OMF nr. 499/2021: Principalele prevederi

OMF nr. 499/2021: Principalele prevederi

Numărul 15, 21-27 apr. 2021  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

Ordinul ministrului finanțelor nr. 499/2021 privind modificarea OMFP nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a fost publicat, după cum a mai informat CECCAR Business Magazine, în Monitorul Oficial nr. 410 din 20 aprilie 2021. Redăm, în continuare, principalele prevederi ale actului normativ.

OMFP nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 355 din 10 mai 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Formularele certificatelor de rezidență fiscală pentru persoanele juridice și fizice rezidente în România, ale certificatelor privind atestarea veniturilor obținute din România de persoanele rezidente și ale certificatelor privind atestarea impozitului plătit în România de către persoanele nerezidente, altele decât cele prevăzute la art. 1, elaborate pe machete ale organelor fiscale competente ale statelor cu care România are încheiate convenții/acorduri de evitare a dublei impuneri, și cererile aferente, prevăzute la art. 1, pentru eliberarea acestor documente se depun de către solicitanți la registratura organului fiscal competent sau se transmit prin poștă, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

2. Cererile prevăzute la art. 1 transmise de solicitant prin mijloace electronice de transmitere la distanță se depun în format PDF cu XML atașat, la care se anexează o arhivă ZIP, care nu poate depăși 5 MB și care conține formularele certificatelor prevăzute la alin. (1) în formatele «PDF», «JPEG» sau «TIFF».

Mai jos redăm cererile prevăzute la art. 1 din OMFP nr. 583/2016:

a) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și................, pentru persoane juridice rezidente în România (anexa nr. 1);

b) Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ................, pentru persoane juridice rezidente în România (anexa nr. 2);

c) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ................, pentru persoane fizice rezidente în România (anexa nr. 3);

d) Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ................, pentru persoane fizice rezidente în România (anexa nr. 4);

e) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ................, pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă (anexa nr. 5);

f) Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ................, pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă (anexa nr. 6);

g) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ................, pentru persoane rezidente în România (anexa nr. 7);

h) Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ................, pentru persoane rezidente în România (anexa nr. 8);

i) Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine (anexa nr. 9);

j) Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine (anexa nr. 10);

k) Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 11);

l) Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 12);

m) Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfășurării activității în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine (anexa nr. 13);

n) Certificat privind atestarea desfășurării activității în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine (anexa nr. 14);

o) Declarație pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dobânzi și redevențe efectuate de o societate rezidentă sau de un sediu permanent situat în România către o societate asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene sau către un sediu permanent situat în alt stat membru al Uniunii Europene (anexa nr. 15);

p) Declarație pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dividende efectuate de o persoană juridică română sau de o persoană juridică cu sediul social în România, înființată potrivit legislației europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene situat în alt stat membru al Uniunii Europene (anexa nr. 16).
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.