Procedura de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță – publicată în Monitorul Oficial

Procedura de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță – publicată în Monitorul Oficial

Numărul 33, 8-14 sept. 2021  »  Curier legislativ

Ordinul nr. 1.387/2021 al ANAF pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 și art. 315²  din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, precum și pentru modificarea unor prevederi procedurale, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 853 din 7 septembrie 2021. Inițiatorii menționează că, prin OUG nr.59/2021 au fost aduse modificări și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Printre altele, prin actul normativ menționat au fost transpuse în legislația națională o serie de prevederi europene în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță, precum și în ceea ce privește dispozițiile referitoare la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri, în contextul răspunsului la pandemia COVID-19.

Prin această OUG au fost modificate și completate și prevederile art. 314 din Codul fiscal referitoare la „Regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană” și ale art.315 din Codul fiscal privind „Regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum”. De asemenea, a fost introdus un articol nou, art. 315², referitor la „Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe”.

Aceste modificări vizează următoarele aspecte: extinderea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune prestate de persoane impozabile nestabilite în UE către persoane neimpozabile din UE (regimul Mini One Stop Shop Non-UE) și pentru alte prestări de servicii; extinderea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune prestate de persoane impozabile stabilite în Comunitate, dar nu în statul membru de consum (regimul Mini One Stop Shop UE), pentru vânzări intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru alte prestări de servicii; modificarea perioadei de declarare (de depunere a declarației speciale de TVA) și plată a TVA în cadrul regimului UE și regimului non-UE, noul termen fiind până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea fiecărui trimestru calendaristic; schimbarea modalității de efectuare a modificărilor declarației speciale de TVA în cadrul tuturor regimurilor speciale, în sensul că modificările se vor include într-o declarație ulterioară în termen de trei ani de la data la care trebuia depusă declarația inițială; introducerea regimului special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro (regimul de import).

Procedura de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor anterioare ale art. 314 și art. 315 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care România este stat membru de înregistrare a fost aprobată prin OPANAF nr. 3737/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În acest context, a fost necesară adaptarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre cele trei regimuri speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 și art. 315² din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare. Totodată – menționează ANAF – întrucât prin dispozițiile art. 2 alin.(5) din OPANAF nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competențe speciale ale organului fiscal central, cu modificările și completările ulterioare, a fost stabilită, pentru Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București, competența specială pentru administrarea regimurilor speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau de televiziune, pentru persoanele impozabile care aleg România ca stat membru de înregistrare (regimul Mini One Stop Shop UE și regimul Mini One Stop Shop Non- UE), a fost necesară modificarea și acestor dispoziții legale, pentru extinderea competenței de administrare a regimurilor speciale, extinse prin noile dispoziții legale.

De asemenea, prin OUG nr.59/2021, au fost completate situațiile în care persoanele impozabile nestabilite în România și neînregistrate în scopuri de TVA în România trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, prevăzute la art.316 alin.(6) din Codul fiscal, cu situația în care persoanele efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță, care au locul de începere a expedierii sau transportului bunurilor în România și pentru care optează să utilizeze regimul special prevăzut la art. 315 (regimul special UE).

Pentru a solicita înregistrarea în scopuri de TVA, persoanele impozabile aflate în situațiile prevăzute la art.316 alin.(6) utilizează formularul (015) „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România”, al cărui model a fost aprobat prin OPANAF nr.3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. În aceste condiții, a fost necesară modificarea instrucțiunilor de completare ale acestui formular (aprobate prin anexa nr.2 la ordin), pentru cuprinderea și a noii situații prevăzute la art.316 alin.(6) lit.c), introduse în Codul fiscal.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.