Normele de aplicare a Programului „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, publicate în Monitorul Oficial

Normele de aplicare a Programului „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, publicate în Monitorul Oficial

Telex » Știri 16 septembrie 2020  

HG nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“, precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE“ a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 845 din 15 septembrie 2020. Actul normativ reglementează condițiile de acordare, monitorizare a garanțiilor de stat, soluționarea cererilor de plată aferente acestora, stabilirea regulilor de gestionare a plafoanelor anuale pentru finanțatorii participanți în program, stabilirea caracteristicilor finanțărilor și costurilor aferente, a activităților eligibile a fi finanțate în cadrul programului, a criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii eligibili și societățile de leasing financiar participante în program, precum și modalitatea de acordare a subvențiilor acordate prin intermediul schemei de ajutor de minimis asociată acestui program.

Costul total al finanțărilor acordate în cadrul Programului se compune din rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 3,5 % pe an pentru finanțările de tip leasing financiar acordate în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b). Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator în toate etapele finanțării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de finantare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea si publicitatea garanțiilor etc.). Pentru toate categoriile de finanțări acordate în cadrul programului nu se percepe comision de rambursare anticipată.

Costurile de garantare pentru finanțările de tip leasing financiar acordate în cadrul Programului se compun din: comisionul de administrare datorat FNGCIMM de către beneficiarul programului; comisionul de risc datorat Ministerului Finanțelor Publice (MFP) de către beneficiarul programului.

Obligația de plată a comisionului de administrare și a comisionului de risc este acoperită din ajutorul de minimis acordat beneficiarului pe toată durata de valabilitate a Schemei de ajutor de minimis. Nivelul comisionului de administrare și al comisionului de risc se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Costurile de finanțare/garantare sunt subvenționate astfel: dobânzile aferente finanțărilor de tip leasing financiar sunt subvenționte în procent de până la 50%; comisionul de administrare și comisionul de risc sunt subvenționate în procent de 100%.

Categoriile de bunuri mobile noi sau second-hand care se pot achiziționa în cadrul programului, fără a fi limitative, sunt:

autoutilitară (autovehicul transport marfă) – autovehicul din categoria N1, N2 sau N3, cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de mărfuri și care poate tracta o remorcă. 

autocar - autobuz definit conform prevederilor art.3 pct.3 din OG nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat și echipat numai pentru transportul de persoane așezate pe scaune, având spații speciale pentru transportul bagajelor pe distanțe mari, amenajat și dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, având interdicția de a transporta persoane în picioare;

echipamente – totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate (masini, utilaje si instalatii de lucru, etc.) destinate desfășurării de către beneficiarul eligibil a activităților economice conform codului CAEN finanțat;

utilaje - totalitatea uneltelor, aparatelor, mașinilor etc necesare pentru efectuarea de către beneficiar a unei anumite lucrări sau pentru asigurarea procesului de producție conform CAEN finanțat;

echipamente IT și tehnologia informației – totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate,  sistemele hardware și software și/sau tehnologia necesară pentru prelucrarea (procurarea, procesarea, stocarea, convertirea și transmiterea) informației prin folosirea computerelor (calculatoarelor electronice), tehnicii de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video etc.).

Categoriile de bunuri mobile second-hand finanțabile

Bunurilor mobile second-hand care pot fi finanțate prin leasing financiar garantat în cadrul Programului sunt: bunuri mobile înmatriculate și rulate mininimum 100 km; bunuri mobile neînmatriculabile dacă acestea au fost puse în funcțiune. iar la data cererii de acordare a finanțării înregistrează un număr de ore de funcționare.

Finanțarea se acordă în condițiile în care durata maximă a finanțării este cel puțin egală cu perioada rămasă din durata normată de funcționare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing.

Finanțatorii care vor participa în program trebuie să respecte prevederile art. 8 din Hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.118/2020 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis aferentă Programului și au obligația să analizeze capacitatea de rambursare a potențialului beneficiar conform normelor proprii de finanțare.

Finanțatorii au obligația de a menține condițiile de finanțare pe toată durata de derulare a a contractelor de finanțare încheiate în condițiile Programului.

În vederea înscrierii în program, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României a acestei HG, instituțiile financiare nebancare interesate vor transmite FNGCIMM cererile de înscriere în program, nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor, precum și valoarea estimată a finanțărilor pentru anul 2020.

De asemenea, în cuprinsul actului normativ sunt detaliate la nivel de coduri CAEN activitățile desfășurate de către beneficiari care nu pot fi garantate în cadrul Programului. Aceste activități sunt din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool cu excepția vinului și berii, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție.

Beneficiarii trebuie să suporte costurile aferente polițelor de asigurare a bunurilor mobile finanțate în cadrul Programului și să prezinte garanții accesorii de tipul biletelor la ordin avalizate emise de beneficiar.

Mecanismul de garantare, executarea garanției de stat. În cadrul Cap.V din Norme sunt prevăzute etapele pe care trebuie să le parcurgă instituția financiară nebancară, precum și documentația necesară care trebuie prezentată FNGCIMM în vederea efectuării analizei și acordării garanției de stat. Finanțatorul are obligația de a asigura bunurile mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar pe întreaga perioadă de valabilitate a garanției și de a cesiona polițele de asigurare în favoarea statului român, reprezentat de MFP, proporțional cu procentul de garantare. Costurile ocazionate de asigurarea bunurilor mobile sunt în sarcina utilizatorului.

În cazul executării garanției de stat, finanțatorul depune cererea de plată împreună cu documentația aferentă la FNGCIMM, în perioada de valabilitate a garanției de stat, ulterior trecerii integrale la restanță a finanțării garantate nerambursate și după înregistarea a cel puțin 60 zile calendaristice de restanță la plata principalului. FNGCIMM are obligația de a aproba sau respinge cererea de plată în termen de cel mult 85 zile calendaristice de la data primirii cererii de plată. MFP efectuează plata garanției de stat în contul finanțatorului în termen de 5 zile calendaristice de la primirea deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de plată.

Recuperarea și colectarea creanțelor rezultate din plata valorii de executare a garanției de stat se realizează de către organele fiscale competente ale ANAF, pe baza unui înscris întocmit și transmis de către FNGCIMM. Sumele provenite din valorificarea de către finanțator a bunului/bunurilor mobil/e care fac/e obiectul finanțării de tip leasing financiar, garantate în cadrul programului, pentru care a fost instituită ipoteca legală mobiliară, proporțional cu procentul de garantare, se eliberează și se distribuie statului român, prin MFP de către finanțator, proporțional cu riscul asumat de fiecare dintre părți, după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către finanțator, în conformitate cu prevederile art.11, alin (4) din OUG nr.118/2020, cu modificările și completările ulterioare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.