Contribuțiile membrilor:
c) Sumele provenite din redirecționarea de către persoane fizice a 2% din impozitul pe venit:
d) Sponsorizările din partea unor persoane juridice:
e) Cheltuielile cu echipamentele sportive date în consum:
f) Cupele oferite ca premii:
g) Premiile acordate în bani:
h) Închiderea conturilor de venituri:
i) Închiderea conturilor de cheltuieli:
Excedent N = 75.000 lei – 10.000 lei = 65.000 lei
j) Constituirea rezervelor legale:

k) La deschiderea exercițiului financiar N+1:

–  Închiderea conturilor 121 „Excedent/profit sau deficit/pierdere” și 129 „Repartizarea excedentului/profitului”:
–  Preluarea excedentului rămas după repartizarea în contul 117 „Rezultatul reportat” (65.000 lei – 2.500 lei):
l) Repartizarea excedentului rămas:
Sursă de majorare a capitalului = 62.500 lei x 30% = 18.750 lei
Alte rezerve = 62.500 lei x 70% = 43.750 lei

Exemplul 2

➜ Repartizarea cheltuielilor comune aferente activității nonprofit și celei economice

În cursul exercițiului N, o fundație care are ca obiect de activitate pregătirea profesională în domeniul managementului sanitar prezintă următoarea situație:

Venituri economice:

 • taxe de participare la cursuri – 20.000 lei.

Venituri aferente activității nonprofit:

 • contribuții membri – 200.000 lei;
 • sponsorizări din partea unor persoane juridice – 150.000 lei;
 • sume provenite din redirecționarea de către persoane fizice a 2% din impozitul pe venit – 50.000 lei.

Cheltuieli aferente activității economice:

 • chiria sălii de curs – 30.000 lei.

Cheltuieli comune aferente activității nonprofit și celei economice:

 • salarii – 20.000 lei;
 • amortizare clădire – 25.000 lei;
 • materiale consumabile – 15.000 lei;
 • remunerații lectori (pe bază de contracte de prestări servicii și facturi) – 5.000 lei.

Ne propunem să contabilizăm operațiunile de mai sus.

a) Taxele de participare la cursuri:
b) Contribuțiile membrilor:
c) Sponsorizările din partea unor persoane juridice:
d) Sumele provenite din redirecționarea de către persoane fizice a 2% din impozitul pe venit:
e) Chiria sălii de curs:
f) Salariile:
Și contribuția asiguratorie pentru muncă a angajatorului (20.000 lei x 2,25%):
g) Amortizarea clădirii:
h) Materialele consumabile:
i) Remunerațiile lectorilor:

j) Repartizarea cheltuielilor comune asupra activității economice:

Din punct de vedere contabil, pentru separarea celor două categorii de cheltuieli se utilizează contul 485 „Decontări între activitățile fără scop patrimonial și activitățile economice”.

Cu ajutorul acestuia se ține evidența raporturilor de decontare între activitățile fără scop patrimonial (exclusiv cele cu destinație specială) și activitățile economice, desfășurate în cadrul unității, privind cota de cheltuieli comune care se repartizează la finele lunii.

Contul 485 este de activ.

În debitul său se înregistrează la finele lunii cheltuielile repartizate asupra activităților economice (conturile din clasa 6, analitice distincte privind activitățile fără scop patrimonial).

În creditul său se înregistrează la finele lunii cheltuielile repartizate asupra activităților economice (conturile din clasa 6, analitice distincte privind activitățile economice).

La sfârșitul lunii, acesta nu prezintă sold.

