MF: Proiectul Cadrului general de obligațiuni destinate protejării mediului înconjurător și combaterii schimbărilor climatice, în consultare publică

MF: Proiectul Cadrului general de obligațiuni destinate protejării mediului înconjurător și combaterii schimbărilor climatice, în consultare publică

Telex » Știri 21 decembrie 2023  

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională proiectul de Hotărâre privind aprobarea Cadrului general de obligațiuni destinate protejării mediului înconjurător și combaterii schimbărilor climatice. Potrivit inițiatorilor documentului, aprobarea Cadrului va conduce la afirmarea politicii României de a investi în proiecte verzi, care au în vedere atât protejarea mediului înconjurător, cât și combaterea schimbărilor climatice. Totodată, posibilitatea emiterii unor obligațiuni verzi va asigura accesarea unor surse noi de finanțare și diversificarea bazei investiționale a țării noastre.

Proiectul de act normativ va permite Ministerului Finanțelor să își diversifice sursele de finanțare și să își îndeplinească obligațiile legale privind administrarea datoriei publice. Prin emisiunile de obligațiuni verzi Ministerul Finanțelor va putea să atragă și investitori care sunt interesați prin mandatele exclusiv dedicate instrumentelor financiare cu componente de mediu, sociale sau legate de guvernanță. „Totodată, prin emisiunile suverane de obligațiuni verzi, România se aliniază angajamentelor față de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030, precum și celorlalte acorduri internaționale referitoare la mediul înconjurător la care este parte”, se menționează în Nota de fundamentare care însoțește proiectul de act normativ.

Astfel, prin noul proiect de act normativ se intenționează aprobarea Cadrului general de obligațiuni destinate protejării mediului înconjurător și combaterii schimbărilor climatice, care va permite României să emită obligațiuni verzi atât pe piața internă, cât și pe piețele internaționale de capital.

Cadrul include:

Capitolul 1 cuprinde noțiuni introductive, inclusiv detalii despre Strategia pe Termen Lung a României pentru Reducerea Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră, impactul social al acestei Strategii, mixul energetic al țării noastre, prioritățile investiționale în România și angajamentele cu privire la mediul înconjurător ale țării noastre asumate prin strategiile sectoriale relevante și legislația aplicabilă;

Capitolul 2 cuprinde informații privind alinierea Cadrului la Principiile Obligațiunilor Verzi din iunie 2021 (cu anexa din iunie 2022) emise de Asociația Internațională a Piețelor de Capital prin faptul că adoptă cele patru componente de bază și recomandări cheie referitoare la utilizarea fondurilor, procesul de evaluare și selectare a proiectelor, gestionarea fondurilor și raportarea:

Utilizarea fondurilor include o prezentare generală a sectoarelor care vor fi finanțate prin emisiuni verzi, cu exemple de proiecte/cheltuieli eligibile și a unor indicatori de impact de mediu, obiectivele strategice în materie de finanțare sustenabilă și schimbări climatice. Proiectele verzi identificate vizează 8 categorii principale, respectiv: energie regenerabilă, eficiență energetică, prevenirea și controlul poluării, transport curat, managementul sustenabil al apei și apei menajere, adaptarea la schimbările climatice, clădiri verzi și managementul durabil din punct de vedere ecologic al resurselor naturale vii și al utilizării terenurilor. În această secțiune sunt prezentate și proiectele care vor fi excluse de la finanțare prin intermediul obligațiunilor verzi.

Procesul de evaluare și selectare a proiectelor prezintă în linii mari modalitatea de evaluare și verificare a cheltuielilor eligibile, guvernanța realizată prin intermediul Comitetului interministerial constituit prin HG nr. 547/2023 și managementul riscurilor sociale și privind mediul înconjurător.

Gestionarea fondurilor – Ministerul Finanțelor coordonează procesul de administrare a fondurilor obținute prin emisiunea de obligațiuni verzi. Veniturile nete ale obligațiunilor verzi trebuie evidențiate distinct, urmând ca fondurile să fie alocate pe măsura efectuării cheltuielilor aferente proiectelor verzi selectate. Alocarea fondurilor poate include și cheltuieli din anii bugetari anteriori, anul bugetar curent și din anii viitori. Colectarea informațiilor privind cheltuielile verzi alocate se realizează de către comitetul interministerial, departamentele de buget asigură validarea acestora iar departamentul de datorie publică ține evidența sumelor nealocate.

Raportarea – prezintă liniile directoare care guvernează procesul de raportare și tipurile de rapoarte care vor fi transmise către investitori: ► Raport de alocare - anual se elaborează un raport de alocare a sumelor pe proiecte /cheltuieli verzi eligibile până în momentul în care se asigură alocarea integrală a sumelor obținute din emisiunea de obligațiuni verzi. Validarea finală a raportului se realizează de către un evaluator extern care trebuie selectat ulterior realizării emisiunilor de obligațiuni verzi. Ministerul Finanțelor este responsabil cu transmiterea acestui raport către investitori; ► Raport de evaluare impact – anual, până la momentul alocării integrale a obligațiunilor emise, trebuie prezentat un raport de evaluare a impactului pe categorii de cheltuieli verzi cu prezentarea indicatorilor de performanță și a beneficiilor obținute asupra mediului. Totodată sunt prezentați și o serie de indicatori de impact care vor fi utilizați pentru a evidenția impactul pozitiv asupra mediului înconjurător al proiectelor verzi finanțate prin intermediul obligațiunilor verzi.

Evaluarea externă a Cadrului – unde se regăsesc informații despre societatea de evaluare externă care a analizat și evaluat Cadrul și pagina de internet unde poate fi accesat raportul de evaluare.

Capitolul 3 cuprinde informații privind eventualele amendamente ale documentului.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.