Geseidl Euro Finance Consulting SRL, din Ploiești – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Prahova

Numărul 9, 24-30 mai 2016  »  Cariere. Drumul spre performanță

„Din ce în ce mai buni, în fiecare zi, în tot ceea ce facem!”

SC Geseidl Euro Finance Consulting SRL a debutat oficial în iulie 2003. Pornind la drum ca o familie de patru persoane, a crescut foarte repede, păstrând însă valorile familiei și ale prieteniei atât în relațiile cu colegii, cât și în cele cu clienții. În prezent este o societate de contabilitate, expertiză contabilă, audit și servicii de consultanță financiar-contabilă a cărei echipă, familia Geseidl, este formată din economiști, experți contabili, inspectori de resurse umane și specialiști IT. Sediul său principal este în Ploiești, dar lucrează și în București și Dâmbovița.

Începând cu 2008, după numai 3 ani și jumătate de activitate, Geseidl este lider de piață în județul Prahova la codul CAEN 6920. Punctele sale forte sunt:
 • calitatea serviciilor;
 • modul de organizare;
 • orientarea către client;
 • abordarea lucrului în echipă;
 • investițiile pe termen lung.

Geseidl a promovat permanent, de la primul client al firmei, conceptul de win-win, de parteneriate pe termen lung. Întotdeauna s-a orientat către clienți, reușind să formeze relații deosebite cu aceștia.

Misiunea Geseidl este aceea de a oferi încredere și stabilitate oricărui client. Geseidl este mai mult decât un serviciu de contabilitate: este o poveste de viață cu și despre oameni, o poveste despre succes și bucurie, în care cifrele prind viață.

Realizarea misiunii sale presupune satisfacerea de către Geseidl a patru cerințe de bază:
 • Credibilitate – în întreaga societate există nevoia de credibilitate în informație și în sistemele de informații.
 • Profesionalism – există o necesitate pentru clienți, patroni  și alte părți interesate de a putea fi clar identificate persoanele profesioniste în domeniul contabil.
 • Calitatea serviciilor – este nevoie de asigurarea că toate serviciile obținute din partea profesionistului contabil sunt executate la standardul cel mai ridicat de performanță.
 • Încredere – utilizatorii serviciilor profesioniștilor contabili trebuie să fie încredințați că există un cadru al eticii profesionale care guvernează prestarea acestor servicii.

De-a lungul timpului, echipa Geseidl a lucrat cu pasiune și devotament în această meserie deloc ușoară. Echipa și lucrul în echipă au reprezentat încă de la început priorități pentru Geseidl, care a investit permanent în echipă, activități de teambuilding și evenimente pentru a crea o atmosferă plăcută și modernă de lucru. Pe parcurs echipa s-a dezvoltat, în prezent fiind alcătuită din 34 de persoane.

Printre avantajele serviciilor oferite de Geseidl se numără:
 • Ÿcalitatea lucrărilor, certificată de CECCAR;
 • Ÿexperiență bogată în relațiile cu autoritățile statului;
 • experiență bogată în relațiile cu organismele de control;
 • Ÿcele mai bune soluții de aplicare a taxelor și impozitelor (inclusiv pentru Uniunea Europeană);
 • Ÿmetode simple, rapide și eficiente de aplicare a legislației în vigoare;
 • Ÿrecomandări privind programele informatice care respectă cerințele legii și sunt agreate de organele de control fiscal;
 • Ÿraportări IAS pentru firmele multinaționale;
 • Ÿinformații direct în limba engleză;
 • Ÿținerea la curent cu noutățile legislative pe probleme specifice;
 • Ÿcosturi mai mici pentru serviciile Geseidl decât costurile efectuării evidenței contabile la sediul societății proprii;
 • Ÿpromovarea de parteneriate pe termen lung, echitabile și profitabile pentru ambii parteneri, bazate pe încredere reciprocă.

Servicii

➔ Contabilitate

● Contabilitate managerială – Experiența Geseidl în management o ajută să ofere clienților rapoartele de care au nevoie, atunci când au nevoie. Fie că este vorba de indicatori, de rapoarte sintetice sau de analize drill down to details, Geseidl poate configura culegerea de date în așa fel încât clienților să le parvină rapid informațiile necesare.

Aceasta se realizează în două etape:
 • implementarea contabilității manageriale;
 • analiza financiară permanentă.

● Verificări contabile – Verificările contabile efectuate de Geseidl oferă certificarea calității înregistrărilor contabile sau o garanție suplimentară a înregistrării corecte și complete în contabilitate.

● Refacerea contabilității – Indiferent de situația în care se află contabilitatea firmei-client, Geseidl o ajută să ajungă cu toate actele la zi, inclusiv declarațiile către stat.

