Modificarea și completarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului și a ordinului de plată multiplu electronic

Modificarea și completarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului și a ordinului de plată multiplu electronic

Numărul 36, 13-19 sep. 2023  »  Curier legislativ

Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

ORDIN MF nr. 2538/2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 a fost publicat in Monitorul oficial nr. 830 din data de 14.09.2023.

Principalele modificări/completări la Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME):

I. Rubrica ,,Beneficiar’’ din formularul ,,Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)’’ se completează astfel:

Pentru obligațiile fiscale/bugetare care se achită către bugetele componente ale bugetului general consolidat în conturile de venituri bugetare, în conturile unice sau în conturile de disponibil în care Agenția Națională de Administrare Fiscală încasează/recuperează obligații fiscale/bugetare se înscrie: «bugetul general consolidat».

Prin sintagma «încasează/recuperează» se înțelege stingerea obligațiilor fiscale/bugetare prin plată voluntară, compensare, executare silită și prin alte modalități prevăzute expres de lege.

Deci, pe OP, la rubrica ,,beneficiar’’ nu se mai menționează distinct ,,buget de stat’’, respectiv ,, bugetul asigurarilor sociale și fondurilor speciale’’.

Pentru obligațiile de plată către instituții publice, respectiv pentru plăți solicitate de instituții publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare, altele decât cele de mai sus, se înscrie denumirea instituției publice beneficiare.

Pentru accizele care se plătesc de către cumpărător în numele furnizorului, înainte de livrarea efectivă a produselor accizabile, se înscrie denumirea furnizorului înregistrat ca plătitor de accize.

II. Rubrica „Cod de identificare fiscală" din formularul ,,Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)’’ se completează astfel:

  • Pentru obligațiile fiscale prevăzute la pct. 1 se înscrie „codul de identificare fiscală al contribuabilului’’; în cazul impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se înscrie codul de identificare fiscală al sediului secundar.

Excepție: se înscrie codul de identificare fiscală al organului fiscal din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru obligațiile fiscale/bugetare prevăzute la pct. 1, pentru care titularul contului este acesta.

Se menționează codul de identificare fiscală al furnizorului înregistrat ca plătitor de accize, pentru accizele plătite de cumpărător în numele furnizorului.

Pentru plăți dispuse din conturi deschise la Trezoreria Statului pentru alte destinații (de exemplu: achitarea în conturile operatorilor economici deschise la Trezoreria Statului a sumelor reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate instituțiilor publice; virarea soldurilor conturilor de disponibilități ale operatorilor economici în conturi bancare; transferul sumelor aferente drepturilor salariale în conturile de card deschise la bănci pe numele salariaților instituțiilor publice; plăți privind distribuirea sumelor încasate prin valorificarea bunurilor mobile și imobile din procesul de executare silită; viramente aferente titlurilor de stat destinate populației în cadrul Programului Tezaur etc.) se înscrie:

  1. codul de identificare fiscală al beneficiarului sumei, persoană juridică, în situația în care beneficiarul sumei este înregistrat fiscal în România;
  2. codul numeric personal, în situația plăților către conturi deschise la Trezoreria Statului;
  3. codul de identificare fiscală al centralei instituției de credit din România la care beneficiarul sumei își are deschis contul sau codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), în situația în care beneficiarul sumei nu este înregistrat fiscal în România;
  4. codul numeric personal sau codul de identificare fiscală al centralei instituției de credit din România la care beneficiarul sumei își are deschis contul potrivit deciziei plătitorului, în cazul în care plata se efectuează din conturi deschise la unitățile Trezoreriei Statului către persoane fizice în conturi bancare.

III. Rubrica ,,Cod IBAN beneficiar’’

Se înscrie codul IBAN aferent contului de venituri/cheltuieli bugetare sau contului de disponibil, după caz, în care se achită suma, deschis la unitățile Trezoreriei Statului sau codul IBAN al contului beneficiarului sumei, deschis la instituția de credit.

IV. Rubrica ,,Reprezentând’’ din formularul ,,Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)’’ se completează astfel:

  1. pentru sumele reprezentând venituri bugetare se înscrie denumirea obligației bugetare achitate
  2. pentru sumele prevazute la pct 1 se înscrie «bugetul general consolidat», precum și orice alte informații pe care plătitorul le consideră relevante;
  3. în cazul celorlalte categorii de sume care se achită se înscrie natura economică a plății efectuate, iar în cazul plăților către beneficiari care nu sunt înregistrați fiscal în România se pot înscrie și alte informații relevante (de exemplu, codul de identificare fiscală al acestora din țara în care sunt înregistrați fiscal).

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.