COVID-19: Noi modele de cerere și declarație pe propria răspundere pentru persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe

COVID-19: Noi modele de cerere și declarație pe propria răspundere pentru persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe

Numărul 21-22, 2-15 iunie 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Ordinul MMPS nr. 1.017/2.880/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 04 iunie 2020.

Ordinul modifică anexa la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020.

Este vorba de modificarea formularului cererii și declarației pe propria răspundere, documente care trebuie depuse de către persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe, pentru a putea beneficia de indemnizația de 75% din câștigul salarial mediu brut.

Modificarea constă în adăugarea în cadrul celor două formulare a mențiunii potrivit căreia persoanele fizice beneficiază de indemnizația de sprijin și pe perioada prelungirii stării de urgență, precum și pe perioada stării de alertă. Vechile formulare prevedeau această posibilitate doar pe perioada stării de urgență inițială, cea instituită prin Decretul nr. 195/2020.

Mai jos vă prezentăm noile formulare potrivit Ordinului nr. 1017/2020.

anexă la Ordinul nr. 743/2.802/2020)

Către
Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului . . . . . . . . . ./Municipiului București

CERERE

Subsemnatul (a),.........., cu domiciliul în localitatea.........., str........... nr..........., județul........../municipiul.........., sectorul.........., identificat/ă cu CI/BI seria.......... nr..........., CNP.........., telefon.........., e-mail.........., vă solicit acordarea indemnizației aferente perioadei.........., ca urmare a întreruperii activității, determinată de efectele epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României și pe perioada stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, în contul.........., al cărui titular sunt, deschis la.......... .

Anexez următoarele documente:

|_| copie a actului de identitate;

|_| copie după un contract de drepturi de autor și drepturi conexe din ultimele 9 luni, anterior declanșării stării de urgență;

|_| copie după extrasul de cont

|_| declarația pe propria răspundere

Data . . . . . . . . . .
Numele și prenumele (în clar)
. . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

Către
Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului . . . . . . . . . ./Municipiului București

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., cu domiciliul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ./municipiul . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., identificat/ă cu CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că în ultima lună, anterior declanșării epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României și pe perioada stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, am obținut venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe și mă aflu în imposibilitatea de a-mi desfășura activitatea.

Data . . . . . . . . . .
Numele și prenumele (în clar)
. . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.