MEC: Centre de excelenţă înfiinţate în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti

MEC: Centre de excelență înființate în fiecare județ și în municipiul București

Telex » Știri 6 noiembrie 2020  

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) anunţă că, potrivit unui ordin al ministrului de resort, vor fi înfiinţate centre de excelenţă în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti. Acestea vor funcţiona ca unităţi conexe ale MEC, cu personalitate juridică, fiind coordonate metodologic de către inspectoratele şcolare judeţene/ISMB. „Decizia se subsumează prevederilor din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căreia «statul sprijină copiii şi tinerii capabili de performanţe înalte atât în unităţi de învăţământ, cât şi în centre de excelenţă» (art. 57). Reamintim că, recent, a fost aprobat, tot prin ordin de ministru, Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă”, precizează MEC, într-un comunicat.

Potrivit noului ordin de ministru, centrele de excelenţă elaborează şi aplică strategii şi politici pentru selecţia, pregătirea, susţinerea, motivarea copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe. În acelaşi timp, acestea organizează, coordonează metodologic, monitorizează şi evaluează, după caz, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, un set de şapte activităţi şi servicii educaţionale: 1) elaborarea strategiilor de identificare şi de selecţie a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe în vederea constituirii unor grupe de performanţă pe discipline, arii curriculare sau domenii ştiinţifice, artistice şi tehnice, inclusiv pentru elevii care învaţă în limbile minorităţilor naţionale; 2) iniţierea acţiunilor de identificare şi promovare a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe; 3) asigurarea, anual, a constituirii, funcţionării şi pregătirii grupelor de excelenţă; 4) elaborarea şi asigurarea implementării unor programe de parteneriat cu diverse instituţii din ţară şi străinătate, cu organizaţii neguvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor şi resurselor necesare educării diferenţiate a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe; 5) dezvoltarea programelor proprii de cercetare didactică şi organizarea conferinţelor care au ca temă activităţile specifice centrului de excelenţă; 6) organizarea, anual, a taberelor naţionale de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe, pe discipline; 7) pot organiza activitatea de pregătire a loturilor olimpice judeţene/al municipiului Bucureşti.

„Selecţia copiilor şi tinerilor capabili de performanţe se face prin realizarea şi utilizarea următoarelor procedee şi instrumente: profiluri psihocomportamentale, desemnări făcute de profesori şi/sau de grupul de prieteni, studii de caz, chestionare, teste psihologice de aptitudini şcolare, individuale şi colective, teste de inteligenţă, teste de creativitate, teste de aptitudini speciale, analiza activităţii şcolare, teste de evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care doresc să participe la pregătire, interviuri”, se menţionează în comunicatul MEC. Pregătirea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe se organizează în grupe de excelenţă, pe ani de studiu şi pe discipline, iar programele de pregătire sunt publice.

Activitatea de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe se poate desfăşura şi în filiale ale centrului de excelenţă care au dotarea adecvată. Într-o filială se pot desfăşura activităţi la una sau mai multe discipline. De asemenea, activitatea se poate desfăşura şi online. Numărul orelor/săptămână se împarte, după caz, între teorie şi practică.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.