Noi reglementări contabile aplicabile operatorilor economici, publicate în Monitorul Oficial

Noi reglementări contabile aplicabile operatorilor economici, publicate în Monitorul Oficial

Telex » Știri 25 octombrie 2021  

În Monitorul Oficial nr. 1012 din 22 octombrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1239/2021 al ministrului Finanțelor pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici.

Actul normativ are în vedere mai multe aspecte:

● referitor la beneficiile acordate angajaților:

În Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sunt cuprinse prevederi cu privire la tratamentul contabil aplicabil beneficiilor acordate angajaților atât direct de către entitatea raportoare, cât și de către societatea-mamă a entității raportoare sau de o altă societate din grup. În reglementările existente până la adoptarea Ordinului nr. 1239/2021 nu era menționat expres cazul în care tranzacția din cadrul grupului presupune angajamente de rambursare prin care entitatea raportoare plătește pentru instrumentele de capitaluri proprii pe care angajații le primesc direct de la societatea-mamă a entității raportoare sau de la o altă societate din grup.

În OMF nr. 1239/2021 se menționează expres faptul că dacă tranzacția din cadrul grupului presupune angajamente de rambursare prin care entitatea raportoare plătește pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate angajaților, aceasta contabilizează acordarea instrumentelor de capitaluri proprii, în mod distinct de angajamentul de rambursare din cadrul grupului.

● referitor la primele situații financiare anuale întocmite de persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România și al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic:

Reglementările contabile aplicabile operatorilor economici cuprind prevederi referitoare la contabilitatea operațiunilor derulate de persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România. Acestea au fost introduse prin OMF nr. 762/5 iulie 2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile. Sub aspectul primelor situații financiare anuale întocmite de aceste entități, reglementările existente până la adoptarea Ordinului nr. 1239/2021 cuprindeau mențiuni exprese doar în ceea ce privește entitățile care au ales, potrivit legii, un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, nu și în ceea ce privește entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic.

OMF nr. 1239/2021 precizează data la care se referă primele situații financiare anuale întocmite de entitățile amintite, respectiv 31 decembrie 2021.

● referitor la declarația nefinanciară întocmită de entități potrivit cerințelor cuprinse în reglementările contabile aplicabile:

Conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile-mamă, definite astfel în reglementările contabile aplicabile grupurilor de societăți, întocmesc și prezintă și situații financiare anuale consolidate, în condițiile prevăzute de reglementările contabile aplicabile. Prin reglementările contabile aplicabile operatorilor economici, și anume Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, au fost transpuse prevederile Directivei 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari.

O entitate este scutită de la obligația de a prezenta asemenea informații, în condițiile prevăzute de reglementările contabile. Astfel, potrivit acestora, o entitate care este filială este scutită de obligația menționată dacă entitatea respectivă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități, întocmit în conformitate cu prevederile cuprinse în reglementările contabile.

În ceea ce privește entitățile obligate să prezinte informații nefinanciare, prin Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 au fost introduse inclusiv prevederi referitoare la anumite categorii de informații pe care trebuie să le prezinte entitățile respective.

Prin OMF nr. 1239/2021 se menționează expres că scutirea unei filiale de la obligația de a prezenta informații nefinanciare se aplică atunci când filiala respectivă este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate întocmite de o societate-mamă potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Introducerea unei prevederi explicite în acest sens se regăsește ca recomandare formulată în cadrul Raportului Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială pentru sprijinirea finanțării verzi. Conform acestei recomandări, se consideră necesară „comunicarea explicită către piață a faptului că entitățile înregistrate în România a căror societate-mamă întocmește declarația nefinanciară, dar care nu raportează după reglementările contabile din România, nu sunt scutite de la întocmirea declarației nefinanciare în România”.

De asemenea, au mai fost completate informațiile care trebuie raportate de entități prin intermediul declarației nefinanciare, cu cele prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088. În funcție de natura informațiilor prezentate, acestea se vor raporta potrivit cerințelor art. 27 ale aceluiași Regulament.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.