Măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității cheltuielilor publice

Numărul 47, 12-18 dec. 2017  »  Curier legislativ

Guvernul a aprobat, printr-o ordonanță de urgență, o serie de măsuri fiscal-bugetare prin aplicarea cărora se au în vedere asigurarea sustenabilității cheltuielilor publice și menținerea în anul 2018 a țintei de deficit bugetar sub 3% din PIB, conform reglementărilor europene (Tratatul de la Maastricht). 

Actul normativ are în vedere aplicarea, și în 2018, a unor măsuri de limitare a cheltuielilor publice. Astfel, printre altele, ordonatorii de credite ai instituțiilor și autorităților publice au obligația de a reduce cu 10% cheltuielile cu bunurile și serviciile aferente întreținerii și funcționării instituției. Sunt prevăzute unele excepții – de exemplu, măsura nu se aplică pentru acțiunile și activitățile specifice pregătirii și exercitării președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru se va compensa numai cu timp liber corespunzător. Prin excepție, pentru activitatea desfășurată de personalul militar, polițiști, funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislația în vigoare în luna iunie 2017.

Nivelul indemnizațiilor acordate veteranilor și văduvelor de război, persoanelor persecutate din motive politice și etnice și altor categorii de persoane, precum și al celor acordate membrilor unor academii sau urmașilor se menține la nivelul din luna decembrie 2017.

O altă măsură stabilește suspendarea, începând cu 1 ianuarie 2018, a ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice, până la 31 decembrie 2018. Ordonatorii de credite pot aproba ocuparea a maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data de 1 ianuarie 2018 numai în condițiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Se menține procedura de plată eșalonată, pe cinci ani, a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale obținute de personalul din sectorul bugetar, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018.

Se vizează, de asemenea, prorogarea, până la 31 decembrie 2018 inclusiv, a termenelor prevăzute la:
–   art. 361 alin. (3) lit. e) și g) și art. 27 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, potrivit cărora se alocă 6% din PIB pentru învățământ și 1% din PIB pentru cercetare;
–   art. 6 din OG nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural;
–   art. 6 din OG nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013;
–   art. 7 din OG nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.

*

Una dintre măsurile incluse în ordonanța de urgență vizează stabilirea unei valori fixe a punctului-amendă contravențională privind circulația pe drumurile publice. Astfel, pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018 se plafonează punctul-amendă la suma de 145 lei, cât este în prezent, fără a se majora în funcție de salariul minim brut pe economie garantat în plată. Potrivit OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, amenzile contravenționale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă aplicate.

*

Prin ordonanța de urgență se modifică și completează unele acte normative, printre care: Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, OUG nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.