Noi reglementări privind Sistemul Național Electronic de Plată Online

Noi reglementări privind Sistemul Național Electronic de Plată Online

Telex » Știri 27 septembrie, 16:16  

În Monitorul Oficial nr. 920 din 27 septembrie 2021 a fost publicată Decizia nr. 34/2021 a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României pentru aprobarea normelor metodologice și tehnice de aplicare a HG nr. 1.235/2010 privind Sistemul național electronic de plată online.

În actul normativ se precizează că dezvoltarea, implementarea, administrarea și operarea Sistemului Național Electronic de Plată Online (SNEP) se realizează de către Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR). Adresa de internet la care este disponibil SNEP este www.ghiseul.ro. Intervalul orar zilnic de plată prin acest sistem pentru contribuabil este 00,00-24,00, de luni până duminică.

În vederea furnizării de servicii de acceptare de plăți electronice prin intermediul SNEP, instituțiile de credit vor încheia o convenție cu operatorul sistemului. În vederea încheierii convenției, instituția de credit acceptatoare va transmite operatorului SNEP o cerere de înregistrare în acest sens. Operatorul SNEP are obligația de a încheia convenția cu instituțiile de credit în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la solicitarea instituției de credit, în condițiile în care instituția de credit acceptatoare va respecta cerințele obligatorii din convenție. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la semnarea convenției, operatorul SNEP are obligația activării contului instituției de credit și de a transmite acesteia, prin mijloace securizate, informațiile de autentificare. În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință de către operatorul SNEP asupra înregistrării instituției de credit, acesta are obligația de a actualiza lista tuturor instituțiilor de credit prin intermediul SNEP, disponibilă public pe pagina de internet www.ghiseul.ro.

Înregistrarea instituției de credit acceptatoare se face de către operatorul SNEP. După activarea contului, instituția de credit acceptatoare înregistrată poate utiliza următoarele servicii puse la dispoziție de SNEP: a) modificarea datelor de acces proprii; b) descărcarea fișierelor cu tranzacțiile autorizate potrivit art. 14 alin. (3) din prezentele norme.

Instituțiile publice beneficiare/entitățile beneficiare ale plăților își selectează instituția de credit acceptatoare de plăți electronice, cu respectarea legislației în vigoare. La cererea de înregistrare în SNEP, instituțiile publice beneficiare/ entitățile beneficiare ale plăților vor transmite, operatorului SNEP o cerere privind înregistrarea în SNEP.

În documentațiile de atribuire elaborate de instituțiile publice beneficiare/entitățile beneficiare în vederea selectării instituției de credit acceptatoare de plăți electronice se vor avea în vedere următoarele cerințe minime și obligatorii: a) comisionul perceput de instituția de credit acceptatoare, aferent efectuării plății electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat în documentația de atribuire, nu va depăși 1% din valoarea tranzacției, dar nu va fi mai mare de 30 de lei în situația în care prin aplicarea cotei de 1% rezultă o sumă mai mare de 30 de lei; b) instituția de credit acceptatoare de plăți electronice selectată efectuează tranzacțiile din SNEP utilizând standardele de securitate în vigoare pentru astfel de plăti; c) instituțiile de credit selectate de către instituțiile publice beneficiare/entitățile beneficiare ale plăților vor fi din rândul celor deja înregistrate în SNEP.

Condițiile privind constituirea și actualizarea în SNEP a informațiilor referitoare la contribuabili, precum și accesul la acestea sunt următoarele: instituția publică/entitatea beneficiară a plății are obligația ca, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la activarea contului său în SNEP, să furnizeze în format electronic, prin mijloacele puse la dispoziție de SNEP, informațiile referitoare la toți contribuabilii care au CNP/NIF/CIF valid și au obligații de plată către instituția publică respectivă; instituția publică/entitatea beneficiară a plății are obligația ca, ulterior activării contului său în SNEP, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a modificării informațiilor privind contribuabilii persoane fizice care au CNP, contribuabilii persoane juridice și persoanele fizice autorizate care dețin CIF sau NIF valid și au obligații de plată către instituția publică respectivă, să asigure în format electronic, prin mijloacele puse la dispoziție de SNEP, actualizarea acelor informații în sistem.

Datele de acces necesare pentru autentificarea contribuabililor în SNEP sunt puse la dispoziția contribuabililor de către distribuitorii de date de acces prin unul dintre următoarele mijloace, după caz: prin generare electronică la ghișeul instituției publice beneficiare/entității beneficiare/instituției de credit; prin mijloace electronice securizate. Prin acceptarea elementelor de identificare și autentificare în SNEP, contribuabilul își asumă responsabilitatea controlului acestora și a luării măsurilor necesare pentru a preveni pierderea, dezvăluirea sau utilizarea neautorizată.

Instituțiile publice beneficiare/entitățile beneficiare au obligația de a furniza SNEP informațiile aferente obligațiilor de plată ale contribuabililor potrivit următoarei structuri: denumirea și CIF-ul instituției publice beneficiare/entității beneficiare; CNP pentru contribuabili persoane fizice și NIF sau CIF pentru persoane fizice autorizate și persoane juridice al persoanelor care au obligația de plată; numele și prenumele persoanei fizice/persoanei fizice autorizate/persoanei juridice care are obligația de plată; domiciliul legal al persoanei fizice sau sediul persoanei fizice autorizate/persoanei juridice care are obligația de plată așa cum figurează în evidențele instituției publice beneficiare/entității beneficiare, după caz; tipul obligației de plată; codificarea internă a veniturilor – informație opțională; detalii privind obligația de plată; suma de plată; data la care a fost actualizată obligația de plată de către instituția publică beneficiară/entitatea beneficiară; numărul de evidență a plății, după caz; codul IBAN, după caz.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.