Noi măsuri cu impact fiscal – OUG nr. 53/2020

Noi măsuri cu impact fiscal – OUG nr. 53/2020

Numărul 17-18, 5-18 mai 2020  »  Curier legislativ

Conf. univ. dr. Mirela Păunescu, expert contabil
Academia de Studii Economice, București
Conf. univ. dr. Adriana Florina Popa
Conf. univ. dr. Radu Ciobanu

În noaptea dinspre 21 spre 22 aprilie a.c., a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 325/2020 Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Prin această nouă ordonanță de urgentă se aduc modificări în principal ordonanțelor de urgență date în contextul situației de urgență actuale, care vor fi prezentate în continuare.

1. Modificări aduse OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare.

 • În lumina ultimelor modificări, de indemnizația de 75% din câștigul salarial mediu brut disponibil profesioniștilor, așa cum sunt ei definiți de Codul civil, beneficiază și avocații a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență, Pentru acest lucru, există condiția ca în luna pentru care solicită indemnizația să fi realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, iar acestea să depășească câștigul salarial mediu brut (5.429 lei). Indemnizația se plătește în baza declarației pe propria răspundere a avocatului privind îndeplinirea condițiilor de acordare, pe care o transmite la agenția pentru plăți și inspecție socială în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal.
 • Se precizează că pentru indemnizațiile plătite avocaților, profesioniștilor și a celor care obțin venituri din drepturi de autor, impozitarea se face, conform Codului fiscal. Responsabili pentru declararea și plata sumelor datorate sunt beneficiarii, care datorează impozit pe venit în cotă de 10%, CAS în cotă de 25% și CASS în cotă de 10%. Cotele se aplică la valoarea brută a indemnizației. Impozitul pe venit și contribuțiile datorate se declară prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și se plătesc de către persoanele fizice beneficiare până la data de 15 martie 2021.
 • În cazul indemnizației de care beneficiază persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii 1/2005, precum și al persoanelor fizice care obțineau venituri din contracte de activitate sportivă, calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale, respectiv de structura sportivă, în calitate de plătitori, din indemnizația brută încasată de la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene.
 • Nu au dreptul la indemnizația cuvenită profesioniștilor societățile reglementate de Legea societăților 31/1990 și nici grupurile de interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.
 • În acest nou act normativ se menționează explicit că persoanele care beneficiază de un drept de pensie și persoanele încadrate în grad de handicap pot beneficia de indemnizația cuvenită profesioniștilor, avocaților, celor care obțineau exclusiv drepturi de autor sau celor care obțineau venituri din contracte de activitate sportivă.

2. Modificări aduse OUG 32/2020 privind modificarea și completarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

 • Pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii 1/2005, în vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale de muncă depune, prin poșta electronică, la agențiile teritoriale în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere, la care se atașează lista cu persoanele beneficiare.
 • Plata indemnizației prevăzute se realizează către cooperație, care va face plata, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor, către persoanele cu care are încheiate convenții individuale de muncă.
 • Pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale, financiare și comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor plătite de casele teritoriale sau sectoriale de pensii se aplică, prin efectul legii, de către aceste instituții fără alte formalități din partea beneficiarilor acestor drepturi.

3. Alte prevederi și modificări

 • Perioada de acordare a indemnizației de șomaj, stabilită în condițiile legii, se prelungește până la încetarea stării de urgență decretate.
 • Sumele reprezentând indemnizațiile pentru șomaj tehnic acordate angajaților din bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și indemnizațiile plătite avocaților, profesioniștilor și a celor care obțin venituri din drepturi de autor sau contracte de activitate sportivă, decontate de stat, nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă. Măsurile de suspendare încetează la 60 de zile de la data încetării stării de urgență.
 • Pentru alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizației aferente lunii martie, se prelungește cu 5 zile lucrătoare, de la data de 21 aprilie 2020.
 • Pentru avocații a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului, precum și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă, prevederile II-V din OUG nr. 32/2020 se aplică corespunzător, iar termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizației aferente primei luni în care a fost instituită starea de urgență este de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
 • Pentru acordarea indemnizațiilor aferente lunii aprilie și lunilor următoare din perioada stării de urgență termenul de depunere a solicitărilor rămâne până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.