OUG privind implementarea facturii electronice, publicată în Monitorul Oficial

OUG privind implementarea facturii electronice, publicată în Monitorul Oficial

Telex » Știri 7 octombrie 2021  

În Monitorul Oficial nr. 960 din 7 octombrie 2021 a fost publicată OUG nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea OG nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea. În ceea ce privește implementarea și operaționalizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, sunt avute în vedere trei direcții mari de acțiune:

oferirea unui serviciu public electronic necesar derulării contractelor de achiziții publice și tranzacțiilor dintre operatorii economici, în fapt un instrument de sprijin adaptat evoluției contextului pandemic;

coerență în realizarea și aplicarea politicilor și reformelor fiscal-bugetare prin gestionarea în mod eficient a resurselor bugetare alocate instituțiilor și autorităților publice, respectiv implementarea unor mecanisme corecte și eficiente care să asigure monitorizarea execuției bugetare și a sumelor alocate diferitelor programe de investiții;

creșterea eficienței și eficacității în colectarea impozitelor și taxelor, cu concentrare în special în ceea ce privește îmbunătățirea și consolidarea gradului de colectare a TVA, precum și prevenirea și combaterea fraudei, a evaziunii și a eventualelor abuzuri în domeniul TVA.

Actul normativ stabilește măsuri referitoare la accesul entităților implicate în procesul de achiziție publică, destinate inclusiv limitării interacțiunii la preluarea documentelor, astfel încât activitatea autorităților publice competente să se desfășoare în condiții de siguranță atât pentru solicitanți, cât și pentru personalul acestora.

Noua OUG reglementează structura facturii electronice în strictă concordanță cu standardul european de facturare electronică și va crea cadrul realizării specificațiilor tehnice de bază ale facturii electronice în România. „Această reglementare face posibilă aplicarea prevederilor Directivei 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice, facilitează operaționalizarea procesului de facturare electronică în domeniul achizițiilor publice și oferă predictibilitate mediului de afaceri asupra cadrului conceptual al facturării electronice în relațiile dintre operatorii economici”, menționează inițiatorii actului normativ.

Totodată, OUG nr. 120/2021 vizează modalitatea de utilizare a Sistemului național privind factura electronică  RO e-Factura de către operatorii economici și autoritățile și entitățile publice, prin descrierea regulilor generale de transmitere, recepționare și prelucrare a facturii electronice.

Factura electronică este însoțită de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor care certifică faptul că nu mai sunt permise intervenții asupra conținutului acesteia. În plus, emitenții care vor transmite facturile electronice către autoritățile și entitățile contractante dețin deja un certificat digital calificat înregistrat în sistemul gestionat de Ministerul Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, folosindu-l în mod frecvent pentru depunerea diverselor declarații fiscale, fapt ce conduce la fluidizarea procesului de transmitere a facturii electronice, certificarea elementelor de bază ale facturii electronice.

Elementele principale ale facturii electronice din OUG nr. 120/2021 sunt preluate din Directiva 2014/55/UE și sunt prevăzute în standardul european privind factura electronică SR EN 16931. Acestea nu au un caracter limitativ putând fi completate cu alte elemente prevăzute în legislația națională.

Standardul european privind factura electronică SR EN 16931 este publicat pe site-ul www.asro.ro.

Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura este interconectat cu sistemul național de raportare gestionat de Ministerul Finanțelor, reglementat la Capitolul I din OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare. Sistemul național de raportare permite primirea și descărcarea facturii electronice de către autoritățile contractante și entitățile contractante în relația comercială B2G.

Înscrierea operatorilor economici în Registrul RO e-Factura se face doar în cazul în care aceștia optează să folosească sistemul național privind factura electronică RO e-Factura în relația comercială B2B. În situația în care operatorul economic utilizează sistemul național privind factura electronică RO e-Factura în relația comercială B2G, acesta nu se înregistrează în Registrul RO e-Factura.

Pentru asigurarea integrării prevederilor din acest act normativ în cadrul legislativ care stabilește regulile generale cu privire la facturi s-a prevăzut că pentru facturile electronice transmise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura se aplică toate prevederile art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și ale normelor metodologice date în aplicarea acestui articol, care nu intră în contradicție cu cele ale prezentului act normativ, și care se referă, printre altele, la: regulile de facturare, termenul de emitere a facturii, posibilitatea de emitere de facturi simplificate.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.