MFP: În proiect, modificarea şi completarea reglementărilor privind unele scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

MFP: În proiect, modificarea și completarea reglementărilor privind unele scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

Telex » Știri 17 iulie 2020  

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea HG nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie. Proiectul urmărește stimularea creșterii economice prin realizarea de investiții, preconizându-se că actul normativ va avea efect multiplicator în ceea ce privește dezvoltarea furnizorilor de materii prime, materiale, instalații și utilaje, a prestatorilor de servicii etc.

Inițiatorii proiectului menționează, în Nota de fundamentare, că, în contextul actual al evoluției economiei globale afectate de pandemia provocată de noul coronavirus, este necesară introducerea unor modificări în vederea flexibilizării accesului la finanțare a operatorilor economici. De asemenea, se reamintește că, la 2 iulie 2017, Comisia Europeană a adoptat modificarea legislației comunitare în baza căreia a fost elaborată schema de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 807/2014, astfel: prin Regulamentul (UE) nr. 972/2020 al Comisiei din 02.07.2020 a fost modificat Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014. Conform prevederilor art. 59, al doilea paragraf, se prelungește valabilitatea regulamentului până la data de 31.12.2023; prin Comunicarea Comisiei C(2020) 4355 final din data de 2.07.2020 au fost modificate Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 (care au stat la baza emiterii Deciziei Comisiei Europene C(2014) 2240 final prin care a fost aprobată Harta ajutoarelor regionale pentru perioada 2014-2020) și a fost prelungită perioada de aplicare a acestora.

„În consecință, este necesară actualizarea și corelarea prevederilor actuale ale H.G. nr. 807/2014 cu noile dispoziții prevăzute de legislația europeană”, precizează MFP.

Totodată, ca urmare a analizei derulării procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat, s-a constatat necesitatea clarificării unor aspecte care au generat dificultăți în derularea procedurii, a eliminării unor prevederi care nu mai sunt necesare, precum și a introducerii unor dispoziții care vizează asigurarea atingerii obiectivelor schemei de ajutor de stat, respectiv dezvoltarea regională, după cum urmează:

prelungirea a perioadei în care se pot emite acorduri pentru finanțare până în anul 2023, corespunzător prelungirii perioadei de valabilitate a Regulamentului 651/2014;

prelungirea, până în anul 2028, a perioadei în care se poate efectua plata ajutorului de stat, ținându-se cont de faptul că perioada de implementare a investiției poate fi mai mare de 3 ani;

introducerea mențiunilor privind stabilirea intensității brute a ajutorului de stat în perioada 2021-2023 prin hărțile regionale aprobate de Comisia Europeană pentru această perioadă, conform prevederilor din Comunicarea Comisiei C(2020) 4355 final;

limitarea la condiția prevăzută de Regulamentul 651/2014 pentru ajutoarele de stat acordate în baza unor scheme de ajutor de stat, în vederea demonstrării efectului stimulativ;

introducerea sintagmei „agricole” în vederea clarificării prevederii referitoare la sectorul producției primare exclus de Regulamentul 651/2014;

eliminarea prevederii referitoare la publicarea bugetului rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei sau bugetul suplimentat și data reluării procedurii de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare, avându-se în vedere că depunerea este continuă până la utilizarea bugetului total al schemei;

introducerea posibilității ca întreprinderea să solicite extinderea perioadei de menținere a investiției cu până la maximum 2 ani în vederea îndeplinirii mențiunilor speciale din acord în contextul perturbării activității ca urmare a pandemiei generate de coronavirus;

eliminarea modalității de stabilire a cheltuielilor eligibile din categoria construcții pe baza standardului de cost, avându-se în vedere că standardul de cost a fost stabilit în anul 2010 prin Ordin comun al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru HG nr. 1680/2008, acesta fiind preluat și pentru HG nr. 807/2014. Ulterior, au fost primite semnale din partea mediului de afaceri referitor la faptul că, în cazul realizării construcțiilor, prețul pe metrul pătrat a evoluat, iar standardul de cost prevăzut de HG 807/2014 acoperă o foarte mică parte din valoarea cheltuielilor încadrate în această categorie;

eliminarea prevederii privind restituirea cererilor de acord pentru finanțare înregistrate după data epuizării bugetului anual alocat, avându-se în vedere că depunerea este continuă, iar în cazul epuizării bugetului anual se pot emite proiecte de acord pentru finanțare;

introducerea posibilității depunerii certificatului constatator și in varianta electronică;

uniformizarea în stabilirea termenelor în zile lucrătoare atât pentru Ministerul Finanțelor Publice cât și pentru solicitant, la recomandarea Curții de Conturi;

majorarea termenului pentru demararea investiției de la 4 la 6 luni, ca urmare a contextului economic mondial;

eliminarea termenului de depunere a cererilor de plată până la data de 30 septembrie a fiecărui an și notificării privind realocarea sumelor în anii următori, avându-se în vedere posibilitatea existenței unor termene lungi de realizare/livrare a activelor, cu impact asupra realizării investiției în parametrii asumați;

introducerea unor termene de analiză de către MFP pentru cererea de plată;

clarificarea modalității de restituire a sumelor încasate necuvenit;

clarificarea cerințelor privind Raportul de finalizare a investiției;

clarificarea posibilității solicitării unor informații suplimentare în vederea soluționării cererilor privind modificarea calendarului, precum și stabilirea unui termen de răspuns pentru societate;

clarificarea unor situații de revocare ținându-se cont de spețele analizate;

stabilirea unui termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare pentru asigurarea surselor de finanțare și demonstrarea situației juridice a locației, avându-se în vedere că procesul de perfectare a documentelor juridice în contectul actual poate întârzia depunerea cererii de acord pentru finanțare, precum introducerea unor prevederi privind revocarea acordului pentru finanțare în cazul nerespectării acestor termene;

introducerea obligației întreprinderii de a realiza contribuția la dezvoltarea regională cel puțin la nivelul ajutorului de stat plătit;

eliminarea anumitor indicatori cantitativi nerelevanți în procesul de analiză, în vederea flexibilizării accesului la finanțare al operatorilor economici;

eliminarea indicatorului calitativ Impactul acordării ajutorului de stat asupra mediului concurențial, deoarece ajutorul de stat acordat în situația în care sunt îndeplinite toate condițiile și criteriile prevăzute de Regulamentul 651/2014 este compatibil cu Piața internă (nu are efecte negative asupra mediului concurențial). „Ca urmare, nu este necesară demonstrarea suplimentară de către întreprindere a acestui indicator”, spun reprezentanții MFP;

eliminarea formularelor și introducerea acestora în Ghidul solicitantului sau în Ghidul de plată;

corelarea prevederilor din anexe cu prevederile articolelor modificate din cuprinsul actului normativ.

Potrivit MFP, „modificările propuse converg spre clarificarea prevederilor actuale ale H.G. nr. 807/2014 și simplificarea procedurilor, având ca efect direct creșterea ponderii cererilor admise și, implicit, mărirea numărului de investiții, pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare”.

Inițiatorii precizează că „schema de ajutor de stat este exceptată de la obligația notificării în vederea obținerii Deciziei de aprobare din partea Comisiei Europene. Comisia Europeană trebuie informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data aprobării actului normativ”.

Proiectul de Hotărâre și Nota de fundamentare pot fi consultate pe site-ul MFP, la rubrica Transparență decizională.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.