MFP propune extinderea categoriilor de documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV

MFP propune extinderea categoriilor de documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV

Telex » Știri 23 decembrie 2020  

Ministerul Finanțelor Publice a publicat, pentru consultare, un proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului MFP nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între MFP/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică. Inițiatorii propun, prin acest proiect, modificarea art. 24 alin.(1) lit.a), b) și d) ale Ordinului MFP nr. 660/2017 în vederea extinderii posibilității comunicării prin SPV și a altor declarații (nu numai declarațiile fiscale), a oricăror cereri depuse de subiecții de drept fiscal (nu numai cele care presupun obținerea de documente/informații privind situația fiscală proprie), precum și a unor fișiere de profil.

Astfel, MFP reamintește, în Referatul de aprobare a actului normativ că, potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) lit. a) și b) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017, documentele și informațiile comunicate prin intermediul SPV sunt:

” a) declarații fiscale întocmite de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică, potrivit legii;

b) cereri adresate de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru obținerea unor informații sau documente în legătură cu situația fiscală personală, cum ar fi: cerere de informații despre contribuțiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cerere de eliberare a cazierului fiscal, cerere de eliberare a unei adeverințe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscale, cereri de audiență, sesizări, petiții, reclamații, solicitări privind informațiile publice și altele asemenea”.

Totodată – au remarcat inițiatorii – „coroborând prevederile art. 1 pct. 17, 18 și 19 din Codul de procedură fiscală rezultă că în categoria declarațiilor fiscale prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a) din OMFP nr. 660/2017 nu pot fi incluse și declarațiile de înregistrare sau alte categorii de declarații  întocmite de contribuabili/plătitori, potrivit legii. Totodată, cererile/solicitările depuse de contribuabili pentru obținerea diversele informații sau documente, altele decât situația fiscală, nu pot face obiectul prevederilor  art. 24 alin. (1) lit.  b) din OMFP Nr. 660/2017, respectiv nu pot fi transmise prin SPV. De asemenea, actualul ordin nu prevede posibilitatea transmiterii fișierelor de profil prevăzute de art.22 pct.J lit.a din Normele metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 privind aprobarea privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale aprobate prin HG nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pe cale de consecință, prevederile actuale ale art. 24 din OMFP nr. 660/2017 sunt limitative”.

În acest context, MFP propune modificarea art. 24 alin.(1) lit.a), b) și d) în vederea extinderii posibilității comunicării prin SPV și a altor declarații (nu numai declarațiile fiscale), a oricăror cereri depuse de subiecții de drept fiscal (nu numai cele care presupun obținerea de documente/informații privind situația fiscală proprie), precum și a fișierelor de profil menționate anterior. De asemenea, având în vedere evoluția situației epidemiologice naționale, dar și internaționale, interesul public general reclamă adoptarea unor noi măsuri care să permită autorităților publice să prevină răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 în sensul evitării contactului fizic și promovarea comunicării în sistem online.

Astfel, proiectul de Ordin prevede, între altele, că la Anexa PROCEDURA de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, la articolul 24 alineatul (1), literele a), b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„ (1) Categoriile de documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV sunt:

a) declarații fiscale, declarații de înregistrare și alte declarații întocmite de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică, potrivit legii;

b) cereri adresate de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cum ar fi: cerere de informații despre contribuțiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cerere de eliberare a cazierului fiscal, cerere de eliberare a unei adeverințe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscale, cereri de audiență, sesizări, petiții, reclamații, solicitări privind informațiile publice și altele asemenea;

(…)

d) documente, acte sau fișiere emise de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverința de venit, fișierele de profil prevăzute de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 30 ianuarie 2018, și altele asemenea”.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.