Patru scheme de ajutor de minimis pentru IMM-uri

Numărul 11, 7-13 iunie 2016  »  Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Guvernul a aprobat un memorandum privind susținerea a patru scheme de ajutor de minimis pentru programele de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, primele din cele zece programe naționale adresate antreprenorilor în acest an. Cele patru scheme de minimis sunt concepute ca programe multianuale, cu orizont până în 2020, asigurându-se finanțarea de la bugetul de stat. Selecția beneficiarilor se va face prin înscrierea anuală, în limita sumelor alocate fiecărui program prin legea bugetului de stat.

Schemele de minimis inițiate de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri și gestionate de Oficiile Teritoriale pentru IMM și Cooperație sunt elaborate pentru 2016, cu posibilitatea prelungirii pe anii următori. Acestea sunt:

1. „Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață” – în 2016 acest program are un buget alocat de 21,049 milioane lei. Se estimează că 156 de operatori economici vor beneficia de acest program, al cărui obiectiv este sprijinirea operatorilor economici, societăți comerciale și societăți cooperative, prin facilitarea accesului la finanțare, în scopul îmbunătățirii performanțelor economice și tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerințele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creșterea nivelului de competitivitate, crearea și menținerea locurilor de muncă, sporirea protecției consumatorilor și securității alimentare. Schema de finanțare: alocație financiară nerambursabilă de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 135.000 lei.

2. „Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri” – în 2016 are un buget alocat de 22,7 milioane lei, estimându-se minimum 501 beneficiari. Obiectivul programului este să contribuie la dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoașterea și gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea piețelor, stimularea și sprijinirea demarării și dezvoltării firmelor nou-înființate (start-up-uri) prin facilitarea accesului tinerilor la sursele de finanțare. Schema de finanțare: alocații financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri.

3. „Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii” – în 2016 are un buget de 500.000 lei, preconizându-se minimum 10 beneficiari. Obiectivul programului este să stimuleze și să sprijine demararea și dezvoltarea structurilor economice private înființate de către femei, prin facilitarea accesului acestora la finanțare și creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare. Schema de finanțare: alocație financiară nerambursabilă de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 50.000 lei.

4. „Programul pentru organizarea Târgurilor IMM-urilor” – în 2016 are un buget de 3 milioane lei, estimându-se un număr de 600 de operatori economici beneficiari ai acestui program. Obiectivul programului este promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor și ocupării forței de muncă în domeniul IMM-urilor, facilitarea contactelor dintre potențialii întreprinzători / întreprinderi mici și mijlocii și agenții economici / instituțiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM-urilor în scopul creșterii numărului întreprinzătorilor de succes și îmbunătățirii performanțelor economice și tehnice ale IMM-urilor, stimularea și susținerea IMM-urilor inovative, promovarea produselor și serviciilor românești. Schema de finanțare: alocație financiară nerambursabilă pentru decontarea cheltuielilor IMM-urilor aferente participării la târg.

Ajutorul de minimis se acordă sub forma unor alocații financiare nerambursabile (AFN) pentru rambursarea cheltuielilor eligibile propuse prin planul de afaceri și aprobate în cadrul etapei de verificare și certificare a cererilor de rambursare a cheltuielilor, iar prin programele destinate târgurilor se acordă ajutor de minimis constând în rambursarea cheltuielilor cu transportul și cazarea participanților. Ca efecte ale implementării schemelor de minimis pentru înființarea și dezvoltarea IMM-urilor se preconizează creșterea numărului IMM-urilor nou-înființate și creșterea numărului locurilor de muncă nou-create și menținute cel puțin până în 2019.

Precizăm că schemele de minimis pentru sprijinirea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii implementate prin 10 programe naționale sunt bugetate pentru anul 2016 cu suma de 159,490 milioane lei, alocată pe programe astfel:
  • Programul național multianual de microindustrializare – 60,89 milioane lei;
  • Programul național multianual pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural – 25,9 milioane lei;
  • Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață – 21,049 milioane lei;
  • Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare – START – 17 milioane lei;
  • Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți – 22,7 milioane lei;
  • Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor mici și mijlocii – 3 milioane lei;
  • Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM – 0,5 milioane lei;
  • Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului – 0,89 milioane lei;
  • Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii – 0,504 milioane lei;
  • Programul național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri – 7,057 milioane lei.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.