OMF nr. 1.788/2022. Principalele modificări în procedura de soluționare a contestațiilor

OMF nr. 1.788/2022. Principalele modificări în procedura de soluționare a contestațiilor

Numărul 31-32, 10-23 aug. 2022  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.788/2022 pentru modificarea anexei la OMFP nr. 3.004/2017 privind aprobarea Procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 787 din 9 august 2022.

Actul normativ modifică procedura de soluționare a contestațiilor în domeniul accizelor, mai exact cele depuse împotriva următoarelor decizii:

• Decizia de respingere a cererii de autorizare ca antreprozit fiscal;

• Decizia de suspendare a autorizației de antrepozit fiscal;

• Decizia de respingere a cererii de autorizare ca destinatar înregistrat;

• Decizia de revocare a autorizației de destinatar înregistrat;

• Decizia de respingere a cererii de autorizare de importator înregistrat;

• Decizia de revocare a autorizației de importator înregistrat.

Principalele modificări în procedura de soluționare a contestațiilor

1. Se redefinește autoritatea emitentă ca fiind structura emitentă a deciziei contestate, respectiv autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați.

2. Se redefinește direcția de specialitate ca fiind direcția cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor.

3. Contestația se depune la sediul autorității emitente, în termenul prevăzut la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, sub sancțiunea decăderii.

4. Autoritatea emitentă, la primirea acesteia, va întocmi dosarul contestației, precum și o notă în care va prezenta informații privind cauza supusă analizei și punctul său de vedere referitor la acea cauză și le va transmite, în termen de 7 zile de la primirea contestației, direcției de specialitate în vederea soluționării.

5. Dosarul contestației va cuprinde: contestația, în original, ce trebuie să poarte semnătura persoanei îndreptățite, împuternicire avocațială/procură/mandat, în original sau în copie legalizată, după caz, actul prin care se desemnează administratorul special/administratorul judiciar/lichidatorul, decizia atacată și documentele care au stat la baza emiterii acesteia, în copie, inclusiv referatul/nota întocmit(ă) de structura competentă din cadrul autorității emitente prin care s-a propus luarea măsurii din decizia atacată, dovada comunicării deciziei și orice alte documente care au legătură cu cauza supusă soluționării existente la nivelul autorității emitente și/sau depuse de contestator.

6. În cazul în care contestația este depusă direct la direcția de specialitate, aceasta o va transmite autorității emitente, în vederea constituirii dosarului contestației, a verificării condițiilor procedurale, precum și a întocmirii notei cu punctul de vedere privind cauza supusă analizei. Asupra acestui fapt va fi informat și contestatorul.

Nota se aprobă de către conducătorul autorității emitente.

7. Pentru lămurirea cauzelor, direcția de specialitate poate solicita puncte de vedere altor direcții de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Autorității Vamale Române sau altor instituții competente să se pronunțe în cauzele respective, care vor răspunde cu celeritate, astfel încât să nu se înregistreze întârzieri în soluționarea contestației.

8. Direcția de specialitate va ține evidența deciziilor într-un registru, din care să rezulte numărul atribuit deciziei de soluționare, numărul de înregistrare al contestației la Ministerul Finanțelor la direcția de specialitate, identitatea contestatorului, precum și soluția adoptată.

9. Decizia de soluționare a contestației se transmite autorității emitente.

10. Autoritatea emitentă va comunica contestatorului decizia de soluționare a contestației prin modalitățile de comunicare a actului administrativ prevăzute de art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

11. După comunicarea deciziilor de soluționare a contestațiilor către operatorii economici contestatori, autoritatea emitentă va actualiza baza de date NSEA Autorizări.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.