OUG nr. 87/2024: Modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA și e-Factura, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

OUG nr. 87/2024: Modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA și e-Factura, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Numărul 25-26, 27 iun. - 9 iul. 2024  »  Curier legislativ

Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil

Ordonanța de urgență nr. 87/2024 privind modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA și e-Factura, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 608/28.06.2024.

Principalele prevederi:

I. Referitor la sistemul RO e-Transport:

Pentru utilizatorii sistemului privind transporturile rutiere internaționale de bunuri ( prevăzuți la art. 8_1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022), care au statutul de operator economic autorizat potrivit prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (reformare) la data realizării transportului internațional de bunuri, aplicarea sancțiunilor contravenționale se amână până la data de 1 ianuarie 2025 și se aplică pentru faptele săvârșite și constatate începând cu această dată.

Cine sunt utilizatorii care au statutul de operator economic autorizat?

Statutul de operator economic autorizat cuprinde următoarele tipuri de autorizări:

(a) cea de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, care permite titularului să beneficieze de anumite simplificări în conformitate cu legislația vamală; sau

(b) cea de operator economic autorizat pentru securitate și siguranță, care conferă titularului dreptul la facilități în materie de securitate și siguranță.

Ambele tipuri de autorizații pot fi deținute în același timp.

II. Referitor la decontul de TVA precompletat:

1. Informații din deconturile de TVA se precompletează, în sistemul informatic al ANAF, pentru fiecare perioadă de raportare, până la data de 5 inclusiv a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de taxă pe valoarea adăugată.

2. Decontul precompletat RO e-TVA se transmite, pentru fiecare perioadă fiscală de raportare, persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, prin mijloace electronice, până la data de 5 inclusiv a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de taxă pe valoarea adăugată.

3. În situația în care se identifică diferențe semnificative între valorile precompletate prin intermediul decontului precompletat RO e-TVA și valorile completate de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA prin decontul de taxă pe valoarea adăugată, Agenția Națională de Administrare Fiscală notifică persoana impozabilă prin mijloace electronice. Prin diferențe semnificative se înțeleg valorile care depășesc pragul de semnificație ce îndeplinește condițiile cumulative de minimum 20% în cotă procentuală și o valoare absolută de minimum 5.000 lei, rezultate din compararea valorilor înscrise în rândurile din decontul de taxă pe valoarea adăugată depus de persoana impozabilă cu cele corespunzătoare rândurilor din decontul precompletat RO e-TVA.

4. După identificarea diferențelor semnificative, se transmite prin mijloace electronice, până la data de 5 inclusiv a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de taxă pe valoarea adăugată, prin intermediul formularului electronic «Notificarea de conformare RO e-TVA», o notificare de conformare conform art. 121_1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

5. Modelul formularului și procedura de transmitere se aprobă prin ordin de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

6. În situația în care se identifică diferențe sub pragul de semnificație, Agenția Națională de Administrare Fiscală, în baza analizei de risc, poate transmite «Notificarea de conformare RO e-TVA».

7. Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA are obligația să transmită, prin mijloacele electronice, rezultatul verificărilor realizate asupra diferențelor comunicate prin «Notificarea de conformare RO e-TVA», ca răspuns la aceasta, în termen de 20 de zile de la data primirii notificării.

8. Agenția Națională de Administrare Fiscală analizează răspunsul persoanei impozabile la «Notificarea de conformare RO e-TVA» și dispune măsurile legale în conformitate cu competențele atribuite și obiectivele prezentului act normativ.

9. «Notificarea de conformare RO e-TVA» nu se ia în considerare la stabilirea indicatorilor de risc fiscal, până la data de 1 ianuarie 2025.

10. «Notificarea de conformare RO e-TVA» nu se aplică:

  1. în situația unor erori materiale;
  2. în situația în care nu există suficiente informații din bazele de date ale organului fiscal pentru anumite rânduri din decontul e-TVA precompletat sau aceste informații din bazele de date nu sunt corelate;
  3. alte situații prevăzute prin ordin al ministrului finanțelor.

11. Constituie contravenție, dacă, potrivit legii, nu este săvârșită în astfel de condiții încât să constituie infracțiune, neîndeplinirea obligației persoanei impozabile de a transmite rezultatul verificărilor realizate asupra diferențelor comunicate prin «Notificarea de conformare RO e-TVA și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiți potrivit legii, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiți potrivit legii, și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

12. Nefurnizarea sau furnizarea parțială a informațiilor pentru clarificarea diferențelor între valorile precompletate prin intermediul decontului precompletat RO e-TVA și valorile completate de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA prin decontul de taxă pe valoarea adăugată reprezintă indicator de risc fiscal privind nivelul de declarare al taxei pe valoarea adăugată.

13. Se consideră că persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA și dacă se regăsesc în cel puțin una dintre următoarele situații:

  1. nu transmit răspunsul la «Notificarea de conformare RO e-TVA»;
  2. există diferențe semnificative, astfel cum sunt prevăzute la art. 5 alin. (1), și nu au fost transmise informații și date complete și/sau concludente ca răspuns la «Notificarea de conformare RO e-TVA», ce pot conduce la restituirea unor sume necuvenite și concomitent existența riscului unor fapte de evaziune fiscală.

De reținut: Prevederile pct. 7, 8, 9, 11 si 12 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2025.

Prevederile pct. 3-13 se aplică în cazul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data de 1 august 2025.

III. Referitor la sistemul e-Factura:

Utilizarea sistemului național RO e-Factura nu este obligatorie pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoanele prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j)—n) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Este vorba în principal de livrările de bunuri/prestările de servicii către Comisia Europeană, în favoarea organismelor internaționale, destinate forțelor armate ale statelor membre NATO.

Până la data de 1 iulie 2025 nu este obligatorie utilizarea sistemului național RO e-Factura pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către institutele/centrele culturale ale altor state care activează pe teritoriul României în baza unor acorduri interguvernamentale.

Prevederile de la art. III intră în vigoare la data de 1 iulie 2024.

IV. Referitor la plafonul de 4.000 lei stabilit prin OUG nr. 115/2023:

Începând cu veniturile din salarii și asimilate salariilor aferente lunii iulie 2024, în venitul brut care se ia în calcul la stabilirea plafonului lunar de 4.000 lei inclusiv, prevăzut la art. LXXIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023, nu se include contravaloarea tichetelor de masă, respectiv indemnizația de hrană, după caz, acordate potrivit legii, pentru perioada iulie-decembrie 2024.

Reamintim că până la plafonul de 4.000 lei, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 300 lei/lună, pentru salariații încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, al căror salariu de baza brut lunar se situează la nivelul salariului minim brut pe economie (3.700 lei/luna).

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.