MF aduce o serie de clarificări la prevederile OMF nr. 2048/2022 privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici

MF aduce o serie de clarificări la prevederile OMF nr. 2048/2022 privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici

Telex » Știri 22 iunie 2023  

În Monitorul Oficial nr. 559 din 21 iunie 2023 a fost publicat OMF nr. 1.730/2023 pentru reglementarea unor aspecte contabile, act normativ prin care au fost aduse o serie de clarificări la prevederile OMF nr. 2.048/2022. MF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ că, prin OMF nr. 2.048/2022 privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici au fost preluate prevederile obligatorii cuprinse în Directiva (UE) 2021/2101 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 429 din data de 1 decembrie 2021.

Prevederile ordinului menționat au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023, iar primele informații prezentate în temeiul acestuia vor fi raportate în cursul anului 2024, fiind aferente situațiilor financiare corespunzătoare exercițiului financiar al anului 2023.

În cursul anului 2023, pe site-ul Comisiei Europene au fost publicate unele clarificări referitoare la aplicarea anumitor prevederi cuprinse în Directiva (UE) 2021/2101 a Parlamentului European și a Consiliului, sub forma unui set de întrebări și răspunsuri. Aceste informații au condus la necesitatea completării, în scop de explicitare, a prevederilor naționale prin care s-a transpus Directiva (UE) 2021/2101.

În acest context, a fost elaborat și promovat OMF nr. 1730/2023, prin care au fost completate prevederile OMF nr. 2.048/2022, în sensul că au fost aduse unele precizări care se referă, în principal, la următoarele aspecte:

clarificarea semnificației/modului de determinare a veniturilor în funcție de cuantumul cărora se stabilește obligația de întocmire/publicare a raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, în sensul că trebuie să se țină cont de cadrul de raportare financiară pe baza căruia se întocmesc situațiile financiare anuale;

exemplificarea modului de analizare a informației corespunzătoare nivelului veniturilor în funcție de care se determină obligația întocmirii raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit;

clarificarea faptului că în scopul îndeplinirii obligațiilor de raportare prevăzute de ordin, trimiterea la entități UE trebuie înțeleasă ca referindu-se la entități înregistrate în Spațiul Economic European;

clarificarea faptului că obligația de întocmire a raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit vizează doar exercițiul financiar curent, și nu două exerciții financiare consecutive. Ca urmare, nu se impune prezentare de informații corespunzătoare exercițiului financiar precedent celui de raportare;

clarificarea faptului că o filială raportoare al cărei exercițiu financiar este diferit de cel al societății-mamă finale (dintr-o țară terță) își îndeplinește obligațiile de raportare pe baza unui raport care să corespundă exercițiului financiar al societății-mamă finale, și nu propriului exercițiu financiar;

clarificarea faptului că o entitate care a omis temporar prezentarea de informații în cazul în care aceasta i-ar aduce prejudicii grave poziției comerciale reia prezentarea acestor informații corespunzătoare exercițiului financiar curent și exercițiilor financiare anterioare pentru care nu a publicat informații;

exemplificarea unor situații referitoare la îndeplinirea obligațiilor de raportare, în funcție de nivelul indicatorului de verificat (veniturile înregistrate) și/sau data de raportare.

Prin OMF nr. 2048/2022, prevederile Directivei (UE) 2021/2101 au fost preluate în ambele seturi de reglementări contabile aplicabile operatorilor economici din aria de reglementare a Ministerului Finanțelor. Pe cale de consecință, noile prevederi incluse în OMF nr. 1730/2023 au aplicabilitate atât în cazul Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, cât și în contextul Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016 cu modificările și completările ulterioare, precizează MF.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.