● Contabilitate financiar-fiscală – Experiența în domeniul contabilității financiar-fiscale este principalul avantaj al echipei Geseidl. Aceasta are, din proprie experiență, o viziune de ansamblu asupra mediului de afaceri zonal și a învățat de-a lungul timpului diferitele moduri de raportare solicitate de clienții săi.

● Expertize contabile amiabile – Expertiza contabilă amiabilă poate fi utilizată de către beneficiari pentru a-și fundamenta deciziile investiționale, pentru a proceda la partaje, fuziuni, divizări etc. sau poate avea drept scop confirmarea corectitudinii unor aspecte financiar-contabile.

● Contabilitate în partidă simplă – Constă în preluarea documentelor, completarea registrelor de încasări și plăți, calculul impozitului pe venit, analiza cheltuielilor deductibile (amortizări, descărcări de stocuri), întocmirea și depunerea declarațiilor 112, 200, 220.

● Consultanță managerială:
 • consultanță și asistență managerială și servicii de management financiar;
 • consultanță privind organizarea și conducerea societății;
 • elaborarea de proceduri și norme interne privind desfășurarea activității de bază și a activităților conexe;
 • analiza și organizarea fluxului informațional (comunicarea între departamente);
 • consultanță privind organizarea contabilității financiare și de gestiune în conformitate cu legislația în vigoare;
 • instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare și circuitul acestora în cadrul organizației;
 • consultanță în alegerea sistemului informatic necesar activității.

➔ Taxe și impozite

● Rambursări de TVA – Deoarece rambursarea de TVA este de cele mai multe ori greoaie și durează mai mult decât este necesar, Geseidl își ajută clienții să optimizeze acest proces.
● Rambursări de alte taxe și impozite – Aceste servicii se adresează persoanelor fizice sau juridice nerezidente în România, ale căror venituri au fost impozitate prin reținere la sursă.
● Informări legislative – Interpretarea incorectă a legislației fiscale poate genera taxe suplimentare și penalitățile aferente. Clienții Geseidl beneficiază de informări periodice cu privire la problemele de natură fiscală, actualizate concomitent cu schimbările legislației, interpretări ale principalelor modificări legislative și opinii cu privire la modul de punere în practică a acestora, atenționări cu privire la aspectele legislative ce pot avea impact asupra activității lor.
● Declarații online – Acest serviciu constă în întocmirea și depunerea online, pe site-urile autorităților, prin semnătura digitală Geseidl, a declarațiilor privind taxele și impozitele.
● Consultanță fiscală – Geseidl pune la dispoziția clienților serviciul de certificare a declarațiilor fiscale.

➔ Audit și evaluare

● Evaluări de întreprinderi – Evaluarea întreprinderii este necesară în următoarele situații: achiziția sau vânzarea de acțiuni, fuziuni – achiziții, preluarea unor participațiuni, asocierea cu părți ale întreprinderii, vânzarea societății.

● Evaluări de proprietăți imobiliare – Deoarece unei clădiri nereevaluate i se aplică o cotă de impozit mult mai mare decât unei clădiri reevaluate, este bine ca acestea să fie reevaluate o dată la 3 ani.

● Audit
 • auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
 • auditul financiar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate ale entităților care au optat pentru auditarea situațiilor financiare anuale;
 • misiuni de revizuire a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare consolidate, precum și a situațiilor financiare interimare;
 • misiuni de asigurare și alte misiuni și servicii profesionale.

● Audit intern
 • verificarea conformității activităților din entitatea economică auditată cu politicile, programele și managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale;
 • evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea unității în scopul creșterii eficienței activității entității economice;
 • evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din entitatea economică;
 • protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel.

➔ Salarizare și resurse umane

● Leasing de personal – Scopul principal al soluțiilor de leasing de personal oferite de Geseidl este scutirea clienților de eforturi administrative specifice în anumite situații precum: angajări temporare pentru proiecte punctuale, angajați permanenți în concedii medicale, de odihnă sau de maternitate,  restructurări de personal etc.
● Salarizare – La Geseidl, administrarea personalului și salarizarea formează un pachet complet.
● Resurse umane – Conceperea fișei postului, evaluări psihologice periodice ale personalului, consultanță în aria resurselor umane, consultanță pentru restructurări de posturi, consultanță privind salarizarea, asistență la controalele ITM în domeniul relațiilor de muncă.
● Recrutări personal – Analiza postului care se dorește a fi ocupat și rezolvarea tuturor aspectelor recrutării, inclusiv formalitățile de angajare.
 
Geseidl Euro Finance Consulting SRL, din Ploiești – Premiul special al anului 2015 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, Filiala PrahovaSite-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.