Formularul „Decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare” a fost modificat

Formularul „Decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare” a fost modificat

Numărul 9, 9-15 mar. 2022  »  Curier legislativ

În Monitorul Oficial nr. 233 din 9 martie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 325/2022 pentru modificarea anexei nr. 4 la OPANAF nr. 3.666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit prevederilor alin. (1) ale art. 181 (Penalitatea de nedeclarare în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central) din Codul de procedură fiscală, așa cum au fost modificate prin Legea nr. 295/2020 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, pentru diferențele de obligații fiscale principale stabilite prin decizii de impunere emise de organul fiscal, se datorează penalitate de nedeclarare, astfel: (1) Pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/ plătitor și stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere.

La alin. (7) al art. 181 din același act normativ, sunt menționate situațiile în care pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere, penalitatea de nedeclarare nu se aplică: (7) Penalitatea de nedeclarare nu se aplică dacă obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere rezultă din aplicarea unor prevederi ale legislației fiscale de către contribuabil/plătitor, potrivit interpretării organului fiscal cuprinse în norme, instrucțiuni, circulare sau opinii comunicate contribuabilului/plătitorului de către organul fiscal central.  Ca urmare, prevederile art. 181 alin. (1) și alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificărilor și completările ulterioare, se aplică și obligațiilor fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor, stabilite prin decizii de impunere emise la finalizarea unei acțiuni de verificare documentară, efectuată de organele fiscale competente, potrivit OPANAF nr. 3632/2020 privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare.

În acest context, respectiv în vederea aplicării prevederilor art. 181 alin. (1) și alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificărilor și completările ulterioare, pentru diferențele de obligații fiscale principale stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere emise ca urmare a unei verificări documentare, a fost promovat OPANAF nr. 325/2022, pentru completarea și modificarea formularului Decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare.

 Astfel, pentru stabilirea penalității de nedeclarare și emiterea actului administrativ fiscal pentru obligații fiscale accesorii de către organul fiscal de administrare, prin OPANAF nr. 325/2022 se modifică formularul Decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare, în sensul că sunt adăugate informațiile și datele privind faptul că se aplică penalitatea, situație în care se va înscrie și suma obligațiilor fiscale principale stabilite suplimentar aferentă, sau dacă nu se aplică penalitatea de nedeclarare pentru obligațiile stabilite suplimentar, potrivit legii.

Modificările din conținutul actului normativ vor fi aplicate de structurile cu atribuții de inspecție fiscală, de structurile cu atribuții de control antifraudă și de structurile cu atribuții de verificare a situației fiscale personale, competente să efectueze acțiunile de verificarea documentară.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.