Modificările aduse Anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 457/2020, publicate în Monitorul Oficial

Modificările aduse Anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 457/2020, publicate în Monitorul Oficial

Numărul 27-28, 14-27 iulie 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (OPANOFM) nr. 491/2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la OPANOFM nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2020.

Principalele prevederi:

1. Se introduce coloana „Numărul orelor lucrătoare din lună” în anexa 3 la OPANOFM nr. 457/2020 (anexa privind decontarea sumei reprezentand 41,5% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut, conform OUG nr. 92/2020).

Coloana respectivă se completează cu numărul orelor lucrătoare din luna pentru care se solicită decontarea sumei, corespunzător duratei muncii prevăzute în contractul individual de muncă, în cazul salariaților, respectiv convenția individuală de muncă, în cazul membrilor cooperatori.

2. Noua anexă este valabilă începând cu 30 iunie 2020.

 

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 457/2020)

Angajator . . . . . . . . . .
CUI/CIF . . . . . . . . . .

LISTA*)
persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

Luna........../anul..........

*) Angajatorul își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în prezentul document. Lista se completează pentru fiecare lună în parte în cazul contribuabililor care declară trimestrial obligațiile fiscale aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor (spre exemplu, în cazul în care se solicită decontarea pentru lunile iulie și august din cadrul trimestrului III, se completează câte o listă pentru fiecare lună).

**) Se completează cu numărul orelor lucrătoare din luna pentru care se solicită decontarea sumei prevăzute de art. I  alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020, corespunzător duratei muncii prevăzute în contractul individual de muncă, în cazul salariaților, respectiv convenția individuală de muncă, în cazul membrilor cooperatori.

***) Conform Registrului general de evidență al salariaților în situația contractelor individuale de muncă sau conform Registrului de evidență a membrilor cooperatori, întocmit și păstrat de societatea cooperativă potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, în situația convențiilor individuale de muncă.

****) Se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în luna pentru care se solicită decontarea sumei prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020, inclusiv orele aferente concediului de odihnă efectuat.

*****) 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Numele și prenumele reprezentantului legal,
în clar . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.