OUG nr. 20/2023: Principalele modificări ale Codului de procedură fiscală

OUG nr. 20/2023: Principalele modificări ale Codului de procedură fiscală

Numărul 14-15, 12-25 apr. 2023  »  Curier legislativ

Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Procedurile referitoare la eșalonarea clasică și eșalonarea simplificată au fost modificate semnificativ, prin OUG nr. 20/2023, oficializată recent. Prezentăm mai jos prevederile actului normativ.

I. Principalele modificări/completări ale Codul de procedură fiscală

1. Modificări privind eșalonarea clasică (maximum 5 ani)

1.1 Organul fiscal central acordă la cererea debitorilor eșalonări la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare a acestora. Pentru debitorii care nu au în proprietate bunuri în vederea constituirii de garanții în cuantumul prevăzut și nici nu pot constitui niciun fel de garanție ori cuantumul garanțiilor constituite este mai mic de 50% față de cuantumul obligațiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, eșalonarea se acordă pe cel mult 6 luni.

Vechea prevedere se referea la termenul maxim de 6 luni numai pentru debitorii care nu pot constitui niciun fel de garanție.

Așadar, în termenul de 6 luni intră și persoanele ale căror garanții sunt mai mici de 50% față de cuantumul obligațiilor fiscale.

1.2 Eșalonarea la plată se acordă și pentru obligațiile fiscale/bugetare care reprezintă fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene.

1.3 Eșalonarea la plata NU se mai acordă pentru ACCIZE.

1.4 Se vor constitui garanții și pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată, precum și cele care fac obiectul amânării la plată de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice, 10.000 lei în cazul asocierilor fără personalitate juridică, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice.

1.5 Contribuabilul poate depune o singură cerere de modificare a deciziei de eșalonare la plată într-un an calendaristic sau, după caz, fracție de an calendaristic.

Anterior emiterii OUG nr. 20/2023 puteau fi depuse două cereri de modificare.

1.6 . S-a abrogat prevederea conform căreia, în cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate, dobânzile se datorează, se calculează și se comunică pentru obligațiile fiscale principale eșalonate la plată, după finalizarea eșalonării la plată sau, după caz, la data pierderii valabilității eșalonării la plată.

1.7 Debitorul poate solicita organului fiscal competent menținerea unei eșalonări a cărei valabilitate a fost pierdută din cauza nerespectării anumitor condiții, o singură dată într-un an calendaristic.

Anterior emiterii OUG nr. 20/2023 puteau fi depuse două cereri de menținere a eșalonării.

2. Modificări privind eșalonarea în formă simplificată (maximum 12 luni)

2.1 Eșalonarea la plată se acordă și pentru obligațiile fiscale/bugetare care reprezintă fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene.

2.2 Eșalonarea la plată în formă simplificată NU se mai acordă pentru ACCIZE.

2.3 Eșalonarea la plată în formă simplificată NU se mai acordă pentru impozitele și contribuțiile sociale obligatorii cu reținere la sursă sau reținute prin stopaj la sursă.

2.4 Eșalonarea la plată în formă simplificată NU se mai acordă pentru taxele aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc.

2.5 Debitorul poate depune o singură cerere de modificare a deciziei de eșalonare la plată pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată.

Anterior emiterii OUG nr. 20/2023 puteau fi depuse două cereri de modificare.

2.6 Pe perioada pentru care au fost acordate eșalonări la plată pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată, se datorează și se calculează dobânzi. Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, cu excepția eșalonărilor acordate pentru obligațiile fiscale rezultate din titlurile de creanță emise de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, pentru care dobânzile se calculează conform prevederilor OUG nr. 66/2011.

Anterior emiterii OUG nr. 20/2023, nivelul dobânzii pe perioada eșalonării a fost de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere (practic se dublează dobânda!).

2.7 Debitorul poate solicita organului fiscal menținerea unei eșalonări a cărei valabilitate a fost pierdută din cauza nerespectării anumitor condiții, o singură dată pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată.

Anterior emiterii OUG nr. 20/2023, puteau fi depuse două cereri de menținere a eșalonării.

2.8 Debitorii care la data depunerii cererii de eșalonare la plată în formă simplificată au în derulare eșalonări la plată în forma clasică (pe maximum 5 ani) nu mai pot beneficia de eșalonare la plată în formă simplificată.

II. Principalele modificări aduse OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

1. Debitorul poate depune o singură cerere de modificare a deciziei de înlesnire la plată într-un an calendaristic sau, după caz, într-o fracțiune de an calendaristic.

Anterior OUG nr. 20/2023, puteau fi depuse două cereri de modificare a deciziei de înlesnire la plată.

2. Debitorul poate solicita organului fiscal competent menținerea unei înlesniri la plată a cărei valabilitate a fost pierdută din cauza nerespectării anumitor condiții, o singură dată într-un an calendaristic sau într-o fracțiune de an calendaristic, dacă depune o cerere în acest scop înainte de stingerea tuturor obligațiilor bugetare care au făcut obiectul înlesnirii la plată.

Anterior OUG nr. 20/2023, puteau fi depuse două cereri de menținere a înlesnirii la plată.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.