Cheia de repartizare = Venituri economice/Total venituri
Venituri economice = 20.000 lei
Total venituri = 20.000 lei + 200.000 lei + 150.000 lei + 50.000 lei = 420.000 lei
Cheia de repartizare = 20.000 lei/420.000 lei x 100% = 4,77%
Total cheltuieli comune = 20.000 lei + 450 lei + 25.000 lei + 15.000 lei + 5.000 lei = 65.450 lei
Cheltuieli de repartizat asupra activității economice = 65.450 lei x 4,77% = 3.121,97 lei
Și:

k) Închiderea conturilor de venituri:

–  Din activitățile economice:
–  Din activitățile nonprofit:

l) Închiderea conturilor de cheltuieli:

–  Din activitățile economice:
–  Din activitățile nonprofit:
m) Rezultatul exercițiului N:
Din activități economice = 20.000 lei (venituri) – 33.121,97 lei (cheltuieli) = -13.121,97 lei (pierdere contabilă)
Din activități nonprofit = 400.000 lei (venituri) – 62.328,03 lei (cheltuieli) = 337.671,97 lei (excedent)

Exemplul 3

➜ Calculul impozitului pe profit pentru organizațiile nonprofit

O organizație nonprofit realizează următoarele venituri și cheltuieli în cursul anului:

Ne propunem să contabilizăm operațiunile de mai sus.

1. Stabilirea veniturilor neimpozabile:
Venituri neimpozabile = 85.800 lei + 31.700 lei + 19.400 lei = 136.900 lei
2. Determinarea părții neimpozabile din veniturile economice, prin parcurgerea următorilor pași:
a) Calculul echivalentului în lei a 15.000 euro:
Curs mediu de schimb = 4,5 lei/euro
15.000 euro x 4,5 lei/euro = 67.500 lei
b) Calculul cotei de 10% din veniturile neimpozabile:
136.900 lei x 10% = 13.690 lei
Astfel, în urma determinării celor două limite, suma care va fi considerată neimpozabilă este 13.690 lei (valoarea cea mai mică).
3. Stabilirea veniturilor neimpozabile (prin adunarea sumelor de la pct. 1 și 2):
Venituri neimpozabile = 136.900 lei + 13.690 lei = 150.590 lei
4. Determinarea veniturilor impozabile:
Venituri impozabile = 38.100 lei – 13.690 lei = 24.410 lei

5. Determinarea cheltuielilor corespunzătoare veniturilor impozabile (de la pct. 4):

Se poate folosi, de exemplu, o cheie de repartizare în funcție de totalul veniturilor neimpozabile în totalul veniturilor: 150.590 lei/175.000 lei = 0,86.

Cheltuieli de protocol = 9.400 lei, din care:

 • aferente veniturilor neimpozabile = 9.400 lei x 0,86 = 8.084 lei
 • aferente veniturilor impozabile = 9.400 lei – 8.084 lei = 1.316 lei

Cheltuieli cu salariile + Alte cheltuieli de exploatare = 52.800 lei + 20.800 lei = 73.600 lei, din care:

 • aferente veniturilor neimpozabile = 73.600 lei x 0,86 = 63.296 lei
 • aferente veniturilor impozabile = 73.600 lei – 63.296 lei = 10.304 lei
Total venituri impozabile = 24.410 lei
Total cheltuieli aferente veniturilor impozabile = 1.316 lei + 10.304 lei = 11.620 lei
–  Determinarea limitei în care cheltuielile de protocol sunt deductibile la calculul profitului impozabil:
Cheltuieli de protocol deductibile = (Rezultat contabil brut + Cheltuieli de protocol) x 2% = (24.410 lei– 11.620 lei + 1.316 lei) x 2% = 282 lei
Cheltuieli de protocol nedeductibile = 1.316 lei – 282 lei = 1.034 lei
6. Stabilirea rezultatului fiscal:
Rezultat fiscal = Venituri impozabile – Cheltuieli aferente veniturilor impozabile + Cheltuieli nedeductibile = 24.410 lei – 11.620 lei + 1.034 lei = 13.824 lei
7. Calculul impozitului pe profit:
Impozit pe profit = 13.824 lei x 16% = 2.212 lei

BIBLIOGRAFIE

 1. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 22/13.01.2016, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial nr. 984/12.12.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Acest articol este preluat din lucrarea Contabilitatea altor tipuri de entități, autori Adriana Florina Popa (coordonator), Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Liviu-Marian Matac, Ileana Nișulescu-Ashrafzadeh, Aurelia Ștefănescu și Adriana Tiron-Tudor, apărută la Editura CECCAR în anul 2018.

 (Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.