Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, publicate în Monitorul Oficial

Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, publicate în Monitorul Oficial

Telex » Știri 4 ianuarie 2021  

Ordinul nr. 3.225/2020 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1.331 din 31 decembrie 2020. Promovarea noului act normativ are în vedere faptul că, până la începutul acestui an, persoanele care puteau beneficia de respectiva facilitate, precum și condițiile care trebuiau îndeplinite erau cele prevăzute de OMFP nr. 4.121/2015, act normativ ale cărui prevederi nu erau corelate cu noile reglementări prevăzute de art. 326 din Codul fiscal aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2021.

Astfel, noul act normativ prevede că, potrivit art. 326 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, prin excepție de la prevederile alin. (3) al aceluiași articol, nu se face plata efectivă la organele vamale pentru importurile efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 326 alin. (41) din Codul fiscal și care au obținut certificat de amânare de la plată.

În vederea obținerii certificatului de amânare de la plată în vamă a taxei pe valoarea adăugată, persoanele îndreptățite trebuie să depună la Direcția Generală a Vămilor următoarele documente: a) o cerere-tip; b) copie după documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal; c) certificat de atestare fiscală, în original, din care să rezulte că este îndeplinită condiția prevăzută la art. 326 alin. (41) lit. a) din Codul fiscal; d) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că în ultimele 6 luni anterioare lunii în care solicită eliberarea certificatului au realizat importuri din teritorii și state terțe, astfel cum sunt definite la art. 267 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este de cel puțin 50 milioane lei. În această valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate; e) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu sunt în stare de insolvență, în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară.

În situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 326 alin. (41) din Codul fiscal, Direcția Generală a Vămilor eliberează persoanelor care au depus documentația menționată anterior certificatul de amânare de la plata în vamă a TVA în termen de 30 de zile de la depunerea cererii și a documentației complete.

Certificatul de amânare de la plată se eliberează pe perioada indicată de solicitant.

Respingerea cererii pentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se comunică în scris solicitantului împreună cu motivele care au condus la această decizie. În cazul respingerii cererii pentru eliberarea certificatului, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie conform prevederilor legislației în vigoare.

Certificatul de amânare de la plata în vamă a TVA se revocă în situația în care una dintre condițiile care au stat la baza eliberării certificatului, prevăzute la art. 326 alin. (41) din Codul fiscal, nu mai este îndeplinită sau în cazul anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA. Decizia de revocare a certificatului se comunică în scris, împreună cu motivele care au condus la această măsură.

Persoanele care solicită certificatul înscriu în declarația vamală suma taxei pe valoarea adăugată datorate pentru mărfurile importate și numărul și data certificatului de amânare obținut în condițiile prevăzute de aceste norme. Amânarea de la plata în vamă a TVA se acordă pentru valoarea taxei calculată la baza de impozitare stabilită conform prevederilor art. 289 din Codul fiscal.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.